top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Birtok és birtokos egye


Nyelvhelyességi kisokos

• Ez a dolga a nemzeteknek.

Ez a dolguk a nemzeteknek.

Nemcsak a -nak/-nek kitétele, hanem a többes szám jelölése szempontjából is különbséget kell tenni a jelzős szerkezetek és a távolabbi szókapcsolatok között. A jelzős szerkezet szorosan összetartozik, ezért egy mozzanatot elég egyszer jelölni rajta. Például azt mondjuk: színes képek. Ha viszont a melléknév állítmány vagy értelmező (hátravetett jelző), egyeztetni kell a főnévvel: színesek a képek; a képek, a színesek. Ugyanígy a vendégek szállása, az ő szállásuk – ezek jelzős szerke­zetek, csak egyszer jelöltük bennük a többes számot: az első esetben csak a birtokoson, a másodikban csak a birtokon. Nem ugyanilyen szerkezet az, hogy a vendégeknek van szállásuk vagy a vendégeknek megfelelő a szállásuk. Itt a szállásuk alany, a vendégeknek ún. birtokos részeshatározó. A birtokos eltávolodik a birtoktól, csak a ragok egyezése tartja össze őket. Ma gyakran ilyenkor is elhagyják a számbeli egyeztetést:

Mindezekről az Árpádoknak még világos tudása volt.

Mindezekről az Árpádoknak még világos tudásuk volt.

• Az az érdeke mindannyiunknak

Az az érdekünk mindannyiunknak…

Azoknak is vannak emberi jogai, akik nem… elviselhetetlen bűzben kívánnak közlekedni

. Azoknak is vannak emberi jogaik…

(folytatása következik)

Előző részek:

40 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page