VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Miért nem hiteles egy abortuszpárti „társadalomjobbító”?


(...) Vándor Éva, a hvg.hu újságírója kesereg azon, hogy négy amerikai államban szigorították az abortusz feltételeit. Felismeri (amit az életpárti aktivisták már rég), hogy ez egy kultúrharc része, amelyben a kifejezések használata stratégiai fontossággal bír. Ezért az ír írónő nyelvújítási leleményeit igyekszik átültetni a magyar nyelvre: használjuk a „terhes” helyett a „megtermékenyített” szót, a nem kívánt terhesség helyett pedig a „beleegyezés nélküli terhesség” kifejezést. Mi a szerző célja? A hazai, szinte teljesen szabad AB-lehetőségekkel is elégedetlen? Vagy arra számít, hogy majd a magyar nyelvhasználat begyűrűzik az amerikai angolba, és gátat szab az ottani pro life-aktivizmusnak? Magyarul igen nevetségesen hangzik ez a „beleegyezés nélküli terhesség”: kivel nem egyezett meg a nő, a férfival, akivel szexuális kapcsolatba lépett, vagy annak hímivarsejtjével, netán a saját petesejtjével, amely megtermékenyült, vagy azzal az embrióval, aki – jobb híján – az ő méhébe kapaszkodott az életben maradásáért?

Ez a kultúrharc persze nemcsak a kultúra harcmezején zajlik, hanem sokkal inkább a morál terén.

(...)

Ám a morális érzék és a logikus gondolkodás pontosan tudatja az emberekkel, hogy az abortusz egyenlő egy ember meggyilkolásával. Még az is tudja ezt, aki a beágyazódott „sejtcsomót” nem tekinti embernek – ugyanis teljesen logikus, hogy annak a sejtcsomónak az elpusztításával a potenciális felnőtt is meghal.

Használhatunk eufemikus, a drasztikus valóságot eltakaró kifejezéseket: „egészségügyi beavatkozás a nő érdekében”, „elengedik a babát”, „megszakítják a terhességet” – a lényeg: egy kezdeti stádiumban élő ember erőszakos halált hal. A pro choice-aktivisták egy olyan választás (a gyerek kihordásának vagy élete elvételének) lehetőségéért küzdenek, amely sok esetben egyfajta kiutat jelent a szülő egyéni válságából, más esetekben az okként megjelölt válsághelyzet ellenőrizhetetlen. A pro life-aktivisták a legkiszolgáltatottabb állapotban lévő emberek életéért – az élethez való jogért – harcolnak. Míg a válságterhességek nehézségei megoldhatók társadalmi összefogással, segítségnyújtással – az élet megszakítása soha nem hozható helyre.

A morál terén tehát nem lehet kétséges, hogy melyik fél képvisel nagyobb egyéni és társadalmi értéket, érdeket.

A gyakorlat pedig hol ennek a nyomában jár, hol a morális iránymutatással ellenkező irányba tart. Az életpártiaknak sok esetben potenciális szövetségesei azok a választáspártiak, akiknek vannak gyermekeik: bár a szülőség nem zárja ki, hogy támogassák a liberális törvényi szabályozást, ám nem tudják nem-embernek tekinteni a magzatot; érzelemmentes és magától értetődő megoldásnak tekinteni a művi terhességmegszakítást.

Az emberiség egyre nagyobb hányada fér hozzá információkhoz, és számukra egyre világosabb, mekkora hitelességi deficittel rendelkeznek azok az abortuszpárti aktivisták, akik a liberális szabadságjogok harcosainak, a hátrányos helyzetű közösségek védelmezőinek vallják magukat.

- NEM HITELES, aki az emberré válás időpontját és kritériumait emberi szempontok (és érdekek) szerint ide-oda tologatja, holott a fogantatás egyetlen fix pontján kívül nincs más pont a fejlődés folyamatában, amikor kijelenthetnénk, hogy valaki „most lett ember”. Ráadásul ez jogi és erkölcsi precedenst is teremt az ember-definíció önkényes megállapításához, akár a születésen túl is. - NEM HITELES az a migránsokat, hajléktalanokat, bántalmazott nőket és bántalmazott gyerekeket támogató európai vagy amerikai aktivista, aki a gondoskodásban személyesen őrá szoruló legvédtelenebb embert elveti magától, vagy ennek a lehetőségét fenntartja maga és mások számára. - NEM HITELES az az Afrika-barát lobbista, aki az abortusz liberalizálásával és gumióvszerek ingyenes osztogatásával akar segíteni a harmadik világ sokféle problémáján. Ezzel ugyanis – a kutak ásása, a csatornázás és az élhetőbb környezet megteremtése helyett – azt mondja az ott lakók szemébe: túl sokan vagytok, ha te és a többiek nem lennétek, sokkal könnyebb lenne itt az élet. - NEM HITELES az a választáspárti aktivista, aki elítéli a kínai népességszabályozó diktatúrát, és azt gondolja, pusztán attól, hogy ő szabadon választhatóvá tenné az abortuszt, nem pedig kötelezővé, nagyobb demokrata, és nem ugyanúgy emberéletek kioltását támogatja. - NEM HITELES az LMBTQ-aktivista, aki síkra száll a többségitől eltérő nemi identitású vagy szexuális orientációjú emberek egyenlő jogaiért, miközben elfogadja a legkiszolgáltatottabb életállapotú embercsoport jogsérelmét, veszélyeztetettségét. - NEM HITELES az, aki irtózik a fasizmustól, eugenikától, embercsoportokat alantasabbnak bélyegző ideológiáktól, miközben választáspárti aktivistaként megengedhetőnek tartja a genetikai szelekciót, a magzatok megölését betegség vagy fogyatékosság miatt. - NEM HITELES az, aki kampányol a halálbüntetés eltörléséért, miközben elfogadhatónak tartja a magzatok megölését nehéz emberi helyzetek megoldásaként. - NEM HITELES az, aki élharcosa a szabad információhoz jutásnak, ám lenézi azokat a hormonmentes családtervezési módszereket, amelyek a női ciklus behatóbb megismerését igénylik; és ellenzi, hogy az abortuszra jelentkezők felvilágosítást kaphassanak arról, mi is történik a méhükben. Ők azok, akik tiltakoznak az ellen is, hogy az abortuszra készülőkkel meghallgattassák a magzatuk szívhangját.

A magukat progresszívnek valló, liberális szabadságjogokért küzdő abortuszpártiak hitelességi válsága egyre nő.

(...)

Tovább a cikkhez

5 megtekintés
MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek