top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt ig


Nyelvhelyességi kisokos

Nem hagyja zavartatni magát.Sejtetni engedte.

A sejtet, zavartat már magában műveltető, nem kell tehát melléjük tenni az enged vagy hagy igét. Az indoeurópai nyelvekben a műveltetést segédigével fejezik ki, nekünk képzőnk van erre a célra. Tehát: Nem zavartatja magát. Sejtette.

A kétféle e-vel beszélők számára van különbség: a sejtëtte a cselekvő alak, a sejtette a műveltető. Mély hangrendű megfelelője: hajtotta (cselekvő), hajtatta (műveltető).

• Lévén, hogy a szerződésben nincs erre vonatkozó szabályozás…

A lévén a létige (lenni, van) határozói igeneve, tehát nem kell mellé még egy, a létezésre vonatkozó szó. A nincs a van-nak a tagadása. Egyszerűen tehát: A szerződésben nem lévén erre vonatkozó szabályozás…

Lévén, hogy a jelzőlámpa nem működött…

Ezt régen így mondták volna: A jelzőlámpa nem működvén…

Ez nagyon szép, de csak kiemelten választékos, emelkedett stílusú írásba való. A mai nyelvben így természetes: Mivel a jelzőlámpa nem működött...

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

31 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page