VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Megjelent Bige Szabolcs Csaba új könyve: Búvópatak, avagy hamu alatt izzik a zsarát


A történet a 13–14. században zajlik. A könyv gondolata abból született, hogy a Képes Krónika, leírva Emese álmát, így ír: „álmában isteni látomás jelent meg Turulmadár képében”. Ehhez a mondához fűződik az Árpád-ház férfiágon való kihalásának említése imigyen: „Szent István első magyar király nemzetségének, vérének, törzsökének atyai ágon sarjadt utolsó aranyágacskája meghalt” – mondá Ákos nembéli István, mikor András királyt búcsúztatta 1301 januárjának 14. napján.

Én ezt vitatom! Átböngésztem sok száz oldalt, régi és újabb írásokat, és meggyőződésemé vált, hogy nemcsak voltak „atyai ágon” leszármazottai Árpád nemzetségének, hanem uralkodtak is a maguk teremtette fejedelemségben.

Nos, erről szól a regény.