top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (27) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Zavarba ejtő alakok


Nyelvhelyességi kisokos

Minden természetes nyelvben vannak rendszerbeli furcsaságok, szokatlanságok és hiányok is, mivel a nyelvek történeti és közösségi képződmények, tele kiszámíthatatlan tényezőkkel.

Többszörös jelölés

Hogyan is van a tojássárgája és a tojásfehérje főnevünk birtokos személyjeles alakja? Mivel ezekben az összetétel megőrizte az eredeti birtokos személyjelet, a további jelezés már elbizonytalaníthatja nyelvérzékünket. A cukrász különválasztja a feltört tojásokat. Az öt tojásnak nem a *sárgájája, hanem a sárgája kerül a tésztába. A fehérjéje alak viszont elfogadható, ugyanis a fehérje mint főnév a tojástól független jelentésben is közhasználatú: a szerves vegyületek legfontosabb csoportját jelöljük vele. Szoktunk hallani és beszélni az emberi szervezet és az állati szervezet fehérjéiről, illetve fehérjéjéről is.

(...)

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási formák

18) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Az igekötők "cserélgetése" 19) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozatlan névelő (egy)

20) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozott névelő (a, az)

21) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Névmások

22) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Hogy

23) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Csak egy betű?

24) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Egyéb tévesen használt szavak; A szavak „használati utasítása"

25) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Szólástévesztés

26) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Kötőhangok

25 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page