VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (24) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Egyéb tévesen haszn


ide, oda

Az ide közelre, az oda távolra mutató névmási határozószó (és igekötő). Igen gyakori hiba, hogy így kér valaki: add oda. Ez így azt jelenti, hogy valaki másnak kellene adni azt a dolgot. Ha én kérem (vagyis aki éppen beszél), akkor csakis add ide a helyes.

miatt – végett

A miatt ok, a végett cél kifejezésére szolgál.

• Kőolajkincse végett ma ez a leggazdagabb ország Európában.

kőolajkincse miatt

• Betegség végett az üzlet zárva tart.

betegség miatt

• A jobb minőség elérése miatt adalékanyagokat kevernek a kenyérbe.

a jobb minőség elérése végett

A végett a miatt helyén feltűnőbb hiba, hiszen a végett-ben benne van a vég szó, tehát nem jelölhet előzményt.

cáfol – tagad

A cáfol ige azt jelenti, hogy érveléssel, bizonyítékokkal támasztja alá a tagadást.

• Bár az érintettek cáfolják a lap által sugalmazottakat, szakértők a vonatkozó dokumentumok áttekintése után úgy találták: ez a tevékenység sértheti a … törvényt…

A fenti mondatban egyértelmű, hogy csak tagadták, hiszen a bizonyítás ellenkező eredményt hozott.

egyhangúlag ’ellenszavazat nélkül, egyöntetűen’; de: egyhangúan ’unalmasan’ (rosszalló).

Egyhangúlag megszavazták az előterjesztést.

Egyhangúan beszélt az előadó.

(...)

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási formák

18) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Az igekötők "cserélgetése" 19) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozatlan névelő (egy)

20) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozott névelő (a, az)

21) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Névmások

22) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Hogy

23) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Csak egy betű?

MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek