VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Gondolatbűnöző lettem. Tisztelt Olvasó!

Egy szép nyári este, mikor az egész napi vészterhes, esővel fenyegető felhők eloszlottak és szépen felragyogtak a csillagok, kinyitottam a Facebookot, gondolván körülnézek, mi történik a nagyvilágban. Ekkor ért a meglepetés, mert egy üzenet várt a Facebook alaktalan, megfoghatatlan isteneitől, mely szerint előző napi bejegyzésem sértette a Szent Közösségi Alapelveket, és alkalmas gyűlöletbeszéd megállapítására, ezért azt letiltották.

Álljon itt a kifogásolt bejegyzés, melyet változatlan formában adok közre:

,

„Haladárok figyelmébe! Most, hogy végre sikerült letiltani az Elfújta a szél című filmet és ledönteni néhány köztéri szobrot, káoszba taszítani az USÁ-t, ideje elgondolkodni a hónapok nevein is! Ezek ugyanis római eredetűek, és tudjuk, a rómaiak előszeretettel alkalmaztak rabszolgákat munkaerőként. A helyzetet súlyosbítja, hogy néhány hónap neve római istenek nevéből ered (Január, Március), ami a mindennapi klerikális reakció, vagy ha úgy tetszik a megtestesült nácifasizmus! Tetejében még Július és Augusztus diktátorok voltak, akik semmibe vették, sőt lábbal tiporták a liberális demokrácia fennkölt elveit és az emberi jogokat, természetesen kiemelve a négerek, a buzik, a transzneműek jogait. Talán vissza kellene nyúlni a szépemlékezetű Nagy Francia Forradalom nemes hagyományaihoz, ahol a hónapokat átkeresztelték (bocs!) és sűrűn zuhogott a haladó emberiség nagy vívmánya, a guillotine, felszabadítva a kizsákmányolt, elnyomott éhes proletárt.”

Az észrevételezés után egy rövid párbeszéd kezdődött köztem és a láthatatlan, névtelen Facebook-isten között. Jeleztem, hogy a döntést nem fogadom el, mert bejegyzésemmel nem akarok senkit kiirtani, megalázni. Erre ő felhozta a végső neoliberális érvet: De! Ezek után priuszos lettem, gondolatbűnöző.

Érdekes ez a napjaink világa, és ennek terméke, a szociális média. Amerikában egy bűnöző halálát kihasználva elszabadult a pokol. Embereket gyilkolnak meg a zavargásokban, köztük nem egy feketét is, a Black Lives Matter nevében. Családok megélhetése kerül veszélybe, mert magukat forradalmárnak képzelők boltokat fosztanak ki, a kapitalizmus elleni tiltakozásként, mozgássérült embereket bántalmaznak és aláznak meg az utcán csak azért, mert a bőrük fehér. Ezek a „forradalmi” beszámolók, videók szabadon terjedhetnek. Ugyanígy a különböző történelmi személyiségek szobrainak ledöntéséről, megrongálásáról szóló videók is, hiszen ők mind rasszisták voltak. Thomas Jeffersont vagy Robert E. Lee tábornokot megölni, megverni nem tudják, mert régen meghaltak, így köztéri emlékműveiken állnak bosszút. Az elmebaj nem áll meg az óceán partján, hanem átterjed a vén kontinensre is. Az őrület legutóbbi eredményeként Angliában Baden-Powellnek, a cserkészmozgalom megalapítójának szobrát távolították el, mert egyesek szerint ő is rasszista volt! Churchill szobrát be kellett deszkázni a csőcselék elől. Ezek a hírek, események szabadon terjeszthetők, sőt kívánatosak a Facebook cenzorai szerint, egyik sem gyűlöletbeszéd, gyűlöletcselekmény.

De ne menjünk ilyen messzire! Hazánkban szabad, sőt kívánatos olyan bejegyzések közzététele, melyekben a kormánypárt tagjait, szavazóit lámpavasra függesztéssel fenyegetik, holttesteiket IFA platón akarják látni, a miniszterelnökről és családjáról degradáló, dehumanizáló képek önthetik el a hírfolyamot. Persze mindenkinek meg lehet a politikai véleménye, világlátása, de a napi többszöri O1G-t azért már túlzásnak érzem, és még sorolhatnám a végtelenségig. A cenzorok szerint ezek egyike sem gyűlöletbeszéd.

Viszont gyűlöletbeszéd, ha például valaki fel meri vállalni véleményét a normalitás mellett. Ha valaki szóvá meri tenni, hogy ami „gyász” címszó alatt folyik az USÁ-ban, az nem jó, és rendet kell tenni. A történelem meghamisítása sehova nem vezet. Thomas Jefferson, igaz, rabszolgatartó családból származott, de mégis csak ő szövegezte meg a Függetlenségi Nyilatkozatot. Ha valaki kijelenti, hogy az LMBTQ mozgalom és a családon belüli erőszak túldimenzionálásának egyetlen célja az egészséges társadalom alapegységének, a családnak a szétzúzása, rögvest kiűzetik a liberális paradicsomból. A „No Border, No Nation” elv csak káoszba taszítja az emberiséget. A migrációval Európába áramló írástudatlan, tanulatlan afrikai és ázsiai tömegek csak élősködnek a jóléti államon, és nem beilleszkedni akarnak, hanem meghódítani azt. A gyöngyöspatai cigányoknak fizetendő 100 millió nem segíti őket, hanem konzerválja társadalmi kirekesztettségüket. Ezt a felsorolást is folytathatnám a végtelenségig.

Ahogy én látom a jelenlegi helyzetet, a Facebook és vele együtt a magukat liberálisoknak vallók egyedül a destrukcióban, a társadalmi békétlenségben, a rombolásban érdekeltek. Az általuk preferált, sőt kívánatos magatartás a deviancia. Ezt tapasztalhatjuk meg nap mint nap az ún. fősodratú sajtóban, a politikusaik cselekedeteiben. Gondolok itt az Európai Parlamentben zajló eseményekre, vagy a külügyminiszterünkkel készített ominózus CNN-riportra, vagy a londoni polgármester azon kijelentésére, mely szerint a terrorcselekményekkel együtt kell élnie egy nagyvárosnak.

Én a részemről erősen a normalitás, a hagyományos értékek pártján állok. Hiszek a család, a haza, a nemzet megtartó erejében. Büszke vagyok hazámra, nemzetemre, elődeinkre, a történelmünkre. Ezzel együtt nem nézek le senkit, sem politikai, sem faji, sem nemzeti hovatartozása alapján. Vallom, hogy az emberek jólétéhez, gyarapodásához társadalmi békére van szükség, s ami ma a világban történik, az hosszú távon nem vezet jóra. A haladás helyes iránya a konstrukció, és nem a destrukció. Nem szeretném megérni, hogy az Üvegtigris című film egyik tételmondata igaz legyen: „Itt mindenki hülye? Itt? Mindenki!” Ha ez a liberális Facebook-cenzorok szerint gondolatbűn, akkor én gondolatbűnöző vagyok, tisztelt Olvasó!

MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek