top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (15) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Ikes ragozás


Nyelvhelyességi kisokos

Miközben egyre több igéhez tapad -ik az egyes szám harmadik személyben, a többi ikes alak (alszom, aludnám, ő aludnék, aludjék) egyre inkább visszaszorul. A fiatalok már inkább azt mondják: alszok; és kizárólag ezt: én aludnék, ő aludna, aludjon. Ennek egyik oka az lehet, hogy elhomályosulóban van az ikes ige lényege.

Az ikes igék eredetileg alanyi igék. Jól látszik ez azokon az igéken, amelyek ikesen alanyi, iktelenül tárgyas jelentésűek. Például: hall – hallik, érez – érzik, tör – törik; dolgozik, de megdolgoz vmit; zongorázik, de végigzongoráz vmit; eszik – esz a méreg (engem). Azonban vannak nem ikes alanyi igék is, mint: fut, mosolyog; és némelyik ikes igének lehet tárgya. Ilyen többek közt az eszik és a játszik. A kopás, keveredés másik oka valószínűleg az, hogy az ikes ragozás némelyik ragja egybeesik más személyragokkal. Egyes szám 1. személyben az ikes alanyi személyrag azonos a tárgyas személyraggal: eszem valamit / eszem azt (vö. veszek vmit / veszem azt). A feltételes módban pedig az iktelen ige első személyű ragja egyezik az ikes harmadik személyű raggal: én olvasnék, ő játszanék. Egyelőre – mint a hagyományos alakok általában – választéko­sabbnak minősül az ikes ragozás, de a változásnak nem érdemes gátat vetni, mert új szabályosság irányában hat. Mindenképpen hibázik, aki nem ikes igét ragoz ikes módon:

Nem tűrjük, hogy a korrupció felderítetlenül maradjék. maradjon Vigyázz! − Jó, majd vigyázom! vigyázok

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

152 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page