VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Egymás tyúkszemén. Süle Ferenc Európa népesedési gondjairól, a belső gyermekről és a démoni falóról


Süle Ferenc pszichiáter több mint hatvan év lélekgyógyászati munka tapasztalatai alapján, öt gyerek apjaként állítja: számos lélektani érték éppen a gyermeken keresztül jelenik meg a családban. Hogyan járul hozzá a szülő személyiségének fejlődéséhez, éréséhez, sőt lelki sérüléseinek gyógyulásához a gyerek?

– A gyermekhez, a családi élethez való viszony változása életfelfogásbeli különbségekkel magyarázható?

– Európa és benne hazánk népesedési problémái nemcsak gazdasági, demográfiai, kulturális kérdéseket vetnek fel, hanem lélektani szempontból is elgondolkodtatóak. Milyen szerepet játszik Európa válságában, hogy olyan politikai vezetők irányítják, akik nem vállaltak saját gyermeket? Milyen a jövőhöz való viszonyuk? Az a benyomásunk, hogy jövőképük csak a következő választásig terjed, s „utánuk a vízözön”.

– Bár Dunát lehetne rekeszteni a nevelési szakkönyvekkel, amelyekből megtudhatjuk, hogy a gyerek személyiségének alapja a családban formálódik, de arról kevesebbet hallani, hogyan hat a gyermek a szülőre…

– Több mint hatvan év lélekgyógyászati munka tapasztalatai alapján, öt gyerek apjaként jutottam arra, hogy számos lélektani érték éppen a gyermeken keresztül jelenik meg a szülők életében. A gyermekáldás hét útja címmel összefoglaltam a Magyar Szemlében, hogyan járul hozzá a felnőtt lélektani fejlődéséhez, éréséhez, sőt lelki sérüléseinek gyógyulásához a szülői szerep. Ezen túl látni kell, hogy a gyermeknek önmagában is energetizáló hatása van a környezetére. Amikor az afrikai népességrobbanás okait kutatjuk, tudomásul kell vennünk, hogy a sok gyerek öntudatlanul is életerőt ad a szülőnek a nyomor, a háború, a betegség leküzdésére. Mert van miért küzdeni, van kiért élni.

A házasság méltósága

– Európában épp a fordítottját látjuk.

– Attól is függ, áldássá válik-e gyermek, hogy az anya és az apa hogyan viszonyul hozzá, mennyire érti, tudja-e szeretni, mit tudatosít a közöttük kialakuló kölcsönhatásokból. Rendszerint messze nem értünk eleget a köztünk zajló történésekből. Ha pedig nem értjük, akkor a gyerek könnyen teherré válik. Pedig léte új, mély, lelki, szellemi erőforrásokat nyithatna meg a család életében. Ha elutasítjuk a felőle érkező hatásokat, egyben a saját lelkünk archaikus részét is elvetjük. Döbbenetes, hogy azokban a szubkultúrákban, ahol kevés a gyermek, ott az életképesség csökkenése és a lelki torzulás számos jele tapasztalható: növekszik a bűnözés, a balesetek és a pszichiátriai megbetegedések száma, idővel gazdasági visszaesés is bekövetkezik. Ahol a gyermekszeretet és a családi élet jelentősége gyengül, ott az életerő, a megújulási képesség is csökken. Ezért nem orvosolható egy csapásra kívülről, például bevándorlással ez a probléma.

– A jóléti társadalmak másik jellemzője, hogy egyre kevesebb az ép család. Milyen segítséget lehet nyújtani a házaspároknak abban, hogy megmaradjon a párkapcsolat, miközben végigkísérik gyerekeiket a születéstől a fiatal felnőttkorig?

– Érdemes lenne nagyobb figyelmet fordítani a házasság méltóságára. A házastársak lelki kapcsolata egyre inkább elmélyül az évek során, közben egyre több, egyre korábbi, tudattalan élmény kapcsolódik be az életközösségükbe. Azért lesznek szerelmesek, és vállalnak életközösséget, mert tudattalanul megérzik, hogy életük legmélyebb problémáival is találkozni fognak a másikkal való kapcsolatban. Ezért szoktuk mondani: a házasságok lélektani szempontból úgy köttetnek, hogy a felek „egymás tyúkszemére állnak”. És valóban, a házasságkötés után sorban jönnek elő az egyre mélyebb és mélyebb lelki problémák. Ez nem tudatos folyamat. Viszont Isten nagy ajándéka, hiszen problémamegoldásokon keresztül halad a fejlődésünk. C. G. Jung a lélek transzcendens funkciójának nevezi, amikor a problémákat okozó ellentéteket össze tudjuk építeni, és ezzel az integrálással fejlődünk. Ha így nézem a házasságot, akkor a tudattalanból is jövő választás azt is biztosítja számomra, hogy életem legmélyebb, fejlődésemhez szükséges problémáival fogok találkozni a másikon keresztül. Ha ettől megijedek, és otthagyom a párom, attól a lelkemet még viszem magammal, és néhány év veszteség után a következő kapcsolataimban ugyanazokkal a nehézségekkel fogok találkozni. Lélektanilag ezért nemkívánatos a válás, bár néha szükséges, amikor a felek annyira destruktívvá válnak egymás és a gyerek felé, hogy kevésbé sérülnek, ha szakítanak.

– Individuális világunk egyik eszménye mégis a szingli, aki a fogyasztói világ javaival berendezi az életét, és kizárja belőle a konfliktusokat. Akár félelemből, akár kényelemből megspórolhatjuk a szembesülést az élet nehézségeivel?

– Nem lehet, mert a problémák a fejlődés biztosítékai. Hiába törekszik problémamentességre a szingli, a klinikai tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem működik. Az állat nem akar több lenni, de az ember fejlődni akar, és tudatosan élni. Az önfenntartó és fajfenntartó ösztön helyett pontosabb, ha önfejlesztő és faj-közösség fejlesztő ösztönről beszélünk az ember esetében – a tudatosság pozitív visszacsatoló hatása miatt. Életünk első szakaszában önfejlesztő ösztönünk működik elsősorban, ez alakítja ki az egónkat is. Normális fejlődés esetén a serdülő ifjú életében megjelenik a szerelem, amely rögtön ki is billenti önzéséből, és ettől kezdve már nemcsak önmagáért, hanem a másikért is él. A probléma ott van, hogy a jóléti társadalmak embere könnyen elakad az életösztön kezdeti fázisának önzésében, a túlzott élvezetekben. Amikor a családunkért, majd az egyre tágabb közösségekért, a nemzetünkért, az emberiségért cselekszünk, abban érvényre jut az ember közösségfejlesztő ösztöne, mely hivatástudatot adó, hatalmas erőként jelenik meg. Ez az élet természetes útja.

(...)

Tovább a cikkhez

MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek