VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Védi vagy kiüresíti a bírói függetlenséget az EU Bírósága?

Az Európai Unió Bíróságának legújabb döntése a lengyel fegyelmi bíróság működésének felfüggesztéséről nemcsak a bírói esküvel való szembefordulást várja el, de a bírói függetlenségre nézve is káros. Ráadásul egyik uniós intézményének sincs felhatalmazása arra, hogy megszabja egy tagállam bírósági rendszerének működését.

Az Európai Unió Bírósága (EUB) Lengyelország ellen 2019. november 19-én hozott döntésében kijelentette, hogy jogosult megállapítani, hogy egy tagállami bíróság teljesíti-e a függetlenség kritériumait. Ezt nyomban alkalmazta is, és a lengyel fegyelmi bírósági rendszert nem minősítette kellően függetlennek. Az Európai Bizottság és az Európa Tanács közötti példátlan intézményi összefonódás eredményeként a Velencei Bizottság a 2020. január 16-án kiadott sürgősségi véleményében átvette, és a nemzetközi jogra hivatkozva kötelezően alkalmazandó kritériummá minősítette az uniós bíróság értelmezését. Ilyen előzmény után nem lehetett meglepő, hogy az EUB legújabb végzésében a bírói függetlenségre és pártatlanságra hivatkozva úgy rendelkezett, hogy a törvényes lengyel fegyelmi bíróság működését fel kell függeszteni, és ennek eredményeként a törvényes lengyel bíróság nem dönthet azokban az eljárásokban, amelyeket többek között bírák politikai szerepvállalása miatt indított.

Az EUB döntése első olvasatra rendben lévőnek tűnik, pedig egyáltalán nem az.