VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Sok a kihasználatlan lehetőségünk


(...)

– Az evangélikus egyháznak mi a véleménye a migrációról? Tudnak-e ebben ezek a keresztény közösségek világos álláspontot elfoglalni? – Tudnak, és meg is kell ezt tenniük. Először is azzal, hogy világosan különbséget tesznek migráns és menekült között. Én, amikor még a diplomáciában dolgoztam, próbáltam megértetni különböző nyugati országok képviselőivel, közvéleményével a magyar álláspontot: senki sem kényszeríthet rá egy szuverén országot arra, hogy engedjen feldúlni vagy megváltoztatni egy olyan szociokulturális környezetet, ami önmagában is eléggé összetett és évszázadok alatt alakult ki. Ugyanakkor az elesettek iránti felebaráti szeretet parancsát sem lehet figyelmen kívül hagyni. A politikai kommunikáció szükségképpen leegyszerűsítő ebben a kérdésben, de tudjuk, a helyzet igen komplikált. Meg kell találni a módját, hogy azokat az embereket, akik a szükség miatt indulnak útnak, olyan helyzetbe hozzuk, hogy ne kelljen útnak indulniuk. Ebből a gondolatból fakadt az evangélikus egyház kezdeményezése, hogy a közel-keleti konfliktus áldozatai és az üldözött keresztények javára immáron másodszorra is gyűjtést szervezzünk. Az ökumenikus segélyszervezettel együtt segítünk javítani az életkörülményeken Észak-Irakban. Meggyőződésem tehát, hogy a valóban rászorulókon segíteni kell, leginkább úgy, hogy a menekülés okát igyekszünk megszüntetni.

– A nemzeti öntudatra nevelés és a keresztény öntudat is sarkalatos pont, amiket ráadásul még ellentétbe is szoktak állítani egymással. Ön mit gondol erről? – Én hálás vagyok azért, hogy a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóját ilyen tudatosan és intenzíven élhettem át. A lutheri teológia a Szentírást helyezi a középpontba, amelynek lefordítása által a reformátor világossá tette: a megértés érdekében ezt mindenkinek az anyanyelvén kell olvasnia. Ezzel megnyílt az út a nemzeti kultúrák fejlődése felé is. A reformáció üzenete, hogy az egyetemes értékek megértéséhez a nyelvhasználatunkban is megnyilvánuló nemzeti identitás megélésén keresztül vezet az út. Nincs tehát itt ellentmondás.

– A kormány programja szerint 2018 a családok éve volt. Önök hogyan tudnak hozzájárulni ehhez? – A személyes tapasztalat e téren is nagyon hasznos. Mi négy gyereket nevelünk a feleségemmel, ami persze nem mindig csupa harmónia és vidámság, de mégis: elsősorban nagy boldogság és öröm, amiből kimaradni nem érdemes. Az, hogy a kormány ehhez sok mindent hozzátesz, adókedvezményekkel, bölcsődei férőhelyek számának növelésével, a csok intézményével, az sok gyakorlati nehézségen átsegít. Egyházi részről a csokkal élő evangélikus lelkész házaspároknak további kétmilliós támogatást is adunk az állami juttatáson kívül, ami önmagában nem nagy összeg, de a visszajelzések alapján a csokkal együtt komoly segítség.

– Az ön számára mi az advent üzenete? – Az advent mindig a reményteljes várakozás ideje, hisz itt is egy gyerek születéséről van szó. Ahogy egyre több gyertyát gyújtunk meg, úgy nő a fény, lesz tisztább a látásunk, hogy el tudjuk választani a lényegtelent a lényegestől, a hamisságot az igazságtól. A várakozás beteljesedésének, a zavarba ejtően egyszerű jászol valóságának pedig nagyon is gyakorlati üzenete van, mégpedig az, hogy minden nehézség, gáncsoskodás közepette – amiből nekem ebben az évben jócskán kijutott –, mégiscsak a reménység győzedelmeskedik.

Tovább a cikkhez

MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek