VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

A keresztény szabadságról


Kétségtelen tény, hogy a keresztény szabadság fogalmának egyik fundamentuma – ahogy a miniszterelnök is utalt rá Tusnádfürdőn – leginkább az egyén cselekedeteinek korlátjában ragadható meg.

Míg a liberális demokrácia logikája szerint az egyén bármit megtehet addig, míg egy másik egyén szabadságjogát nem korlátozza vagy sérti, addig a kereszténydemokráciában előtérbe kerül az a bibliai gondolat, amely szerint „tégy úgy másokkal szemben, ahogy szeretnéd, hogy veled szemben is eljárjanak”. De kétségtelen tény az is, hogy egy illiberális demokráciában nem csupán az egyént ruházza fel szabadságjogokkal az államhatalom, hanem a természetes közösségeket, jelesül a családot, a nemzetet és hitbéli közösségeket is. Azaz az egyén cselekedeteinek korlátját nem csupán egy másik egyén szabadságának sérthetetlensége adja, hanem a közösségek mint önálló entitások szabadságjogai is határt kell hogy szabjanak neki. A liberális logika jól ismert. A cselekedetek helyessége, a morál és a szabadság kizárólag az individuumban értelmezhető, a közösség esetében nem, hisz az szerintük csupán egy választható, az egyének által létrehozott laza kapcsolatú csoport, amely bármikor, bárhol és bármiért átértékelhető – természetesen a csoportot alkotó egyének szabadsága szerint. (Így gondolkodnak a családról és a nemzetről is.) Továbbá minden egyént bizonyos szabadságjogok illetnek meg, amelyeknek korlátja csak és kizárólag egy másik egyén szabadságjoga lehet. Azaz, mindent megtehetünk egészen addig, amíg valaki más szabadságát nem sértjük vagy korlátozzuk. Ez a doktrína a liberális demokrácia által épített társadalmak minden dimenzióját átjárja, és elsőre minden normális, szabad embernek érthető, elfogadható. A probléma azonban ott kezdődik, amikor a mai liberálisok a szabadságjogok körét, minden morális kontroll nélkül egyre nagyobb területen és egyre több cselekedetre ki akarják terjeszteni. Ezt a határtalan szabadsághajszolást nevezik oly fennkölten progresszív gondolkodásnak. Holott semmiféle valódi fejlődés nem következik be az egyénhez köthető szabadság végtelen és korlátok nélküli kiterjesztésétől. Semmi sem bizonyítja azt, hogy bármitől is jobb lenne egy olyan világ, ahol az egyén végtelen szabadságban, korlátok és közösségek nélkül élne. Az igazság ott lehet, hogy míg a klasszikus liberalizmus által megfogalmazott és kiharcolt szabadságjogok fontos alapjául szolgálnak az egyén boldogságának, addig a liberalizmus mai, modern változata már oly területeken is korlátlanná akarja tenni az egyén szabadságát, ahol semmi szükség rá, illetve ahol csak magányt és szorongást hoz, káoszt okoz, és nehezíti az emberi együttélést. Ennek vagyunk ma szemtanúi. Ezt látjuk a progresszív politika címszava alatt.

(...)

Tovább a cikkhez