VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

1918. december 1. A románok gyulafehérvári nagygyűlése kimondja Erdély elszakadását


Iuliu Hossu a határozat felolvasása közben

„Az új román állam megalakításának alapelveiként a Nemzet­gyűlés kinyilvánítja a következőket: 1. A teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő nép számára. Minden nép saját kebeléből való egyének által saját nyelvén fog élni a közoktatással, közigazgatással és igazságszolgáltatással. Minden nép a hozzátartozó egyének számarányában képviseleti jogot fog kapni a törvényhozásban és az ország kormányzásában. 2. Egyenlő jogosultságot és teljes felekezeti szabadságot az ország összes felekezetének.”

(Részlet az 1918. december 1-jei gyulafehérvári kiáltványból)

1918. december 1-jén tartot