VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Eljött az idő – közösen kell imádkoznunk Magyarországért!

A 21. század elején, ezer esztendővel a szent istváni államalapítás és államberendezési munkák után országunk és a magyar nemzet is olyan helyzetbe került, amikor már nem maradhatunk szótlanul Eljött az idő – közösen kell imádkoznunk Magyarországért! Imádkoznunk kell! Sokaknak. Mária Országának, Mária Népének tagjaiként.

Mi hívők, akik Mária Országának, a szent istváni országfelajánlásnak örökösei vagyunk, komolyan kell venni államalapítónk sza­vait, ahogy Hartvik püspök lejegyezte: „…őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek.” Ósdi, idejét múlt szavaknak hatnak: hit, igazság, égi szeretet, alázatosság, kereszténység?

A diktatúrák alól kiszabaduló Magyarország szabadon töltött harminc évében tapasztalhattuk, hogy mit jelent a baloldali és mit a jobboldali kormányzás. Gyökértelenséget, kiszolgáltatottságot, értékeink kiárusítását, kitettségeink növelését, szellemi javaink elherdálását, lelki javaink semmibe vételét, nevetségessé tételét, az alapvető emberi értékek megkérdőjelezését, a féktelen „szabadságot”, a brüsszeli és egyetemes pénzügyi körökkel való elvtelen paktumokat vagy épp a hagyományok tiszteletét, a nemzedékek egymásra épülő tudásának megbecsülését, javaink újra értékelését és építését, állami hiteleink, kiszolgáltatottságunk felszámolását, az anyaság, családjaink megbecsülését, az egyetemes értékek nemzeti karakterünkbe való beépítésének szándékát, egy múltunkra épülő, büszke európai létmódot, a 21. századi keresztény szabadságot.

A középkori Magyarországtól a posztmodern korig, amelyben élünk, letűnt ezer esztendő. Most mégis vissza kell menni a kályhához, ahogy a tánciskolában tanultuk. Mert újra kell tanulni az első lépéseket, úgy, ahogy a gyermek tanul járni. Nem vagyunk könnyű helyzetben. Szupertudást adó világunk és a fogyasztói társadalom tagjai számára Hartvik püspök legendája nem több, mint egy szóra sem érdemes mese, országunk Szűz Máriának való felajánlása egy giccses, ódivatú mutatvány, szemfényvesztés.

Azonban álljunk meg egy pillanatra. Szent István király a (szent) Koronát a pápától kapta, aki Krisztus földi helytartója. Az államalapítási „ékszer” is elsősorban lelki adoptációt és nem territoriális hatalmat szimbolizál. Ezért is kell kivennünk a zárójelből a szent szót: Szent Korona. Ennek „kézhezvétele” óta ugyanúgy hívják hazánkat: Magyarország, lett légyen bármekkora is, ez volt a neve, a mai Európa legrégebbi, azonos néven hívott állama. Első uralkodójának fiához intézett levelét alkotmányos jogforrásnak tekintik az egész világon. Azonban a címzett ismeretlen lett uralkodóként, ezért a király, aki mögött koronázása után nagyon dolgos 38 (!) év állt, Szűz Máriának ajánlotta országunkat, a korabeli jogállamiságot jelentő „országnagyok” jelenlétében: „Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait… ” Ha mindez ma történt volna, Facebook-posztnak hívnánk, aminek hitelességét senki nem kérdőjelezné meg. Ma mégis nehéz helyzetben vagyunk, mert Hartvik püspök szavait vagy hittel nézzük, vagy nem.

Akik hittel tekintünk e szavakra, nagy a felelősségünk, különlegesen olyan vészterhes időkben, mint ma, amikor az üresség, a fenyegető lelki-szellemi analfabetizmus, a birtoklás, a szerzés kultúrája mindent és mindenkit visz, ahol az irigységre és rombolásra alapoznak politikai eszméket, alapítanak pártokat, akik európai szinten (is) különleges hazaárulókat örökítenek, klónoznak. Szűz Máriának való országfelajánlás nem lett jogforrás, mert „csak” a legendárium része. Van ennél egy még erősebb legendáriumunk, a néplélek legendáriuma, amely szavak nélkül, írott forrás nélkül száll lélekről lélekre, apáról fiúra, anyáról lányra: Szűz Mária tisztelete. Az összekulcsolt kezek, az „Üdvözlégy” megtanítása, elmondása, zarándoklatok, felajánlások, vezeklések, utolsó szavak. Talán így sosem gondoltuk végig, de az összmagyarság évről évre legnagyobb számú összegyülekezése Csíksomlyón van, ahol az Istenszülőre, Szűz Máriára emeljük tekintetünket és imádkozunk sok százezren. Ez az, amit – bármennyire is kommunista vagy épp liberális lett a világ elmúlt évszázadunkban, bármennyire liberalizálták a kereszténységet –, sem erőnek erejével, sem szép szavakkal elvenni nem tudtak tőlünk.

Kanyarodjunk vissza Szent Istvánhoz. Több mint négy évtized múltán, hihetetlen nehézségek árán, a korabeli Európa viharaiban is stabilizálta nemzetünk hajóját, azonban fiának, örökösének elvesztése után csak egy lehetősége maradt, mélységes hitének révébe, Szűz Mária kikötőjébe vezetni azt. Ha ezt az ezer esztendőt végignézzük, döbbenten láthatjuk, hogy még mindig Magyarországnak hívják hazánkat, még élünk. Ha nem is rendezünk szédítő, sok évszázados időutazást, csak a 20. század naptárlapjait pörgetjük le lelki szemeink előtt, akkor látnunk kell, hogy az hihetetlen, ami velünk történt.