VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés


Nyelvhelyességi kisokos

A magyarban a kiemelés legfőbb eszköze a szórend. A mondat leghangsúlyosabb eleme az állítmány előtti szó (összetett állítmány vagy igekötős ige esetén az ige ragozott részét közvetlenül megelőző szó). Mivel a szórendet ennek megfelelően rugalmasan változtatni tudjuk, a legtöbbször fölösleges az indoeurópai mintájú, alárendelt mondatos kiemelés.

„Mi-az-ami, ki-az-aki”

A kerület szakhatóságai azok, akik döntésre jogosultak ebben a kérdésben.

Magyarosan: A kerület szakhatóságai jogosultak döntésre ebben a kérdésben.

• A két ingyenes program közül a 9 SE talán az, amelyik a leginkább megfelel a kezdőknek.

Semmivel sem kevésbé hangsúlyos a mondat így: A két ingyenes program közül talán a 9 SE felel meg leginkább a kezdőknek.

A nyomatékot fokozza az is, hogy ilyenkor az igekötő elválik, és az ige mögé kerül.

A kérdéseket is fölöslegesen fogalmazzák így: • Mi az ön szerint, ami a legégetőbb probléma? Mi a legégetőbb probléma ön szerint?

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok