top of page

Vukics Ferenc, a baranta alapítója Szakmai Elit Kiválósági Díjat kapott!

A Szakmai Elit szelleméhez társul a művészet, a közélet, a pedagógia, a sport, a felnövekvő új generációk, kiemelkedő szaktekintélyek, üzletemberek, a szakmák kiválóságainak maradandó életműve. A díj célja, hogy emberek elismertsége, megbecsülése a társadalom minden rétegében erősödjön.

Vukics Ferenc az elmúlt két és fél évtized meghatározó szereplője volt a civil- és kulturális élet nemzettudatos fejlesztésének. Munkáját fáradhatatlanul végezte, aminek eredménye a Magyarok Országos Gyűlésének létezése és az Országos Baranta Szövetség működése. A baranta megteremtése is az ő nevéhez fűződik, a ’90-es években végzett gyűjtései ma is meghatározó alapjai a baranta mozgásrendszerének. Előadásain nincsenek üres székek, a magyar társas-néplélektan filozófiája sok embert vonzott a baranta köré.

Munkáját most a Szakmai Elit Kiválósági Díjával ismerték el. A díjat 2020. február 21-én veszi át a XXV. Szakmai Elit Gáláján.

 

Tovább a cikkhez

170 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page