top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (23) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Csak egy betű?


Nyelvhelyességi kisokos

-ba/-be, -ban/-ben

Az irányhármasság (ott, oda, onnan) fontos értéke a magyar nyelvnek. Hová? kérdésre a -ba/-be, Hol? kérdésre a -ban/-ben felel. Bár a népnyelvben és a hétköznapi nyelvben gyakran lemarad az -n a -ban/-ben végéről, ez a pongyolaság nem fogadható el írásban és nyilvános megszólalásban. Újabban a médiában is egyre inkább keverik a -ba/-be és a -ban/-ben ragot:

Most is vezető posztot tölt be a minisztériumba.

a minisztériumban

Meglepő dolgokat fognak mondani az Aktívba.

az Aktívban

A hőmérséklet általába 2−4 fokig süllyed.

általában

Még zavaróbb a „túljavítás”, a -ban/-ben használata a Hová? kérdésre válaszoló mondatban:

Ennyi fért a műsoridőben.

a műsoridőbe

Aki bekerül a parlamentben…

a parlamentbe

sem, se

Többnyire ötletszerűen, hangzás szerint váltogatják ezt a két módosító elemet, pedig van közöttük különbség: a sem a tagadás, a se a tiltás szava – ugyanúgy, ahogyan a nem a tagadást, a ne pedig a tiltást fejezi ki. Az utóbbiakat nem szokták elvéteni. A sem helyett inkább állhat se, ez csak kopásnak, hanyagságnak minősül, akárcsak a -ba a -ban helyett, a fordítottja azonban zavaró, pl.

• Ne felejtsük el azt sem…

Ne felejtsük el azt se…

(...)

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási formák

18) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Az igekötők "cserélgetése" 19) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozatlan névelő (egy)

20) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozott névelő (a, az)

21) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Névmások

22) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Hogy

22 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page