top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő be


Nyelvhelyességi kisokos

Az indoeurópai nyelvekben, ha az első állítás múlt idejű, az azzal egyidejű cselekményt is múlt időbe kell tenni, az előtte valót pedig régmúltba. Mi az egyidejűséget jelen idővel fejezzük ki. Ha múlt idejű elbeszélés mellékmondatában múlt időt használunk, az azt jelenti, hogy az a cselekmény még előbb volt. Ez akkor is így van, ha egy híres író – aki sokáig élt idegen nyelvterületen – rosszul használta:

Csupán egy-egy borjú böffenése jelezte olykor, hogy a csorda még mindég ott csillapította az éhségét valahol a közelben.

…még mindig ott csillapítja éhségét,…

Híre jött, hogy áttörték a kunok újra a Beszterce-völgyi földsáncokat, s útban voltak a Szamos völgye felé.

Ez azt jelentené, hogy amikor híre jött, már nem voltak útban a Szamos völgye felé, hanem másfelé kanyarodtak. Helyesen:

Híre jött, hogy a kunok újra áttörték a Beszterce-völgyi földsáncokat, s útban vannak a Szamos völgye felé.

• Örültem, hogy éltem. Örültem, hogy élek.

Az egyidejűséget jövő idő mellett is jelennel, az előidejűséget pedig múlt idővel fejezzük ki.

A miniszter az esti híradóban fogja bejelenteni, hogy lemond. Holnap benne lesz az újságban, ki nyerte meg az időközi választást.

Erre több indoeurópai nyelvben külön igeidő van. Mi igeidőkben szegényebbek vagyunk, de azzal, hogy mindig a főmondat idejéhez viszonyítjuk a mellékmondatban használt igeidőt, pontosan ki tudjuk fejezni magunkat.

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

39 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page