top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő „válópere”


Nyelvhelyességi kisokos

(nem megoldható – nem oldható meg)

Az igekötő lényegében határozószó: meghatározza az igei működés irányát, befejezetté teheti az igét, esetenként pedig módo­sítja a jelentést. Ez utóbbi szerepe indokolja, hogy alaphelyzetben egybeírjuk az igével, de nem nőtt össze teljesen az igével, bizonyos esetekben – szabály szerint – elválik tőle.

Az igekötő az ige mögé kerül: – ha az ige elé kiemelünk valamit: Holnap megyek el. – tagadáskor: Nem megyek el. – felszólításkor: Menj el! Gyakori hiba, hogy nem választják le az igekötőt az igéről akkor sem, amikor ez lenne helyes. Egy rendőri intézkedés kapcsán az érintett ezt mondta: • Nem ellenálltunk. Nem álltunk ellen. A módosítószók és a segédigék az igekötő és az ige közé ékelőd­nek: el sem fogadom, meg is tette, míg vissza nem jön; föl fogom írni, be kell fizetni.

Különösen azt felejtik el, hogy egyes igenevektől, származékoktól is elválik az igekötő: például e fejezet címében is, vagy: fel nem adott levél stb. A leggyakoribb hiba a lehetőséget kife­jező (megengedő) ige melléknévi igenevének egyben hagyása az igekötővel: • Nem elfelejthető az a tény sem… Ez nem megakadályozható. Az épület nehezen megközelíthető. nem felejthető el, nem akadályozható meg, nehezen közelíthető meg stb.

Szinte sulykolják ezt a hibát a telefonközpontok automatikus bemondásai és a bankkártyák utasításai: • A hívott szám nem elérhető; a kártya nem átruházható. A hívott szám nem érhető el; a kártya nem ruházható át.

Csak az olyan igekötős igenév marad egyben, amely mellék­névként állandósult. Például: Nagy Iván megbízható munkatárs. De: A titkárnő nem bízható meg azzal, hogy igazgatói teendőket lásson el. Kivétel még a szembeállítás: Az autonómia nem megadható, az autonómia jár. (Az, hogy az autonómia nem adható meg, éppen az ellenkezőjét jelentené.)

(L. még a Szórend(etlenség) c. fejezetben!)

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

55 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page