Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

    • Nem hagyja zavartatni magát.
    • Sejtetni engedte.


A sejtet, zavartat már magában műveltető, nem kell tehát melléjük tenni az enged vagy hagy igét. Az indoeurópai nyelvekben a műveltetést segédigével fejezik ki, nekünk képzőnk van erre a célra. Tehát:
     Nem zavartatja magát. 
     Sejtette.

 

A kétféle e-vel beszélők számára van különbség: a sejtëtte a cselekvő alak, a sejtette a műveltető. Mély hangrendű megfelelője: hajtotta (cselekvő), hajtatta (műveltető). 


    • Lévén, hogy a szerződésben nincs erre vonatkozó szabályozás…

 

A lévén a létige (lenni, van) határozói igeneve, tehát nem kell mellé még egy, a létezésre vonatkozó szó. A nincs a van-nak a tagadása. Egyszerűen tehát: 
     A szerződésben nem lévén erre vonatkozó szabályozás… 
 

  • Lévén, hogy a jelzőlámpa nem működött…

 

Ezt régen így mondták volna:
A jelzőlámpa nem működvén…

 

Ez nagyon szép, de csak kiemelten választékos, emelkedett stílusú írásba való. A mai nyelvben így természetes:
     Mivel a jelzőlámpa nem működött... 

 

 

A teljes szöveg itt tölthető le.

 

(folytatása következik)

 

 

Előző részek:


1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

MOGY-embléma_kicsi.png
Blogos rovatok

Levelezés, kapcsolat: 

 

VERZÁR ÉVA  vosa@t-online.hu