Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Birtok és birtokos egyeztetése

 

    • Ez a dolga a nemzeteknek.
     

     Ez a dolguk a nemzeteknek. 

 

Nemcsak a -nak/-nek kitétele, hanem a többes szám jelölése szempontjából is különbséget kell tenni a jelzős szerkezetek és a távolabbi szókapcsolatok között.
     A jelzős szerkezet szorosan összetartozik, ezért egy mozzanatot elég egyszer jelölni rajta. Például azt mondjuk: színes képek. Ha viszont a melléknév állítmány vagy értelmező (hátravetett jelző), egyeztetni kell a főnévvel: színesek a képek; a képek, a színesek. Ugyanígy a vendégek szállása, az ő szállásuk – ezek jelzős szerke­zetek, csak egyszer jelöltük bennük a többes számot: az első esetben csak a birtokoson, a másodikban csak a birtokon. 
     Nem ugyanilyen szerkezet az, hogy a vendégeknek van szállásuk vagy a vendégeknek megfelelő a szállásuk. Itt a szállásuk alany, a vendégeknek ún. birtokos részeshatározó. A birtokos eltávolodik a birtoktól, csak a ragok egyezése tartja össze őket. Ma gyakran ilyenkor is elhagyják a számbeli egyeztetést: 


    • Mindezekről az Árpádoknak még világos tudása volt.


     Mindezekről az Árpádoknak még világos tudásuk volt.

 
    • Az az érdeke mindannyiunknak


     Az az érdekünk mindannyiunknak…


    • Azoknak is vannak emberi jogai, akik nem… elviselhetetlen bűzben kívánnak közlekedni

.
     Azoknak is vannak emberi jogaik…

 

A teljes szöveg itt tölthető le.

 

(folytatása következik)

 

 

Előző részek:


1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

MOGY-embléma_kicsi.png
Blogos rovatok

Levelezés, kapcsolat: 

 

VERZÁR ÉVA  vosa@t-online.hu