top of page

Végleges a Vesszen Trianon!-lista EP választási programja


Az európai parlamenti választáson indulni kívánó Vesszen Trianon!-lista kezdeményezőinek nevében Bottyán Zoltán, Drábik János és Kiss Endre József eljuttatta Sajtószolgálatunkhoz EP választási programját, amely II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem születésnapján vált véglegessé, és amelyet alább közzéteszünk.

1. Itt az idő: Vesszen Trianon! Trianon máig ható nemzetgyilkossági kísérlet, nemzeti becsületünk megtaposása. Trianonnal nincs sem magyar, sem európai jövő. Ezért nem csak jelszavunk, nevünk is Vesszen Trianon! Igazságot Magyarországnak! Igazságot Európának!

2. Számítunk Rád: Legyen béke! Az emberiség, és talán a Föld sem bír ki egy újabb világégést. A magyarság a béke népe. Szuverén államként ezer éve következetesen kerülte a hódító háborúkat. Ezer éve védi Európát és a kereszténységet. Trianon fölülvizsgálatát kívánjuk, békés eszközökkel, a Helsinki Záróokmány jegyében, a jog erejével.

3. Itt az idő: Migráció-stop! Egyetértve Magyarország kormányával, nemet mondunk a migrációra. Erre Magyarországnak és minden magyarnak az ellenünk elkövetett trianoni nemzetgyilkossági kísérlet miatt elvitathatatlan joga van. A migráció Európa Trianonja!

4. Számítunk Rád: Életigenlő nyugdíjrendszert! Az államilag szavatolt nyugdíj legyen arányos a kitanított utódok számával. Az oxfordi demográfia-professzor, Váralljai Csocsán Jenő javaslata nem csak igazságos és méltányos, de egyben a legfőbb gyermekvállalási ösztönző is. Ne feledjük: Nem csak vér szerinti kitanított gyermekekről szól, hanem kitanított utódokról. Európa – ha elfogadja – önerőből megoldja munkaerő-gondjait és megteremti népjóléti rendszerének forrásait.

5. Itt az idő: Korrupció-stop!

6. Számítunk Rád: Éltető egészségügyet! Megelőzésen alapuló egészségpolitikát! Teret a természet gyógyító erőinek!

7. Itt az idő: Követeljük a deviza-hiteles csalás felszámolását! A deviza-hitelezés, ahogy lezajlott, bűntény. Felér egy népirtással. Megroppantották a magyar középosztályt. Követeljük e bűntény felszámolását, és az állami felelősségvállalást a tönkretett százezrekért!! Újra kell építeni a magyar középosztályt. A közhatalom ellenőrzése alá a Nemzeti Bankot! A pénzkibocsátást és az érte felelős jegybankot a közhatalom ellenőrzése alá kell helyezni. Véget kell vetni a kamatrabszolgaságnak. Munka-fedezetű pénzkibocsátás kell!

8. Számítunk Rád: Harmóniát a természettel! A víz, a földi élet legfőbb kincse, első számú biztosítéka. Világméretű összefogásra van szükség a Föld vizeinek megmentéséhez. A Kárpát-medence geopolitikai egységének mihamarabbi megteremtése kívánatos. Két évtizeden belül Európát teljesen át kell állítani zöld energiákra. A természetet óvni kell. Magyarország élenjáróvá válhat. Az Európai Unió Te szedd! mozgalmához Magyarországon többen csatlakoztak, mint az EU többi országában együttvéve. „A magyar nép olyan történelmi gyökerekkel rendelkező közösség, amelynek tagjai azonos módon viszonyulnak teremtő, mindenható Istenükhöz és természeti környezetükhöz.”[1]

9. Itt az idő: Az anyaföld nem áru! Családi gazdálkodást! GMO-mentességet! A magyar anyaföld védelmében újra kell tárgyalni az ország EU-s csatlakozási szerződését. Családvédő gazdaságszervezést. Olyan mezőgazdasági támogatási rendszert, mellyel 5 éven belül a termelők termelvényeikkel ki tudják váltani a GMO-s takarmányok importját. Egészséges, vegyszermentes élelmiszert!

10. Számítunk Rád: Hagyományt – Tudást – Újjászületést! A magyar kultúrát új megvilágításba kell helyezni, ide értve mindazt, amit a magyar szellem teremtett. A kultúrának meg kell állítania a halál civilizációjának lejtőjén a magyarságot és vele együtt Európát. Keresztény szellemiséget! Tantervbe a magyar nép igaz történelmét! Kodály-módszert az oktatásba! Bartók-modellt a művészetbe! Tudásközpontú nemzetépítést! Szkíta-hun sportjátékokat! Hagyományainkra alapozva, a tudás eszközeit használva újjászületésünket szolgálni.

11. Itt az idő: Akarjuk a magyarságnak ősnépként való elismerését! „A magyarság az a rejtélyes módon megmaradt nép, amely őrzi egy, a görög-római civilizáció előtti, jelentős civilizáció nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és még kisebb mértékben – a szerves műveltség, a mitológia, az archaikus népmese által – a hitvilágát… Miután a magyar nép európai ősiségét kétségbevonhatatlanul bizonyították a legfejlettebb tudományos módszerek… nem kétséges, hogy a nemzetközi tudományos és a politikai közösségnek előbb-utóbb el kell ismernie a magyarokat „mint a bronz- és vaskori Európa egyik legeredetibb és legjelentősebb civilizációjának megalapítóit.”[2]

12. Számítunk Rád: Akarjuk és ajánljuk a Szent Korona Országát! Magyarország történelmi alkotmányán, azaz a Szent Korona Országán kívül nincs és nem is létezhet életképes magyar nemzet. A történelmi alkotmány jogfolytonosságát helyre kell állítani. Magyarország történelmi alkotmánya a legtökéletesebb alkotmány, amit minden iskolában tanítani kell, és más országokban is alkalmazni kéne – állította egybecsengősen két jeles cseh értelmiségi, a történész Frantisek Palacky és a politológus Rudolf Kucera[3]. Nekünk, magyaroknak fel kell ajánlanunk a maga Trianonjába rohanó Európa államainak és nemzeteinek a nemzeti közösségek önrendelkezését és felnövekvését egyedülállóan biztosító Szent Korona Országát, mint állammodellt. Ennek az állammodellnek három a pillére: az isteni értékrend meghonosítása az állam életében, minden ember egyenlő méltósága és az élet feltétlen elsőbbsége. A keresztény Európát védő magyar sorsvállalásunkat hirdető déli harangszó erre kötelez.

Számítunk Rád! Itt az idő!

Vesszen Trianon! Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Budapest, 2019. március 27-én, II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem születése napján

A Vesszen Trianon!-lista kezdeményezői

 

Tovább a cikkhez

175 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page