top of page

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (35) RÉTEGEK, STÍLUSOK. Becézés, „édinyelv”


Nyelvhelyességi kisokos

A durvasággal ellentétes véglet a gügyögés. A becézett, kicsinyítő képzős formákat egyre gyakrabban látjuk-halljuk minden helyzetben, pedig ezek csak bizonyos életkorhoz és a bizalmas társalgáshoz illenek. Ilyen a diáknyelv (biosz, matek, suli, ofő, diri, karó stb.), az „édi-” vagy „cukinyelv” (édi, bizi, ruci, buti, naci, pari, ubi; tali, telcsi, uncsi, dumcsi, hali, köszcsi, bocsi, bocsika, szió(ka)), illetve a gyermeknyelv, dadanyelv (paci, coca, maci, cici, bibi, ácsi, csüccs). Ezek az alakok csupán ezekben a helyzetekben helyénvalók, másutt és máskor nem. Ha szűkebb, eredeti szerepkörükön kívül használjuk őket, tiszteletlenné – bizalmaskodóvá, leereszkedővé – vagy bugyu­tává, gyermekdeddé válik megnyilatkozásunk. A médiába nem valók efféle szavak:

• Az egyetemen matek–fizika szakon végzett.

• A foci támogatása vitákra ad okot a sportág képviselői között.

• Az ovisok között végeztek felmérést a szakemberek.

Max ennyit mondhatunk róla. Ilyen maxok várhatók.

Híradásban, közösségi tájékoztatásban a teljes alakváltozatot kell használni: matematika–fizika szak, futball, óvodások, a max (maximum) helyett legfeljebb, illetve csúcs, csúcsérték.

• Várom önöket legközelebb is! Pápá!

Az ilyenfajta bizalmaskodás nem illik a televízióba, de még a Viszlát! sem. A Kösz! vagy a Szia! térnyerése sem helyeselhető a bizalmasabb társalgás esetein kívül. Ne sajnáljuk a fáradságot kimondani a hosszabb, udvariasabb változatokat: Viszontlátásra!, Köszönöm!, Szervusz!

A teljes szöveg itt tölthető le.

(folytatása következik)

Előző részek:

1) Előszó. Bevezetés

2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

3) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Idegenes kiemelés

4) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A vonatkozó névmási kötőszók

5) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Fölösleges rámutató szó

6) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzőnek álcázott mellékmondat

7) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szórend(etlenség)

8) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A -nak/-nek hiánya

9) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A birtok és birtokos egyeztetése

10) A MONDAT ÉS RÉSZEI. A ragozott főnévi igenév egyeztetése

11) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Időegyeztetés függő beszédben

12) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Jelzői értékű határozó

13) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Az igekötő "válópere"

14) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Szenvedő szerkezet(ek), pótlékok, babonák

15) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Ikes ragozás

16) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Tévesen használt igealakok

17) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Régies ragozási formák

18) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Az igekötők "cserélgetése" 19) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozatlan névelő (egy)

20) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. A határozott névelő (a, az)

21) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Névmások

22) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Hogy

23) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Csak egy betű?

24) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Egyéb tévesen használt szavak; A szavak „használati utasítása"

25) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Szólástévesztés

26) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Kötőhangok

27) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Zavarba ejtő alakok

28) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Rendellenes alakok

29) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Lehetne, de nincs

30) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Idegen szavak

31) SZAVAK ÉS HASZNÁLATUK. Magyarítás

32) RÉTEGEK, STÍLUSOK. Bevezetés

33) RÉTEGEK, STÍLUSOK. Stílustörés, lazaság a médiában

34) RÉTEGEK, STÍLUSOK. Durvaság

22 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page