top of page

Október 23., Varga Domokos és Nagy Jenő. Tisztelt Olvasó!


Tisztelt Olvasó! Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Néhai édesapám, Varga Domokos író, egyike az ötvenhatos szabadságharcunkat követő megtorlás szerencsésebb áldozatainak. Csak a kis íróperben ítélték börtönbüntetésre, s csak két évre, s végül jó magaviseletért ebből is elengedtek valamennyit. Igaz, édesanyám ezt is bőven megszenvedte, mert hat kisgyermekkel kényszerült magára maradni, s legkisebbikünk még igencsak karonülő volt.

Élete során édesapám viszonylag kevés verset költött – összesen egy vékonyka kötetre valót, épp mostanság fog megjelenni a Hét Krajcár kiadó jóvoltából –, de börtönévei alatt e tekintetben is elég termékenynek bizonyult, nem csupán legismertebb műve, a Kutyafülűek történeteinek megírásában. Börtönversei ihletettek, megrázóak, s az újabb évforduló indokolttá is tette, hogy legalább egyet közöljünk belőlük. (Lásd: Varga Domokos: Krónikás ének 1958-ból.)

Tisztelt Olvasó! Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Jó dolog újra (s még mindig) szabadságban élni, egykori szabadságharcosainkról évről évre hivatalosan is megemlékezni. Csakhogy akadtak nekünk ’56 után is olyan szabadságharcosaink, akik a magyar szabadságért, függetlenségért éppen úgy kockára tették a maguk és családjuk sorsát, mint ötvenhatban édesapám. Őket ugyancsak megtorlás sújtotta, többük élete így-úgy kisiklott, s úgy kell a mai napig hátrányt és ínséget szenvedniük, hogy a kutya sem emlékezik meg egykori hősies küzdelmeikről, helytállásukról.

Mindenekelőtt Nagy Jenő filozófusról szólok most, a „plebejus” ellenzékiről, az egykori „demokratikus ellenzék” számkivetettjéről, a Demokrata című szamizdat szerkesztőjéről. Nem csupán amiatt szólok éppen őróla, mert abban az évben született, mint én (1952-ben), s azon a napon, mint édesapám (október 8-án); hanem amiatt is, mert tavaly a honlapján (www.boldogsag.net) megjelentetett egy olyan nyílt levelet, amelynek minden sorával egyetértek, minden szavát igaznak ítélem – s ehhez képest teljesen visszhangtalan maradt. Márpedig ez a visszhangtalanság megbocsáthatatlan egy olyan országban, egy olyan nemzet életében, amely jó okkal ennyire büszke szabadságharcos küzdelmeire. Elfogadhatatlan az a fajta kényelmes szemelgetés, amely némely függetlenségi küzdelmeket, némely szabadságharcosokra való emlékezést állami rangra emel, másokkal viszont – talán mert nem látszik politikai haszon belőle – szemernyit sem törődik.

Éppen úgy nem szabad hagyni ezt, mint azt sem, hogy 2006-os szabadságharcosaink, Budaházy György és társai 12 év múltán még mindig bíróság előtt kénytelenek védekezni amiatt, amiért pedig kitüntetést érdemelnének. Előbb-utóbb rossz vért szül, ha éppen a legtisztességesebb, legáldozatosabb – mert soha nem a maguk politikai hasznát néző és kereső – szabadságharcosaink járnak a legcudarabbul.

Kérem tehát, tisztelt Olvasó, segítsen nekem, nekünk ebben: az alábbi nyílt levelet juttassa el minél több emberhez, hogy minél többen foglalhassanak állást mellette, s minél többen biztassák, bátorítsák politikusainkat, miniszterelnökünket: tegyék meg végre, amit meg kell tenniük, lépjék meg végre, amit meg kell lépniük!

*

Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnöknek a saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismeréséről

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Orbán Viktor Úr!

Tárgy: A saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismeréséről

A kommunizmus áldozatainak a napja és március idusa, vagyis március 15-e – nekem mindig a sajtószabadság napja – között vetődik fel bennem újra a kérdés, és/mert – sajnos – másban nem nagyon, ki mindenki nem részesül ebből a „pótlékból” sem. Most az 1963 utáni időkre gondolok, és azokra, akik nem „pusztán áldozatok”, és nemcsak passzív, de aktív ellenállók voltak – mint például éppen március idusa kapcsán közel két évre bebörtönzött Szalay Miklós barátomra, aki ezek után nem fizikus, hanem mosógépszerelő lett…

Vagy a katonai szolgálatot politikai okokból megtagadó, két év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Keszthelyi Zsoltra…

De muszáj magamra is gondolnom, és a szamizdatos-ellenzéki mozgalomban mindvégig áldozatos szerepet vállaló feleségemre, és a ma már családot alapító kisebbik fiamra (a nagyobbat 2000-ben, épp február 25-én vesztettük el…)

Mindazokra, akik még élnek, és már – majdnem – nyugdíjasok.

Mert sok a halottunk: Krassó Gyuri, Modor Ádám, Orosz István, Zsille Zoli és a többiek…

Amikor nyugdíjamat megállapították, akkor én írtam a Köztársasági Elnök úrnak, melyben kifogásoltam, hogy miért büntetnek azért, amiért akár jutalmazni is lehetett/kellett volna…

Az 1979-es Charta-s aláírás után, 1980-ben lettem „szabadúszó”/munkanélküli, és sújtott az – íratlan, de hatékony – ún. Berufsverbot, a foglalkoztatási tilalom: az eltiltás a hivatásom gyakorlásától… Én azért a magam szent meggyőződése szerint mégis tovább gyakoroltam a – humán – értelmiségi hivatásom, vagy egy évtizedig a független magyar szabad sajtó megteremtésében… („Köztörvényesként” engem is börtönbüntetésre ítéltek, de felfüggesztve…)

A nyugdíjam megállapításánál ezeket az éveket nemhogy duplán vették, de semmisnek tekintették – ezért is kapok ma 50, azaz ötvenezer egynéhány forintot egy hónapra…

Ezt felháborítóan méltánytalannak, igazságtalannak érzem – és ennek a helyzetnek rossz társadalmi-politikai üzenete is van…

Hisz mit üzen az a maiaknak, és kiváltképp a magyar ifjúságnak, ha azt látják például, hogy az ’56-os mártírok kopjafáit is ácsoló Inconnu-s Bokros Péter a legelemibb megélhetési gondok között, közmunkásként tengődik?

Jóhiszeműen feltételezem, hogy Ön/Önök, a kormányzat is változtatni kíván, és komoly szándékában áll a szükséges lépések megtételére.

Levelem nyílt levélnek tekintem, de minden további lépés, akció stb. megtételéig fogyó, de még létező türelemmel várom a válaszát, de legalább valaminő szándéknyilatkozatát lehetőleg március idusáig...

Én/mi sem hősködni vagy mártírkodni, tüntetni stb., de hatni, alkotni, gyarapítani szeretné(n)k, hogy a haza fényre derüljön…

Tisztelettel:

Nagy Jenő (1952- )

az ABC Független Kiadó és a Demokrata folyóirat egykori, illetve a boldogsag.net honlap mai mindenese Kelt a 27 éve szabad Magyarországon, 2017. február 28-án.

 

141 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page