top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (29) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Lehetne, de nincs


Nyelvhelyességi kisokos

Az egyes alapszavakból és toldalékokból a formai és jelentésbeli szabályok ismeretében sokféle származékot alkothatunk, de a felhasználói szabadságnak gátat vet a nyelvszokás. • Ilyen időben sokkal gyakrabbak az asztmás rohamok.

gyakoribbak

A melléknévi alak a gyakori, ennek fokozása: gyakoribb, többes számban gyakoribbak. Éppenséggel lehetne itt is hangkivetés, de a nyelvszokás szerint nincs. Mindjárt kiderül, mennyire viseli meg a magyar ismertségeket a hírnév.

ismert/közismert embereket, hírességeket

Bár dicsérendő, hogy a műsorvezető magyar szóval akarta helyettesíteni a celeb vagy sztár szót, az ismertség szónak azonban ilyen jelentése nincs. Létezik még az ismeretség szó, de az is mást jelent.

• A térképen a kullancsfertőzöttség elterjedettsége látható. Ahogy van előrehaladott, lehetne elterjedett is, de nincs, csak elterjedt.

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási formák

18) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Az igekötők "cserélgetése" 19) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozatlan névelő (egy)

20) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozott névelő (a, az)

21) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Névmások

22) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Hogy

23) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Csak egy betű?

24) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Egyéb tévesen használt szavak; A szavak „használati utasítása"

25) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Szólástévesztés

26) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Kötőhangok

27) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Zavarba ejtő alakok

28) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Rendellenes alakok

21 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page