top of page

Máramarossziget, Börtönmúzeum. A romániai „Terror Háza”


Románia leghírhedtebb kommunista börtöne működött Máramarosszigeten, a miniszterek börtönének is hívott intézményben raboskodtak a rendszer által nemkívánatosnak tartott politikusok, papok, tudósok, művészek, egyéb értelmiségiek. Az 1990-es évektől a kommunizmus és az ellenállás áldozatainak emlékmúzeumát hozták létre a hajdani börtön épületében.

A roppant nagy épület a városközpontban épült meg a századfordulón (1896-99), a II. világháborúig csak köztörvényes rabok töltötték itt a kirótt szabadságvesztésüket. 1948-tól vált a kommunista rezsim hírhedt politikai börtönévé. Kezdetben a környék „renitens” egyetemi hallgatóit és földműveseit, 1950-től a két világháború közti politikai elit tagjait hurcolták ide. Falai között akadémikusok, miniszterek, katonatisztek, az egyházi élet fő méltóságai sínylődtek embertelen körülmények között. Itt tartották fogva többek közt Márton Áron római katolikus püspököt, és a két világháború közti időszak két legfontosabb politikai vezetőjét, Iuliu Maniut, a Nemzeti Parasztpárt elnökét és Constantin Brătianut, a Nemzeti Liberális Párt vezetőjét.

A börtön gyakorlatilag egy megsemmisítő tábor volt, rabjai zsúfolt cellákban a minimális higiénia hiányában reménytelenül várták sorsuk jobbra fordulását. A későbbi tényfeltáró kutatások megállapították, hogy a mintegy 200 rab egynegyede nem élte túl a megpróbáltatásokat öt év alatt. A hírhedt fekete cellákban 3-4 évig is raboskodtak étlen-szomjan magánzárkások teljes némaságban. 1955-től Románia az ENSZ tagjaként köztörvényessé minősítette vissza, a politikai rabok egy részét elengedte, másokat áthelyeztek, kényszerlakhelyekre utasítottak. 1977-ben kiürítik, majd két évtizedes enyészet uralja a komor falakat. A Ceauşescu-éra alatt hallgatásra ítélt Ana Blandiana és férje Romulus Rusan kezdeményezésére a bukaresti Társadalmi Akadémia Alapítvány megkezdi múzeummá alakítását, mely 1993-ban nyitotta meg kapuit.

A felújítás után megnyitott kiállítótér összesen 45 szobából és teremből áll. Az egyik udvaron Aurel Vlad hatásos, sokalakos bronz szoborcsoportját, az Áldozatok menetét állították fel az egyik őrtorony tövében. A másik udvaron, amelyik korábban a rabok sétáltatására szolgált, bunkerre emlékeztető, vasbetonból kialakított meditációs és imaterem áll. A kápolnába szűk, nemes kővel burkolt, lépcsőkkel tagolt, földbe mélyített folyosón juthatunk le, a falba a sok ezernyi áldozat bevésett nevét olvashatjuk.

Az egyes cellákat végigjárva a kommunista diktatúra egy-egy időszakáról láthatunk érdekes fényképeket, dokumentumokat, tárgyakat. Sajnos a kiírások csak román nyelvűek. Még a Ceauşescu házaspár bronzszobrát is láthatjuk.

A szervezet 1993 óta a kommunizmust tanulmányozza, több ezer dokumentum, 3000 órányi hangfelvétel van a birtokában, ebből tallózva az emlékmúzeum celláiban is van berendezve tematikus gyűjtemény.

Egy román anyanyelvű, budapesti látogató szíves közlése szerint külön cellája – kiállítása – van minden egykori kommunista önkényuralomnak, így a magyarországinak is. Szintén tőle tudtuk meg, hogy Ana Blandiana – a börtönmúzeum létrehozásának legfőbb szorgalmazója – édesapja is ebben a börtönben raboskodott s itt lelte halálát. Ana Blandiana nemzetközi hírű költő. Adatközlőnk szerint egyik szép versének (Ar trebui: Kellene) első sora magyarul így hangzik: „Idősnek kellene születnünk”. A teljes vers románul:

Ar trebui Ar trebui să ne naştem bătrâni, Să venim înţelepţi, Să fim în stare de-a hotărî soarta noastră în lume, Să ştim din răscrucea primară ce drumuri pornesc Şi iresponsabil să fie doar dorul de-a merge. Apoi să ne facem mai tineri, mai tineri, mergând, Maturi şi puternici s-ajungem la poarta creaţiei, Să trecem de ea şi-n iubire intrând adolescenţi, Să fim copii la naşterea fiilor noştri. Oricum ei ar fi atunci mai bătrâni decât noi, Ne-ar învăţa să vorbim, ne-ar legăna să dormim, Noi am dispărea tot mai mult, devenind tot mai mici, Cât bobul de strugure, cât bobul de mazăre, cât bobul de grâu...

Tisztelt Olvasóink, szívesen fogadnánk a vers értő fordítását magyarra.

 

[if !supportLineBreakNewLine] [endif]

37 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page