VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Virtuális békemenet

Sorsfordító időket élünk – akár ezzel a jól ismert fordulattal is kezdhetnénk ezt az írást, ha e kifejezés eredeti szépségét a gyakori használat nem koptatta volna már el. S mégis ezzel kell kezdeni, hiszen még alig néhány hónappal ezelőtt is kevesen gondoltak volna arra, milyen világméretű megpróbáltatással nézünk szembe a 2020-as évben.

A földkerekség nagyobbik része jelenleg egy világméretű járvány kellős közepén van. Kit már erősebben érint a járvány, kit még kevésbé. Épp ezért most mindennél nagyobb szükség lenne az erők összefogására, hogy a kór elleni fellépés a lehetőség szerinti legteljesebb szervezettséggel történjen. S így is tesznek szerte a világon; a közös ellenség legyőzése érdekében mindenhol háttérbe szorulnak az egyébként sokszor metszően éles nézetkülönbségek.

Egyetlen ország van, ahol ez nem így történik, s ez a mi hazánk. Egyedül Magyarország az, ahol az összefogás hívó szavára a válasz nemhogy merev elutasítás volt, hanem a fenekedő harag és gyűlölet olyan hullámai csaptak a magasba, amelyhez fogható másutt nem tapasztalható.

(…)

S most jön a nehezebb kérdés: mi az eredete ennek az időről időre magasba csapó, párját ritkító gyűlölethullámnak? Miből fakad ez a magából kivetkőzött harag és düh, amely Magyarország törvényesen megválasztott miniszterelnökének konkrét személye ellen irányul? Pusztán a hatalommal való nem rendelkezés is gerjeszthet persze ellenséges szenvedélyeket, de messze nem ilyen hőfokon. Másutt kell tehát keresni a magyarázatot, melynek teljes körű kifejtéséhez még egy hosszabb tanulmány sem lenne elég. E helyütt csak néhány körülményre tudok kitérni.

A legfontosabb tényező az, hogy a miniszterelnök az ország ügyeinek intézése során mer saját talentumára támaszkodni, s nem tart igényt annak a szűk belvárosi elitnek a tanácsaira, amely magát mindig is az abszolút szellem helyi lerakatának képzelte. Személyes képességei, tehetsége, határozottsága, sikeressége messze felülmúlja azokét, akiket a másik oldal fel tud mutatni.