Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (30) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Idegen szavak

Fölösleges idegen szavak


Mindig vettünk át más népektől szavakat. Különbséget kell tenni idegen szó és jövevényszó között. A határt nem könnyű meghúzni. Nézetünk szerint az olyan szót lehet jövevénynek nevezni, amelyen már csak szakember tudja fölfedezni az idegen eredetet, elemzéssel.
Kölcsönzésnek is szokták nevezni az idegen szavak átvételét. Mondhatnánk: helyes, de a kölcsönzött tárgyat vissza szokás adni, ha már nincs szükség rá. Nincs szükség az olyan idegen szavakra – akármilyen régóta ismerjük is őket –, amelyek meglévő magyar szót (vagy szavakat) szorítanak ki. Például

 

aspektus: szempont, nézőpont
attitűd: magatartás, hozzáállás
dialógus: párbeszéd
kooperáció: együttműködés
neutrális: semleges
tradíció: hagyomány
prevenció: megelőzés
direktíva: irányelv

 

Sok idegen szónak hol ez, hol az a magyar szó felel meg:

 

demonstráció: tüntetés / bemutatás, szemléltetés stb.
információ: adat, tájékoztatás, hír, eligazítás, ismeret, tudás stb.
light: világos; könnyű, könnyed, gyenge, enyhe, zsírszegény, cukorszegény, alkoholszegény stb.
fantasztikus: csodálatos, varázslatos, bámulatos, elképesztő, nagyszerű, felülmúlhatatlan stb. 
korrekt: pontos, helyes, egyenes, tisztességes, rendes, igazságos stb.
kommunikáció: beszéd, párbeszéd, közlés, megnyilatkozás, kapcsolat, érintkezés, eszmecsere stb.

 

(...)

 

A teljes szöveg itt tölthető le.

 

(folytatása következik)

 

 

Előző részek:


1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási formák

18) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Az igekötők "cserélgetése"
19) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozatlan névelő (egy)

20) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozott névelő (a, az)

21) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Névmások

22) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Hogy

23) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Csak egy betű?

24) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Egyéb tévesen használt szavak; A szavak „használati utasítása"

25) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Szólástévesztés

26) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Kötőhangok

27) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Zavarba ejtő alakok

28) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK.  Rendellenes alakok

29) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Lehetne, de nincs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

MOGY-embléma_kicsi.png
Blogos rovatok

Levelezés, kapcsolat: 

 

VERZÁR ÉVA  vosa@t-online.hu