top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási for


Nyelvhelyességi kisokos

Bár a magyar ragozó nyelv, van néhány igénk, amely hajlító elemeket őriz régies ragozásában. Ilyenek: mëgyëk, mégy, mén~mëgyën; lëszëk, lész, lészën; elveszëk, elveszël, elvész; kelëk, kelsz, kél stb. A hangzónyúlás azonban csak ezekben az alakokban van (volt) meg, nem lehet kiterjeszteni az egész ragozásra.

• Az általa mondottak elvésznek.

elvesznek

Mielőtt elvészne ez a gyöngyszem

elveszne (elvesznék)

elvészni látszik az eredmény

elveszni

lába kélt

lába kelt

hamvukba holtak

A hamvába holt szólásszerű, egyes szám harmadik személyben rögzült kifejezés; nem lehet (nem szoktuk) ragozni (pl. többes számba, más személybe) tenni.

Sokan elfelejtették, hogy a bírák a bíró szó többes száma, és visszafejtenek belőle egy nem létező bíra szót. Főleg az alkotmánybírókat (bírákat) szokták így emlegetni:

XY bíra különvéleményt fogalmazott meg.

bíró

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

28 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page