VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Mennyire antiszemita párt a német AfD?


Tény, hogy a zsidó közösségekben egyre többen bírálják az erőszakos és radikális iszlámot, ezért az AfD-ben sokkal kisebb veszélyt látnak, mint az állítólag hatalmas „jobboldali összeesküvésben”. Ennek a megítélésnek a következménye, hogy sok zsidó az AfD választói közé tartozik.

Ha az antiszemitizmus és az AfD viszonyát meg akarjuk érteni, akkor először a német ún. múltfeldolgozással (Vergangenheitsbewältigung) és az emlékezetkultúrával (Erinnerungskultur) kell foglalkoznunk. A németek – és ez mellettük szól – sohasem tudták a 2. világháborút és a soát maguk mögött hagyni. Miután iszonyatos vétkekről van szó, ez rendben is van. De annak, ami ma múltfeldolgozás címén történik, már rég semmi köze a tiszteletreméltó megbánáshoz, sőt, időközben a másképpgondolkodók ellehetetlenítésére használt politikai fegyverré vált.

A háború vége óta az emlékezetkultúra különböző stációkon ment keresztül. Kezdetben Nyugat-Németországban valóban létezett egy daccal kevert megbánás. De ez a megbánás csak nagyon keveseknél volt személyes.

Hogy a személyes lelkiismeretek terhét könnyítse és a külföld előtt pozitív fejlődését bizonyítsa, az állam megbánási rituálékat hozott létre, amelyekbe tanúként – hogy hitelességét bizonyítsa – a kevés maradék zsidót is bevonta.

Ezek a fogadkozások és gyászszertartások fokozatosan egyre üresebbé váltak, az emberek megterhelő kötelességként hol néma unalommal, hol titkolt ellenérzéssel követték és követik őket ma is.

Egy év alatt 60 százalékkal emelkedett a zsidók elleni erőszakos támadások száma – derül ki a legfrissebb német bűnügyi statisztikákból.

Az államilag elrendelt és celebrált megbánás a baloldal kezében lépésről lépésre éles politikai fegyverré vált. A baloldal a Harmadik Birodalom létrejöttét alapvetően úgy értelmezte és értelmezi ma is, hogy a nácizmus a jobboldal győzelme volt. Ez, a kommunista történelem-értelmezésből átvett állítás lett a nemzeti szocializmus hivatalos magyarázata, mely belekerült az iskolai tankönyvekbe, és a német állam krédójának alappillérévé vált.

Ebből az következett, hogy a nemzeti szocializmus minden ellenfelének baloldalinak kellett lennie. Így jött létre az egyéni felelősség alól felmentő, a bűnös nemzetről szóló ideológia, amely szerint a német kollektív bűnösség kitörölhetetlen és örökké tart, amíg csak német nemzet létezik.

Bárki, aki a történelemértelmezés ezen axiómáját megkérdőjelezte vagy kétségbe vonta, kizáratott a tisztességes emberek köréből – mint az az AfD-vel is megtörtént. Ez az ideológia nemcsak a baloldal politikai céljait szolgálta, hanem megnyitotta a 70-es és 80-as években a kaput az NDK és a Szovjetunió által kezdeményezett, vezetett és pénzelt „antifasiszta” mozgalmak előtt is.

A múltfeldogozás baloldali kisajátításának következményei lettek. Kezdettől fogva hiányzott a nemzeti szocializmus kritikájából a totalitarizmus bírálata.

(...)

Tovább a cikkhez

MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek