top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (15) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Ikes ragozás


Nyelvhelyességi kisokos

Miközben egyre több igéhez tapad -ik az egyes szám harmadik személyben, a többi ikes alak (alszom, aludnám, ő aludnék, aludjék) egyre inkább visszaszorul. A fiatalok már inkább azt mondják: alszok; és kizárólag ezt: én aludnék, ő aludna, aludjon. Ennek egyik oka az lehet, hogy elhomályosulóban van az ikes ige lényege.

Az ikes igék eredetileg alanyi igék. Jól látszik ez azokon az igéken, amelyek ikesen alanyi, iktelenül tárgyas jelentésűek. Például: hall – hallik, érez – érzik, tör – törik; dolgozik, de megdolgoz vmit; zongorázik, de végigzongoráz vmit; eszik – esz a méreg (engem). Azonban vannak nem ikes alanyi igék is, mint: fut, mosolyog; és némelyik ikes igének lehet tárgya. Ilyen többek közt az eszik és a játszik. A kopás, keveredés másik oka valószínűleg az, hogy az ikes ragozás némelyik ragja egybeesik más személyragokkal. Egyes szám 1. személyben az ikes alanyi személyrag azonos a tárgyas személyraggal: eszem valamit / eszem azt (vö. veszek vmit / veszem azt). A feltételes módban pedig az iktelen ige első személyű ragja egyezik az ikes harmadik személyű raggal: én olvasnék, ő játszanék. Egyelőre – mint a hagyományos alakok általában – választéko­sabbnak minősül az ikes ragozás, de a változásnak nem érdemes gátat vetni, mert új szabályosság irányában hat. Mindenképpen hibázik, aki nem ikes igét ragoz ikes módon:

Nem tűrjük, hogy a korrupció felderítetlenül maradjék. maradjon Vigyázz! − Jó, majd vigyázom! vigyázok

(folytatása következik)

Előző részek:

162 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page