VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Szivárványos Szent Korona – levél a közjogi méltóságoknak

Dr. Áder János úr

Magyarország Köztársasági T. Elnöke

Dr.Kövér László úr

Magyar Országgyűlés T.Elnöke

Dr.Orbán Viktor úr

Magyarország T.Miniszterelnöke

Budapest

Igen Tisztelt Urak!

Tömegesen érkeznek megkeresések vezető értelmiségiek részéről Rendünkhöz azzal a kéréssel, hogy a Magyar Szent Koronára Fogadalmi Esküt tett Lovagrendünk határozottan lépjen fel Önök előtt az ellen a galád terv ellen, amellyel egy marginális csoport politikai manipulátorai a budapesti homoszexuális felvonulás központi és egyben a szivárványuknak alárendelt jelképévé tették hazánk nemzeti jelképét a Magyar Szent Koronát, amelyet a művelt világ is a magyar, sőt a világtörténelem szent és sérthetetlen jelképének tekint.

Ezt a történelmi és nemzeti ereklyét és jelképet az országgyűlés épületében katonai tiszteletadás övezi és védelmezi. Nincs olyan érv, amely ennek a csoportérdekek felett álló nemzeti jelképnek a lejáratását a 100 évvel ezelőtt csonkává tett maradék ország - a hírhedt bécsi botrány után is - elviselni lenne köteles. Soha!!!

Kérjük Magyarország közjogi méltóságait, hogy a kormány utasítsa Pintér Sándor belügyminiszter urat, közölje a felvonulás felelős szervezőivel, miszerint a belügyminisztérium azonnal feloszlatja- a készenléti rendőri erők határozott bevetésével - a homoszexuálisok tüntetését, ha a magyar nemzet szent és sérthetetlen jelképét a Magyar Szent Koronát bármilyen formában a felvonulásuk során felhasználnák.

A felvonuló magyar és külföldi személyek magán hálószobákba tartozó nemi orientáltságának a kifejezése nem hozható semmilyen összefüggésbe a magyar nemzet , társadalmi rétegek felett álló, szent és sérthetetlen keresztény-nemzeti jelképével a Magyar Szent Koronával.Pont!

Ez az aljas szándékból kialakított új homoszexuális felvonulási jelkép válasz arra a közelmúltban megelőlegezett miniszterelnöki nyilatkozatra ,amellyel Magyarország miniszterelnöke - akaratától függetlenül - felbátorította a társadalmi felfordulás kiprovokálására törekvő bel-és külföldi bandákat. Ez a szervezők részéről arcátlan válasznak szánt politikai provokáció bizonyíték arra is , hogy mindent megelőz a szervezők oldaláról a társadalmi felfordulás kiprovokálása, ahogy ez már Amerikában és Németországban is napirenddé vált. Hamarosan Közép-Európa következik. Most kell a sarkára állnia az etalonként számon tartott Magyarországnak! !

Ha Önök, magyar közjogi méltóságok nem lépnek fel közösen és szikla szilárdan e provokáció ellen, akkor Magyarország elveszíti a nagyvilág előtt azt a pozitív arculatát is, amelyet országunk a migránsözön megállítása során kiérdemelt a világ társadalmi békére törekvő keresztény-nemzeti erői előtt is. Az Önök hallgatása vagy mulasztása beláthatatlan indulatoknak lehet a forrása belpolitikailag is.

Mielőtt döntenének, hallgassák meg a YouTube csatornánkról a Magyar Szent Koronára tett Fogadalmi Eskünket , ami meghatározza minden helyzetben a mi cselekedeteinket is e sárba taposni szándékolt magyar hazánk támadóival szemben is!!! Mégpedig bármi áron!

/Katt ide!/

Bizalommal fogadjuk és el is várjuk a köztisztségükből eredő bölcs és nemzet-érdekű döntésüket.

Kereszt a hűségünk – Kard a becsületünk.

Crux est fidelitas nostra- Gladius est integritás nostra.

Kelt Budapesten 2020.június 23-án,

Szent László apostoli magyar lovagkirályunkra is emlékezve,

a magyar-lengyel barátság jegyében.

Lovagi tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

Dr.Nagy László sk.

Rendi kormányzó

H-1029 Budapest- Adyliget ,

Feketerigó u. 52.

MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek