Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

 

A magyarban a birtokviszonyt alapjában véve nem a birtokoson, hanem a birtokon jelöljük, pl. apám kabátja. Ha viszont a birtokos jelző és a birtokszó a mondatban eltávolodik egymástól, mert közbeékelődik valami, összetartozásukat a -nak/-nek raggal jelezzük.


    • A Belügyminisztérium megsemmisítette a Fővárosi Közigazgatási Hivatal a sír felnyitását engedélyező határozatát.

Helyesen: 

 

     A Belügyminisztérium megsemmisítette a Fővárosi Közigaz­gatási Hivatalnak a sír felnyitását engedélyező határozatát.

 

     Ha két birtokoshoz tartozik ugyanaz a birtok, mindkettőre ki kell tenni a -nak/-nek ragot, ez jelzi azonos szerepüket:
   

     • Elhunyt Kovács Béla, a Független Kisgazdapárt egykori főtitkárának felesége.

 

Első pillanatban azt gondolnánk, hogy Kovács Béla halálát adták hírül, ráadásul a mondat szerint K. B. volt a főtitkár felesége. Helyesen:

 

     Elhunyt Kovács Bélának, a Független Kisgazdapárt egykori főtitkárának felesége. 

 

Semmiképpen sem hagyható el a -nak/-nek a birtokos részes­határozóról!
   

     • Azt kívánom, hogy a beruházás a térség minden polgára javára váljék.
     

     minden polgárának javára váljék 

 

A javára válik összeforrt kifejezés, kétszavas állítmánynak is tekinthető, tehát a javára nem a polgára szóval alkot szószerkezetet. Hasonló a következő mondat is:

 

     A magyar kormány minden szükséges adatnak birtokában van.

 

A teljes szöveg itt tölthető le.

 

(folytatása következik)

 

 

Előző részek:


1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

MOGY-embléma_kicsi.png
Blogos rovatok

Levelezés, kapcsolat: 

 

VERZÁR ÉVA  vosa@t-online.hu