top of page

Az Európai Unió végnapjai, avagy párhuzamok a Római Birodalom bukásával


Az Európai Unió napjai meg vannak számlálva. Nagy-Britannia megszavazta a kilépését, többen kétsebességes Európát („Mag-Európa” és többiek) akarnak, az Euro mint fizetőeszköz kettéválasztásával. Ezek a tervek az adott országokba letelepedni kívánó migránsok beözönlésével párosulnak, erőszakhullámmal, terrorcselekményekkel tarkítva.

Az adott országok, csakúgy, mint az Unió, az alkalmatlan vezetőik révén tehetetlenek, minek eredményeképp az Unió szét fog esni. A jelenlegi európai egység felbomlik, ki-ki a saját országáért egyéni módszereivel fog küzdeni. Ezzel párhuzamosan egy másik migráció is elindul (illetve felerősödik), a „Mag-országokból” a volt keleti blokk országaiba.

A Római Birodalom Általános adatai:

Az alapítás éve: Krisztus előtt 27-ben. Területe: 4,4 millió km2 Legnagyobb területe: 5,9 millió km2 (Traianus, i.sz. 110 körül) Népessége: 56,8 millió fő (Krisztus előtt 25.) A Nyugat-Római Birodalom bukása: i. sz. 476 (egyben az ókor vége, a középkor kezdete).

Az Unió általános adatai:

Az alapítás éve: 1993. A területe (2016-ban): 4,325 millió km2 Népessége (2016-ban): 508 millió fő

A Római (Nyugat-római) Birodalom bukásának okai:

1. A barbárok betelepítése (Marcus Aurelius, i. sz. 170 körül)

A római katonák között nagymértékben elterjedt a homoszexualitás. Ezzel párhuzamosan (vele összefüggésben) egyre kevesebben választották a katonáskodást hivatásuknak, a meglévőknél jelentősen gyengült a harci szellem. A problémák kezelésére egyre több „barbárt” alkalmaztak a légiókban.

Di Matteo történész idevonatkozó párhuzama a római Mária rádióban: „Ma egy olyan világban élünk, ahol a legnagyobb bűnök elkövetését emberi jogokként biztosítják.”

Mai párhuzam: Az Unió egyes országaiban a nemiség kezelése ellentmond a természet rendjének. Elindult a migránsok honfoglalása. Az Unió az értékítéletét önmaga érdekei alá veti, a betelepültek javára.

2. A kereszténység felvétele

(Constantin nevéhez köthető, aki egy látomás alapján döntött a kereszténység bevezetésének legalizálása mellett, i. sz. 313 körül). Egyre többen állnak szerzetesnek, lépnek be apácáknak. Jellemzően csökkent a gyermekvállalás. A politika egyre inkább az erőszakmentességet hirdeti. A hadvezetés a hadsereget rabszolgákkal tölti fel.

Mai párhuzam: A liberalizmus mint új életelv a kereszténységet fokozatosan kiszorítja. A társadalmak értékrendje a kisebbség igényei szerint rendeződött át mint a többségre kötelezően betartandó irányelv. Az ön-felfogás változásai miatt a természetes életvitel átalakulása következtében a gyermekvállalás csökken, a népességek drasztikusan fogynak, a hiány pótlására képzetlen, más vallású, beilleszkedésre nehezen alkalmas, ellenőrizetlen néptömegeket fogadnak be.

3. Túlnőtt önmagán

A hódítások révén óriásira duzzadt birodalom irányítását önerőből képtelenné vált megoldani, ennek megfelelően ellenőrizhetetlenné vált a rendszer. Gyengült a morál, fellazult a fegyelem. Részben a létszámhiány, részben a birodalom nagysága miatt hozzá nem értők kerültek vezető pozíciókba, akik az anyagiak megszerzését tartották elsődlegesnek, s nem a számukra kijelölt feladatok lelkiismeretes ellátását.

Mai párhuzam: Az Unió „kergeti” önmagát. Egyre több államot vesz fel, részben mindenféle ellenőrzött feltétel nélkül. A terjeszkedéssel próbálják ellensúlyozni a technikai, gazdasági fejlődés hiányát. Úgy a tagállamok, mint az egész Unió esetében a politikai vezetés és a szakértelmiség kettévált. Az elsődleges rendező elv mint elérendő cél az anyagi gazdagság lett, és nem a szellemi

.

4. Infláció gyengítette a gazdaságot

A pénzügyi bizonytalanság csökkentette az árutermelést, a fogyasztást, aminek következtében már nem növekedett az adóbevétel, s ez a fejlődés gátjává vált. Traianus után (110 körül) már területében sem növekedett a birodalom, így a többletbevételi forrásnak ez a lehetősége is befagyott.

Mai párhuzam: A 2007-8 körüli pénzügyi válság bizonyította, hogy a pénz elsődlegessége a fejlődés akadályává vált. A tagországok és az Unió egésze inflációval, munkanélküliséggel küzd, amelyre az Unió területi bővítése sem ad megoldást.

5. Ólommérgezés sújtotta a lakosságot

A használati eszközök jelentős része tartalmazott ólmot. Ez az élelmiszeriparra fokozottan vonatkozott. Az evő- és főzőeszközök, szűrők, italkezelés eszközei nagy mértékben tartalmaztak ólmot, ennek eredményeként elsősorban azok telítődtek méreggel, akiknek ilyen „korszerű” eszközökre futotta.

Mai párhuzam: Az olcsón, nagy tömegben előállítható élelmiszerek (gabonafélék, cukor, burgonya, tej) felváltották az egészséges paleolit táplálkozást. A kényelmi és gazdaságpolitikai szempontokból bevezetett tartósítószerek, E-adalékok, valamint a bevezetésre váró, genetikailag módosított élelmiszerek fogyasztása révén közvetlenül, vagy az állati termékeken keresztül közvetetten, a fejlettnek mondott országok lakossága lassú, önkéntes halálra van ítélve. Az úgynevezett modern kori betegségek 100-200 éve ismeretlenek voltak, s manapság vezető halálokok. 6. A Birodalom feloszlása

A 3. század végére a Birodalom szenátusa teljesen elvesztette az eredeti szerepét és minden tekintélyét. A Római Birodalom bukásának gyökerei Diocletianus (286-tól) reformjaiban keresendők, a két császárra és két al-császárra támaszkodó hatalom létrehozásával. (Tetrarchia, társuralkodók rendszere.) Ennek megfelelően már felelőse semminek nem volt, viszont a megosztott hatalom révén megnőtt a viszálykodások, az ellen- és a társcsászárok, a trónkövetelők, a trónbitorlók, valamint a császárgyilkosságok száma.

Mai párhuzam: Az Unió vezetése hovatovább tetrachikus rendszerű.

- Az Európai Parlament elnöke: Antonio Tajani olasz származású, a Sforza Italia párt tagja, vallása ismeretlen, legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem. - Az Európai Tanács elnöke: Donald Tusk, lengyel származású, egyetemet végzett, katolikus, a jobbközép Polgári Platform küldötte. - Az Európai Bizottság elnöke: Jean-Claude Juncker, egyetemet végzett, katolikus, kereszténydemokrata, luxemburgi állampolgár. - A negyedik tagot, az Európai Unió Bizottságának (soros) elnökét félévente váltogatják, nevezik ki.

Az Európai Unió Parlamentjébe a tagországok parlamenti pártjai rendszerint azokat a politikus társaikat delegálják akiktől ilyen-olyan okokból az országukban meg akarnak szabadulni. Ők tehát nem választás útján kerülnek az Unió parlamentjébe. Az Unió vezetőit (a fenti urakat) ugyancsak senki nem választotta meg, a küldöttek önmaguk közül választanak.

Az Európai Unió vezetésének, az érintett tagországok politikusainak elvileg ismerniük kellene a történelemben a Római Birodalommal kapcsolatos eseményeket (hisz mégiscsak az egyik legnagyobb birodalomról van szó, amely ráadásul európai illetőségű volt). Meglepő módon mégsem fogják fel, hogy tételesen azon döntéseket hozzák meg, amelyek a Római Birodalom bukásához vezettek.

Nem tudni, hogy az Uniónak pár éve vagy csak hónapjai vannak hátra. Nem érdemes találgatni, milyen következményei lesznek a jelenlegi vezetők döntésképtelenségének. Vajon az érintettek levonják-e a következtetéseket a helytelen döntéseik által máris bekövetkezett események kapcsán?

Egyáltalán, lesz-e módjuk levonni a következtetéseket?

[if !supportLineBreakNewLine] [endif]

173 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page