VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (29) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Lehetne, de nincs


Nyelvhelyességi kisokos

Az egyes alapszavakból és toldalékokból a formai és jelentésbeli szabályok ismeretében sokféle származékot alkothatunk, de a felhasználói szabadságnak gátat vet a nyelvszokás. • Ilyen időben sokkal gyakrabbak az asztmás rohamok.

gyakoribbak

A melléknévi alak a gyakori, ennek fokozása: gyakoribb, többes számban gyakoribbak. Éppenséggel lehetne itt is hangkivetés, de a nyelvszokás szerint nincs. Mindjárt kiderül, mennyire viseli meg a magyar ismertségeket a hírnév.

ismert/közismert embereket, hírességeket

Bár dicsérendő, hogy a műsorvezető magyar szóval akarta helyettesíteni a celeb vagy sztár szót, az ismertség szónak azonban ilyen jelentése nincs. Létezik még az ismeretség szó, de az is mást jelent.

• A térképen a kullancsfertőzöttség elterjedettsége látható. Ahogy van előrehaladott, lehetne elterjedett is, de nincs, csak elterjedt.

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási formák

18) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Az igekötők "cserélgetése" 19) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozatlan névelő (egy)

20) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozott névelő (a, az)

21) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Névmások

22) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Hogy

23) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Csak egy betű?

24) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Egyéb tévesen használt szavak; A szavak „használati utasítása"

25) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Szólástévesztés

26) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Kötőhangok

27) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Zavarba ejtő alakok

28) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Rendellenes alakok