VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Összeesküvés-elmélet vagy -gyakorlat? Vajon Gyurcsány szintén a Wall Streetre van bekötve?
1956. október 23-án éjszaka Apró Antalt a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége a Katonai Bizottság tagjává választotta. 1956. október 25-én reggel a Magyar Dolgozók Pártjának irodájában, az Alkotmány utcában arról tárgyaltak, hogyan kellene leverni a forradalmat. A feladatot az erre önként jelentkező Apró Antalra bízták, aki még aznap délelőtt – régi bolseviki szokás szerint – a Kossuth téren a tömegbe lövetett. (Mindezt Kéri Edit: Kik lőttek a Kossuth téren ’56-ban? című, tényfeltáró kötetéből tudjuk.)


1956. november 2. és 4. között, szovjet parancsra egy magyar delegáció tárgyalt Moszkvában Magyarország pacifikálásának a lehetőségeiről. Szóba került az is, hogy ki legyen a megalakuló MSZMP főtitkára. Kádár János és Münnich Ferenc volt a két esélyes.


Tárgyalás közben egy orosz küldönc behozott egy papírlapot, amelyen Hruscsov üzenete állt: New Yorkból azt kérik, hogy Apró Antal is kapjon vezető szerepet a magyarországi kibontakozásban.

(Önmagában véve az is elgondolkoztató, hogy a két, látszólag szemben álló nagyhatalom közül az egyik ilyen tartalmú üzenetet küld a másik fővárosába. De az üzenet nem Washingtonból érkezett – ahol az USA kormánya székel – hanem New York-ból, ahol a Wall Streeten az üzleti élet és a világ legnagyobb bankjainak a központja van, ahol a nemzetközi bankár elit szervezi önmaga világuralmát. – VM) Ezt Szűrös Mátyás nyilatkozta, aki akkor Moszkvában tartózkodott, mint külügyi gyakornok. Jelen volt a tárgyalásokon, mint megfigyelő, de részt nem vett a megbeszélésekben. A forradalom leverése után, a kérésnek (parancsnak) eleget téve, Apró Antal több fontos pozíciót is betöltött a bolsevik hatalomban, 1957-ben a Minisztertanács elnökhelyettese lett.


1978. január 6-án Cyrus Vance amerikai külügyminiszter, az USA kormányának nevében visszaszolgáltatta a magyar népnek a Szent Koronát. Az időpont a keresztény liturgia szerint Vízkereszt napja, amikor Keresztelő Szent János a Jordán folyóban megkeresztelte Jézust. A protokolláris szokások szerint – mivel egy szent ereklyéről van szó, amely az Apostoli Magyar Királyság ezer éves szimbóluma – a Szent Koronát az esztergomi érseknek kellett volna átvennie, aki ebben a minőségében a magyar kereszténységet és a magyar nép összességét képviseli. De nem így történt. A nemzeti ereklyét a korábban a magyarok közé lövető Apró Antal, tömeggyilkos vette át, aki abban az időben a Magyar Népköztársaság Országgyűlésének az elnöke volt. Ez a gesztus azt jelenti, hogy az USA hivatalos vezetése nem a magyar nemzetnek adja vissza az addig is jogtalanul bitorolt Szent Koronát, hanem a forradalmat fegyverrel leverő bolsevik hatalom egyik legfőbb letéteményesének. Az amerikai diplomácia ezzel újfent elismerte a bolsevik Moszkva fennhatóságát a keresztény magyar állam fölött. De mindebből az is nyilvánvaló, hogy Moszkva fölött pedig a Wall Street diszponál. Amerikai részről mondhatták volna, hogy a Szent Koronát csak az esztergomi érseknek adják át, de nem mondták.


Vajon miért nem?


Azért, mert így akartak üzenni a magyar népnek, hogy fogadja el azt a világrendet, amelyet ők erőltettek a világra. Ezért legitimnek tekintik a bolsevik Moszkva hatalmát a gyarmatnak tekintett magyar állam fölött. Ez volt az üzenete annak a gesztusnak, hogy Apró Antal vehette át a Szent Koronát.

Dr. Völgyesi Miklós a 2010-es kormányváltás után a belügyminiszter (Pintér Sándor) segítségével hozzájutott az Országos Rendőr Főkapitányságon készült és dokumentált teljes 2006-os vizsgálati anyaghoz, amely addig az ORFK központi irattárában iktatva, több mint 30 évre titkosítva volt. (A titkosítást a 2010-es választások után feloldották.) Az iratokból meg lehetett állapítani, hogy 2006 őszén valójában milyen történések voltak, jogilag kit milyen felelősség terhel,


Ennek alapján megjelent a Balsai jelentés, amelyet a magyar Parlament általános és részletes vita után elfogadott, és egy országgyűlési határozat is megerősített. Ekkor két Fideszes parlamenti képviselő a Balsai jelentéssel megjelent a legfőbb ügyésznél, azt átadták, de nem tettek feljelentést. (Vajon miért nem?)


Mivel sem a rendőrség, sem az ügyészség, sem a bíróság nem volt képes az alkotmányos, törvényes kötelezettségeinek megfelelően eljárni, sőt, megsértették a törvényeinket (bűnpártolás), nem került sor büntetőeljárásokra. Ezért Dr. Völgyesi Miklós – mint magánszemély, törvényes kötelezettségét teljesítve – büntetőfeljelentést tett Gyurcsány Ferenc és bűntársai ellen. Dr. Völgyesi Miklós a legfőbb ügyész képviselőjének (Horányi Miklósnak) átadta a feljelentést és a dokumentumokat, azt befogadták, majd hivatalosan értesítették arról, hogy az ügyet áttették a Debreceni Katonai Főügyészséghez. Dr. Völgyesi Miklós a feljelentésére a mai napig sem kapott semmiféle választ.


Amikor az események történtek, a miniszterelnök (Gyurcsány) a belügyminisztert és annak parlamenti államtitkárát a kiadott utasításaiból kihagyta, és őket megkerülve, közvetlenül a budapesti rendőrfőkapitányt utasította (Gergényi), aki később a tetteiért budapesti díszpolgári címet kapott. A fegyverhasználatot hivatalos személyek tiltott módon hajtották végre, fejre, felsőtestre lőttek. Ez pedig büntetőjogilag foglalkozási körben elkövetett emberölési kísérletnek minősül.


A Paláverben gyakran merül föl a kérdés: Miért nem történik meg az elkövetők felelősségre vonása?


A 2010-es választási kampányban a Fidesz kapott egy meghívást az Egyesült Államok budapesti nagykövetségére. A találkozóra Budai Gyula (korábbi katonai ügyész) ment el. Az amerikai külügyminisztérium – a nagykövetségen keresztül – hivatalosan arról tájékoztatta a Fidesz-t – amelyről akkor már tudni vélték, hogy a választási esélyek alapján nyerni fog –, Gyurcsány Ferenc büntetőjogi felelősségét ne vesse fel, ne akarjon ilyen módon politikai ellenfelével szemben fellépni, mert az nem lenne tisztességes. (Úgy tűnik, hogy a hivatalos amerikai állásfoglalás szerint a tömegbe lövetni tisztességes dolog volt.)


Ekkor Budai Gyula tartott egy rögtönzött sajtótájékoztatót, majd nem történt semmi.


Később a Hír Tv-ben Kövér László egy riportban (itt Dr. Völgyesi Miklósnak rosszul rémlik a név – a Szerk.) a riporter kérdésére elmondta:


az USA diplomáciai csatornákon közölte, hogy elvárása az, hogy Gyurcsánnyal szemben ne legyen semmiféle büntetőeljárás.

A témáról készült felvétel ezen a linken volt megtekinthető, de 2021. 02. 26-án már az van kiírva, hogy a video nem áll rendelkezésre. A VNTV csatornáján ma még látható: Hogy lehet még ma is szabadlábon Gyurcsány Ferenc? címen.


A fent leírt folyamat több kérdést is fölvet.

  • Az önmagát a világ elsőszámú demokráciájának tartó USA milyen jogon avatkozik bele egy másik állam belügyeibe?

  • Vajon Gyurcsány és felesége szintén a Wall Streetre van bekötve, miként Apró Antal volt?

  • Mivel az USA-ban egy szélső-liberális diktatúra került hatalomra, – tekintve a korábbi gyakorlatot – vajon milyen módon fognak beavatkozni a ’22-es magyarorszáválasztásokba?

  • A magyar elhárításnak vannak-e eszközei arra, hogy a beavatkozási kísérleteket semlegesítse?

Amikor a Paláverben szóba kerülnek a választási esélyek, akkor figyelembe kellene venni a fent leírt folyamatokat, a tavalyi amerikai választási visszaéléseket, és kiszabadulni abból a politikai vakságból, mely szerint a választásokat csak és kizárólag a polgárok szavazatai döntik el.