Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő „válópere”

 

(nem megoldható – nem oldható meg)


Az igekötő lényegében határozószó: meghatározza az igei működés irányát, befejezetté teheti az igét, esetenként pedig módo­sítja a jelentést. Ez utóbbi szerepe indokolja, hogy alaphelyzetben egybeírjuk az igével, de nem nőtt össze teljesen az igével, bizonyos esetekben – szabály szerint – elválik tőle.

 

Az igekötő az ige mögé kerül: 
– ha az ige elé kiemelünk valamit: Holnap megyek el.
– tagadáskor: Nem megyek el. 
– felszólításkor: Menj el! 
Gyakori hiba, hogy nem választják le az igekötőt az igéről akkor sem, amikor ez lenne helyes.
Egy rendőri intézkedés kapcsán az érintett ezt mondta: 
    • Nem ellenálltunk.
     Nem álltunk ellen.
A módosítószók és a segédigék az igekötő és az ige közé ékelőd­nek: el sem fogadom, meg is tette, míg vissza nem jön; föl fogom írni, be kell fizetni.

 

     Különösen azt felejtik el, hogy egyes igenevektől, származékoktól is elválik az igekötő: például e fejezet címében is, vagy: fel nem adott levél stb. A leggyakoribb hiba a lehetőséget kife­jező (megengedő) ige melléknévi igenevének egyben hagyása az igekötővel:
    • Nem elfelejthető az a tény sem… Ez nem megakadályozható. Az épület nehezen megközelíthető.
     nem felejthető el, nem akadályozható meg, nehezen közelíthető meg stb.

 

Szinte sulykolják ezt a hibát a telefonközpontok automatikus bemondásai és a bankkártyák utasításai: 
    • A hívott szám nem elérhető; a kártya nem átruházható.
     A hívott szám nem érhető el; a kártya nem ruházható át.

 

Csak az olyan igekötős igenév marad egyben, amely mellék­névként állandósult. Például: 
     Nagy Iván megbízható munkatárs
De:
     A titkárnő nem bízható meg azzal, hogy igazgatói teendőket lásson el. 
Kivétel még a szembeállítás: 
Az autonómia nem megadható, az autonómia jár. 
(Az, hogy az autonómia nem adható meg, éppen az ellenkezőjét jelentené.) 

(L. még a Szórend(etlenség) c. fejezetben!)
 

A teljes szöveg itt tölthető le.

 

(folytatása következik)

 

 

Előző részek:


1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

MOGY-embléma_kicsi.png
Blogos rovatok

Levelezés, kapcsolat: 

 

VERZÁR ÉVA  vosa@t-online.hu