top of page

Új történelem

PÉTERI ATTILA ÁRPÁD

Feltöltve: 2017. júli. 19., hé

Honfitársak!

Tisztelt Olvasó!

 

Orbán Viktor kijelentette a nemrég véget ért sajtótájékoztatón, hogy 73 évvel ezelőtt az akkori Magyarország kollaborált a németekkel, s nem védte meg zsidó állampolgárait, ami bűn volt!

 

Miniszterelnök Úr!

 

Itt lenne az ideje, hogy megismerje Hazánk igaz történelmét. Horthy kormányzó országa szövetségese volt Németországnak, de csak a revízió szintjén. Arról nem volt szó, hogy mi társutasok leszünk az akkori népirtásban! Ezt a célkitűzésüket nem kötötték a vezetőink orrára! Mindig az erősebb kutya..., ezért a megszállásunk után béna kacsaként "üzemelt" a kormányzó és köre. Ennek ellenére mégis sikerült megmentenie a fővárosi Gettó lakóit. Hazánk tehát '44 március 19-e után elvesztette önállóságát, s az Ön állításával szemben nem kollaborált, hanem leigáztatott! Ez pedig minőségi különbség, ami nem bűn volt a részünkről, hanem gyász!

 

Igen nagy hibát vétett e meggondolatlan kijelentésével, amellyel jól belerúgott elődeibe, azok megvédése helyett! Különösen méltánytalannak tartjuk ezt a minapi kijelentése után, amikor a kormányzó urat államférfiként aposztrofálta, amely helyes megállapítás volt, és ez bizony mások részéről is követendő kell legyen, aki tiszteli a tényeket!

 

Arra kérjük, hogy a jövőben erre koncentráljon, és hagyjon fel a hintapolitizálással, mert ez jellemtelen dolog! Tegye félre a megfelelési kényszeren alapuló taktikát, és csak az igazat mondja ezentúl, bárki áll is Ön mellett a pulpitusnál.

 

Mindehhez kívánok sok lelkierőt, belátást és az önmaga előtti tükörbe nézéshez bátorságot!

 

ISTEN ÓVJA MAGYARORSZÁGOT!

 

Honfitársi üdvözlettel:

 

Péteri Attila Árpád

MJB elnökségi tag

 

(MJB = Magyar Justitia Bizottság)

 

***

 

Tisztelt Érdeklődők!

 

Hab a tortán, hogy a történelemhamisítók részéről ritkán hallunk elismerő szavakat a Horthy rendszerről, melynek során, a szűk 24 esztendő alatt, közepesen fejlett ipari-agrár országgá emelték Hazánkat. Trianon után, a padlóról felemelve! Erős pengővel és az élet egészét átfogó fejlődési szakasszal. A polgárosodás útjára lépve, egyedül a kommunista eszméket tiltó, relatíve szabad sajtóval, önszerveződő civil klubokkal, a társadalmi összefogást előmozdító legkülönfélébb szakmai jellegű KÖRÖKKEL, mint a hatékony Hangya Szövetkezetek, sportolási lehetőségekkel, nyaralást előmozdító szerveződésekkel stb. stb.

 

Létrehozták az Önsegélyező csoportosulásokat, többek között az OTI-t, lakásépítési programok keretében lakónegyedet alakítottak ki úgy a fővárosban, mint vidéken (pl. Budapesten a Wekerle Telepet és hasonlókat). Hosszan sorolhatnánk.

 

Meg kell hallgatniuk ezen hitetlen rosszhiszeműeknek Takaró Mihály előadását a kormányzóról mint emberről és mint államférfiről. Továbbá, akinek még nem tűnt föl, a kritizálók soha nem beszélnek arról, ők mit tettek volna Horthy Miklós adott, kiszolgáltatott, kényszerpályán mozgó helyzetében. Talán parittyával mentek volna neki az Európa egyik legerősebb hadigépezetét képviselő németeknek, vagy A 4-es formátumú papírrepülőkkel felvéve a küzdelmet, velük szemben? Valódi, kézzel fogható eszközrendszer híján?

 

Csak a szájuk jár állandóan. Vádaskodni, azt tudnak, de optimális megoldást, alternatívát egyikük sem tudna elénk tárni. Még bő 70 évvel a történtek után sem! Ez több mint felháborító csúsztatás, a lényegről való szándékos elterelési manőver, a saját áldozataik elvesztéséből üzletet csinálva, a holokausztipar szellemében! S a szemük nem rebben! Máig éltetve a kettős mércét, folytatólagosan s mögé bújva átkozzák a jóhiszemű kormányzót és munkatársai józan képviselőit. Ez az ők gerinctelen, jellemtelen ütőkártyája! S a nyugati politikusok mind beveszik, átgondolatlanul, semmibe véve az akkori történelmi realitásokat!

 

(Kár, hogy a tegnapi sajtótájékoztatón Orbán Viktor is rátett egy lapáttal ezen hamis, hazug igéket szórók asztalára! Szemforgató módon! Részben saját magát is szembepökve, hisz pár napja még egészen másként nyilatkozott a kormányzóról!)

 

Íme, Takaró Mihály irodalomtörténész előadása: Horthy életútja.

A fókuszban: Horthy Miklós - Takaró Mihály irodalomtörténész egri előadása Horthy Miklósról, 2012. június 14. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szervezésében.

bottom of page