VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Családpolitika, népesedéspolitika. A felnevelt gyermek személyi jövedelemadója növelje a szülők jára


Kitöltöttem a nemzeti konzultáció kérdőívét. Minden kérdésére igen a válaszom. Azzal is egyetértek, hogy a családpolitikát kétharmados törvényekkel biztosítsák, de nem értenék egyet azzal, hogy az alaptörvénybe is bebetonozzák. Ám hozzátartozik az igazsághoz, hogy a korábbi konzultációkban volt olyan kérdés, amelyre nemmel válaszoltam. Most minden feltett kérdésre egyetértően bólintok, és csak azt sajnálom, hogy egy fontos kérdés nem szerepel itt. Cikkem erről a fel nem tett kérdésről szól.

A Nemzeti Pedagógus Műhelyt (NPM) 1995-ben alapítottuk meg. Egyesületünk a konzervatív pedagógiát képviseli, őrzi és építi az ezeréves pedagógiai tudást. Egyesületünk tehát nem jogvédő, nem érdekvédő, nem kisebbségeket támogató, nem „rászorulókat” pártoló és nem hagyományőrző civil szervezet. Több mint húsz éve, hogy tanulmányozni kezdtük a népesedési kérdéseket, mert láttuk, hogy az oktatásnak szükséges feltétele, hogy szülessenek gyermekek, akiket tanítani lehet. Megismerkedtünk a szakirodalom értékes, időtálló elemeivel, így Hüttl Marietta kutatásaival. Elméleti szempontból a legfontosabbnak John C. Caldwell 1982-ben publikált felismerését láttuk.

Vannak olyanok, akik hangot adnak azon meggyőződésüknek, hogy a jólét magával hozza a családokban a gyermekvállalási kedvet. Úgy gondolják, hogy a társadalomban az anyagi támogatás, a szociális gondoskodás, a szegénység felszámolása növeli a gyermeklétszámot, sőt a nemzet lélekszámát.

Ezt a hipotézist semmi sem támasztja alá, de nagyszámú példa érvényteleníti. Nyugat-Európa országaiban akkor kezdődött a népesség fogyása, amikor a második világháború után úgy tizenöt évvel „kitört” a viszonylagos jólét, és az emberek biztonságban érezték magukat. Általános az a tévedés, hogy ha valamire több pénzt jut, az elég ahhoz, hogy jobban menjenek a dolgok. Ha több pénzt kap a gyermek, attól nem tanul jobban. Ha több pénzt kap egy sportegyesület, attól nem lesz eredményesebb. Ha sok pénzt kap az oktatásügy, attól – csak attól – nem lesz hatékonyabb az oktatás.

Vannak olyanok is, akik arról beszélnek, hogy a gyermekvállalást nem annyira az anyagiak, hanem a szív és az érzelmek befolyásolják. Bizonyos nézőpontból van ebben valami, de így leegyszerűsítve nem állja meg a helyét. Mi 1999 óta minden véleményt megvizsgáltunk, és úgy találtuk, hogy egyik elgondolás sem jó arra, hogy a népesedési problémát megoldjuk. Világos lett, hogy új népesedési modellt kell megalkotni. Egyesületünk vállalkozott erre. A Nemzeti Pedagógus Műhelyben sokszor megvitattuk az alapgondolatot, és kidolgoztuk a népesedési modellt, leírtuk a természetes reprodukciót hatékonyan segítő gazdasági és jogi feltételeket. (...)

Tovább a cikkhez

MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek