top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya


Nyelvhelyességi kisokos

A magyarban a birtokviszonyt alapjában véve nem a birtokoson, hanem a birtokon jelöljük, pl. apám kabátja. Ha viszont a birtokos jelző és a birtokszó a mondatban eltávolodik egymástól, mert közbeékelődik valami, összetartozásukat a -nak/-nek raggal jelezzük.

• A Belügyminisztérium megsemmisítette a Fővárosi Közigazgatási Hivatal a sír felnyitását engedélyező határozatát.

Helyesen:

A Belügyminisztérium megsemmisítette a Fővárosi Közigaz­gatási Hivatalnak a sír felnyitását engedélyező határozatát.

Ha két birtokoshoz tartozik ugyanaz a birtok, mindkettőre ki kell tenni a -nak/-nek ragot, ez jelzi azonos szerepüket:

• Elhunyt Kovács Béla, a Független Kisgazdapárt egykori főtitkárának felesége.

Első pillanatban azt gondolnánk, hogy Kovács Béla halálát adták hírül, ráadásul a mondat szerint K. B. volt a főtitkár felesége. Helyesen:

Elhunyt Kovács Bélának, a Független Kisgazdapárt egykori főtitkárának felesége.

Semmiképpen sem hagyható el a -nak/-nek a birtokos részes­határozóról!

• Azt kívánom, hogy a beruházás a térség minden polgára javára váljék.

minden polgárának javára váljék

A javára válik összeforrt kifejezés, kétszavas állítmánynak is tekinthető, tehát a javára nem a polgára szóval alkot szószerkezetet. Hasonló a következő mondat is:

A magyar kormány minden szükséges adatnak birtokában van.

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

29 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page