top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (24) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Egyéb tévesen haszn


Nyelvhelyességi kisokos

ide, oda

Az ide közelre, az oda távolra mutató névmási határozószó (és igekötő). Igen gyakori hiba, hogy így kér valaki: add oda. Ez így azt jelenti, hogy valaki másnak kellene adni azt a dolgot. Ha én kérem (vagyis aki éppen beszél), akkor csakis add ide a helyes.

miatt – végett

A miatt ok, a végett cél kifejezésére szolgál.

• Kőolajkincse végett ma ez a leggazdagabb ország Európában.

kőolajkincse miatt

• Betegség végett az üzlet zárva tart.

betegség miatt

• A jobb minőség elérése miatt adalékanyagokat kevernek a kenyérbe.

a jobb minőség elérése végett

A végett a miatt helyén feltűnőbb hiba, hiszen a végett-ben benne van a vég szó, tehát nem jelölhet előzményt.

cáfol – tagad

A cáfol ige azt jelenti, hogy érveléssel, bizonyítékokkal támasztja alá a tagadást.

• Bár az érintettek cáfolják a lap által sugalmazottakat, szakértők a vonatkozó dokumentumok áttekintése után úgy találták: ez a tevékenység sértheti a … törvényt…

A fenti mondatban egyértelmű, hogy csak tagadták, hiszen a bizonyítás ellenkező eredményt hozott.

egyhangúlag ’ellenszavazat nélkül, egyöntetűen’; de: egyhangúan ’unalmasan’ (rosszalló).

Egyhangúlag megszavazták az előterjesztést.

Egyhangúan beszélt az előadó.

(...)

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási formák

18) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Az igekötők "cserélgetése" 19) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozatlan névelő (egy)

20) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozott névelő (a, az)

21) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Névmások

22) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Hogy

23) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Csak egy betű?

24 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page