top of page

A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE. VII. Kovidvakcinák – a világ szélhámosságaTisztelt Olvasó!

Figyelem az egyik legkiválóbb alternatív oldal egyik legkiválóbb felvilágosító filmjének nézettségét, s hetek múltán sem éri el a kattintásszám a 3000-et. Pedig a videónak már a címe is annyira meghökkentő, hogy azt gondolhatnánk, ebben a járvány – vagy inkább csak „veszélyhelyzet” – sújtotta világban nincs és nem is lehet semmi fontosabb annál, mint hogy utánanézzünk s megtudjuk: igaz vagy nem igaz a benne foglalt állítás. Igaz vagy nem igaz, hogy „A COVID-19 OLTÁSOK TÉNYLEGES HATÉKONYSÁGA 1% ALATT VAN”? Hiszen a világ összes hírműsorában és médiabeszélgetésében 90, 95 sőt 100%-ok röpködtek és röpködnek! Létezhet-e nagyobb botrány annál, mint hogy olyan oltások tömeges felvételére biztatják – sőt, megvesztegetésekkel csábítják és zsarolásokkal kényszerítik! – az egész emberiséget, amelyek hatékonyságát (azaz gyógyító vagy betegségelkerülő képességének hatásfokát) kis híján 100%-nak hirdetik, a valóságban pedig nem éri el még az 1%-ot sem? Ha ez igaznak bizonyul, egy ilyen hatalmas átverés kitervelői és kivitelezői legalább életfogytiglani fegyházbüntetést érdemelnének...


A 95% részigazsága, az 1% teljes igazsága


Bármennyire hihetetlen, valójában nézőpont kérdése, hogy melyik szám tekinthető helyénvalónak. És jelen világunk egyik legnagyobb, legaggasztóbb általános bajának éppen azt látom – miként ezt másutt már említettem is –, hogy a minél apróbb részletek megismerésének hatalmas igyekezetében elszoktunk az EGÉSZ szemlélésétől, a teljesség megismerése iránti vágyakozástól. Jól elvagyunk a fa bámulásával, sőt egyre apróbb részeinek tüzetes vizsgálatával és tudományos elemzésével, csak éppen már nem látjuk tőle az erdőt.

A Pfizer-vakcina hatékonyságát ellenőrző kutatók két nagyobb embercsoportot vizsgáltak: az egyiket teljesen beoltották a Pfizer vakcinájával, a másik placebót kapott. Utána megvizsgálták a fertőzések alakulását: az első csoportban 8 fertőzöttet találtak, a másodikban 160-at.
Fogadjuk el, hogy valóban így történt.

Ebből pedig levonták azt a következtetést, hogy mivel csakis az oltás hatásával magyarázható a kettő közötti különbség, ezért a vakcina hatékonysága – fertőzés-megelőző képessége – 152/160, azaz éppen 95%-os.

Mit is sulykol belénk a valóságnak ez a kiragadott kicsiny szeletkéje?

Azt, hogy 160 oltatlan emberből 160 megfertőződött! Ezzel szemben 160 beoltottból mindössze csak 8!

Azaz 160 beoltottból 152 megúszta a fertőzést a vakcina jóvoltából! Minden száz emberből 95 védetté válik!

Aki tehát menteni akarja a maga és mások életét, legjobb, ha lóhalálában regisztrál és oltakozik, és ugyanezt kéri-követeli családja és környezete esetleg nehezebben kapcsoló, netán „gyengébb felfogású” tagjaitól. De egy pillanatig ne legyen kétséges számunkra, hogy ugyanígy fog érezni és gondolkodni az „egészségügyi szakértők” népes serege, vagyis az orvosok, virulógusok legtöbbje is. Sőt, múlt időben így érzett és így gondolkodott, hiszen az élet ezt már be is bizonyította róluk!

Nem is szólva a politikusokról.

S akkor most vegyük szemügyre a teljes valóságot. A valóság egyetlen kicsiny szeletkéjén, egyetlen fáján túl lássuk meg az erdőt, a hatalmas, szövevényes rengeteget. Szerencsére nagyon könnyű dolgunk lesz, mert a fentebb említett világhálós oldalon egy tisztánlátásra vágyó, igazságkereső orvos, dr. Jim Meehan már elvégezte helyettünk a körültekintő, értő gondolkodás felettébb fárasztó műveletét.

Mindenekelőtt megnézte a kísérletben részt vettek teljes számát. 21.724 az oltottak oldalán, és ugyanennyi a másik, a placebós oldalon. Megnyugtatóan nagy minta – embermennyiség – abban a tekintetben, hogy ennyiből már teljes népességekre is helyénvaló következtetéseket lehet levonni. Meg is fogjuk ezt cselekedni.
Dr. Jim Meehan osztott-szorzott, s megállapította: ha a 21 ezer valahány beoltottból csupán 8 fertőződik meg, ez azt jelenti (mivel 8/21.000 = 0,0004), hogy 0,04% a valószínűsége annak, hogy egy beoltott megfertőződjön. Első pillantásra ez még az 5%-nál is több nagyságrenddel biztatóbb eredmény!

Igen ám, de ha már az erdőt nézzük, akkor a placebós oldalon is ezt kell tennünk! A beoltás nélkül megfertőződött 160 főt a 21 ezer valahányhoz kell viszonyítanunk. Ki is jön, hogy 0,76%, vagyis ennyi a valószínűsége annak, hogy egy be nem oltott megfertőződjön.

Ezek után Dr. Jim Meehen kivonta a 0,76%-ból a 0,04%-ot, és teljesen helyénvalóan megállapította, hogy az egész oltási cirkusznak a hozama mindössze 0,72%!

VAGYIS MÉG A KUTATÓK ÉS A GYÁRTÓK ADATAI ÉS TAPASZTALATAI SZERINT IS KEVESEBB MINT 1%-KAL NŐ A BEOLTOTTAK ESÉLYE ARRA, HOGY AZ OLTÁS JÓVOLTÁBÓL NEM FERTŐZŐDNEK MEG!

Valójában tehát ezért a nyavalyás, szűk 1 százalékocskányi haszonért bolondítják az egész világot, csikarnak ki veszélyhelyzeteket, fosztanak meg elemi szabadságjogainktól, tesztelnek minket orrvérzésig s oltanak minket vakulásig.

Teljesen igaza van orvosunknak, amikor azt állítja: ha a hangzatos 95%-os relatív hatékonysági mutató (mint relatív kockázatcsökkenés) helyett a valóság egészére igaz 1%-ot hangoztatták és mutogatták volna, az emberek aligha rohantak volna beoltatni magukat. Kevesebb mint 1%-nál elgondolkodtak volna azon, hogy részt vegyenek-e egy olyan globális emberkísérletben, amelynél az idő híján még eleve kipróbálatlan, kísérleti fázisban lévő vakcinák későbbi hatásairól, esetleges egészségkárosításairól hitelesen senki az égvilágon nem tudhat semmi biztosat állítani. A 95% azonban már egészen más! Ennyi biztos hatékonyság ugyebár már megér egy „kis” kockáztatást annak, akinek kedves a saját és mások élete.

Főleg, amíg ez a kockázat ráadásul még csak merő feltételezés. Ellenben a vakcinák biztonságát már minden főáramú „szakember” és politikus jó előre, egybehangzóan 100%-osnak hirdeti. Ebben az esetben – nem számolva most a szabadságmegvonások élettani és gazdasági következményeivel – ugyebár annál jobban jár egy ország, minél többeket sikerül lóvá tenni az ügyes számbűvészkedéssel, a kegyes megtévesztéssel. Egy Magyarországnyi (tízmilliónyi) ember esetén elvileg 0,76%-nyival, azaz 76 ezerrel kevesebb magyar fertőződik meg a vakcinák jóvoltából. A kovidfertőzésre jellemző 0,2% körüli halálozási aránnyal számolva (a kutatók, gyógyszergyártók kísérleti adataiból következően) tehát a teljes magyar lakosság beoltatásával összesen (0,002 x 76.000 =) 152 magyar elhalálozásának lehetett elejét venni.

152 magyar élet nem ér meg ennyit?

Az egy napra vetített (152/365) kb. fél magyar élet nem ér meg ennyit?

Nem ér meg egy akármennyire is szemfényvesztő, csalárd oltási kampányt?

Hát még ha az oltakozással ráadásul megúszhatjuk a további fertőzéseket, maszkviseléseket, távolságtartásokat, bezárkózásokat, kijárási tilalmakat, vállalkozói csődöket, teszteléseket, karanténokat, oltakozásokat!

De hát éppen az a baj, a nagy igazság, tisztelt Olvasó, hogy nem úszhatjuk meg, nem kerülhetjük el!

A 95%-os hatékonyság szemfényvesztése, a 100%-os oltásbiztonság hazugsága éppen ezt a nyers valóságot takarta el előlünk – és takarja el mindmáig a jóhiszemű, engedelmes, látni gyáva, gondolkodni rest tömegek elől.

Még bele sem kezdhettünk úgy istenigazából maszktalan nyaralásunkba, Rusvai Miklós, kovidos főbeavatottunk máris sietett figyelmeztetni bennünket: „Ősszel visszatérhet a kötelező maszkviselés”.

És bizony ősszel újra felvesszük a maszkot.

„A járványok és népvándorlások korát éljük”, szögezte le miniszterelnökünk.

És bizony ősszel újra itt lesz a járvány. Ha némileg más forgatókönyvvel, más dramaturgiával is, folytatódik a maszkabál, a világméretű színjáték.

Valami miatt nem bírnak futni hagyni minket.

Most is hiába tört ránk a nyári hőség, a hatalom centivel méri az oltottak számát, s amíg pontosan nem jön össze a megkövetelt 5 és fél millió, nem hajlandó engedni. Alig több, mint 6000 oltott hiányzik ahhoz, hogy eldobhassuk a maszkokat – üzenik az egyre nyíltabban zsarolók. Addig továbbra is el kell fednünk az arcunkat zárt tereken, tömegközlekedési eszközökön. Habosra verítékezzük magunkat, de úgy kell nekünk: miért engedetlenkedünk?! Miért nem oltakozunk nagyobb odaadással, lelkesedéssel?! Mi tart vissza bennünket?

Mi tart vissza engem?

Voltak és vannak idevágó felismeréseim, említettem is már némelyiket. Az egyik ösztönös ellenérzésemre – megérzésemre – azonban csak dr. Jim Meehan további logikus fejtegetése nyomán jöttem rá.

Szerinte az egyik legfontosabb adat egy oltás hatékonyságával kapcsolatban („amit mindenkinek meg kell értenie”), az azoknak a száma, akiket be kell oltani ahhoz, hogy megelőzzük 1 egyén megfertőződését. Ez a mutatószám (az angol rövidítése után): NNTV (Number Needed to Vaccinate) a Pfizernél 132. Vagyis a Pfizerrel 132 embert kell beoltani ahhoz, hogy megelőzzük 1 ember megfertőződését. Ez azt jelenti, hogy VÉGEREDMÉNYBEN 132 EGYÉNBŐL 131-NEK „SEMMI HASZNA SINCS EBBŐL AZ EGÉSZBŐL”, „CSAK A KOCKÁZATOT KAPJA, ELŐNY NÉLKÜL!”, miként orvosunk fogalmazza.
Lényegében ugyanoda lyukadtunk ki, mint svéd pszichiáterünkkel.

Egy olyan korban törekszünk a biztonságunk esztelen növelésére, amely amúgy minden korábbi történelmi időnél nagyobb biztonságot nyújt nekünk. „A kutya is jó dolgában vész meg”, mondja az ősi bölcsesség, s valóban pont ez történik velünk. Félelemtől kificamodott logikával keresünk és találunk önigazolást arra, miért kell egyetlen egy ember megfertőzésének elkerüléséért 131 ember Isten (vagy Természet) adta védelmi rendszerébe beavatkozni, belepiszkálni. Ha nem – később taglalandó – hátsó szándékból tennék, akkor is az emberiség olyan fokú önpusztítása, önsorsrontása ez, amely egyre drámaibb méreteket ölt.

Amikor teljes erővel s hevülettel szembeszállok az oltásőrülettel, valójában nem magamat féltem. Ha csak saját testi egészségemről lenne szó vagy akár az életemről, nyugodtan vállalnám az oltás önmagában egyáltalán nem elviselhetetlen kockázatát. Másokkal ellentétben, én nem hiszem, hogy az oltásrögeszmés agytröszt legfőbb célja az emberiség válogatás nélküli kiirtása volna. Az azonban már egy pillanatig nem kétséges számomra, hogy egyéb sötét, mélyen elhallgatott céljai bizonyosan vannak, ezek híján ugyanis teljesen megmagyarázhatatlan az az elképesztő erőszakosság, amellyel a teljes átoltottság felé taszítják, hajszolják az emberiséget. Miként ez a friss hír is éppen erről szól: „Szlovákiában is lesz »Covid-lottó«, sőt az is pénzjutalmat kap, aki rábeszél egy másik embert az oltásra”.

Valakiknek valamiért nagyon fontos, hogy teljesen ellenőrzésük alá kerüljünk. Hogy teljesen a kiszolgáltatottjaikká váljunk. Hogy a természetes életünkből, hajlamainkból, védettségünkből természetelleneset, mesterségeset gyártsanak, amelyet aztán kedvükre alakíthatnak, ellenőrizhetnek, szabályozhatnak. Ez az igazi tétje az egész kovidos hadműveletnek, s ez az igazi tétje a feltétlen engedékenységnek, engedelmességnek, oltakozásnak!


Hiteles forrásból: az oltáskampánytól mindenütt megugrott az elhalálozás


Szót ejtettünk már arról, hogy 26 országban a tömeges oltatás megkezdése után megugrott a fertőzések száma. Egy kovidos osztályt vezető főorvos asszony egyenesen úgy fogalmazott, hogy a tömeges oltás a felelős a Covid-19 járvány harmadik hullámáért. Egy magyar fősodratú újság harsány címe szerint „Kiütötte a harmadik hullám az oltásbajnokot”. A szóban forgó cikk szerint „A chilei vezetés januárban úgy ünnepelte az országot, mint oltási világbajnokot, ennek ellenére a járvány második hulláma után gyorsan megérkezett a harmadik, és megtöltötte a kórházakat és az intenzív osztályokat.”

Azzal azonban Chilénél is, és a világ többi országánál is adósak a futtatott szakértők, hogy elfogadható magyarázatot adjanak a jelenségre. Ugyanazt a mellébeszélést, ide-oda csúszkálást tapasztalhatjuk, mint a vakcináknál: hiába az időbeni egymásutániság, az oltást követő egészségkárosodásoknál, sőt elhalálozásoknál hamar és könnyen kijelentik, nem az oltás miatt, hanem valami más okból következett be. A tömeges oltás utáni hullámokat is előszeretettel magyarázták és magyarázzák úgy, hogy valójában maga a járvány okozta, és ha nem lett volna tömeges oltakozás, akkor még többen fertőződtek volna meg. Vagyis – hirdetik szent meggyőződéssel – ez is azt támasztja alá, hogy oltakozás tekintetében az egyetlen értelmes törekvés: mindenkit, aki csak él és mozog, beoltani!

Imént idézett orvosunk, dr. Jim Meehan maga is igyekezett utánajárni az igazságnak. Filmjében felteszi a kérdést: „Ha az oltások tényleg annyira hatékonyak lennének, mint amit el akarnak hitetni velünk, akkor, ugye, a 95%-os hatékonyságot tükrözné a járványra vonatkozó adat.”

Nos, nézzük meg, valójában mit mondanak nekünk az adatok, az oltáskampányok megkezdése után a heti elhalálozások alakulása! A dr. Jim Meehan bemutatta grafikonok mindegyikét, egytől egyig ugyanaz jellemzi. Mi ezért itt csak kettőt szemlélünk meg, a legelsőt (Brazíliát), aztán Magyarországot.
Az oltások előtti helyzetet mutatja a piros vonal. A kék vonal meg az oltások utánit. A szaggatott vonal pedig: ami várható volt, ha a piros vonal tovább folytatódhatott volna.
India, Paraguay, Kuvait, Lengyelország – ahogy orvosunk fogalmaz – „lemegy a grafikonról”, olyan meredeken nőtt az elhalálozások száma az oltáskampányok megindulása után. De a lényegét tekintve ugyanazt a mintát látjuk ismétlődni mindenütt, vagyis ugyanaz következett be az összes országban. Feltéve, persze, hogy az alapadatok kellőképpen hitelesek, megbízhatóak.

Azt kell mondjam, hogy ennél hitelesebb és megbízhatóbb nemzetközi kimutatás aligha létezhet. Ugyanis az IHME-től (Egészségügyi Metrikák és Értékelések Intézetétől) származik – bárki meggyőződhet róla.

Ennek az intézetnek egyébként Bill Gates is támogatója. Persze, ez önmagában nem bizonyíték az adatok hitelességre, az oltáskampány és az elhalálozási számok megugrása közötti szoros összefüggésre. Erre azonban mégis van egy nagyon erős bizonyíték a kezünkben: az a puszta tény, hogy a Bill Gates támogatta IHME statisztikai adatait, kimutatásait soha egyetlen egy főáramú médium, politikus vagy futtatott egészségügyi szakember nem sietett az oltandók orrára kötni!

Máig is olyan hévvel kampányolnak, oltatnának, mintha mi sem történt volna.

Ha valaki mégis nekik szegezi a kétségkívül létező időbeli összefüggést – egymásutániságot –, leginkább azzal hárítják el, hogy későn jutottunk hozzá az életmentő vakcinákhoz, már mindenütt készülődőben volt a járvány következő hulláma, s ha nem kezdődtek volna meg az intenzív oltáskampányok, még jobban aratott volna a „kaszás”.

Csakhogy az élet erre is kínált egy bajosan cáfolható ellenpróbát: elsősorban belpolitikai okok miatt, nem minden ország politikai és egészségügyi hatalmának sikerült „eredményes” oltáskampányt levezényelnie. S mit tesz Isten, olyan országban (pl. Ukrajnában, Romániában), ahol a lakosságnak csak a töredékét sikerült beoltatni, nemhogy elszabadult volna a „kovidos” ragály, hanem – ahogy egy szezonális járványhoz illik – szépen lecsengett magától.

Minél többet tudunk meg a Covid-19 járványról és Covid-19 fedőnevű hadműveletről, annál kevésbé csodálkozhatunk ezen. Ám azon is, hogy hiába csengett le a járvány mindenki szeme láttára, a beavatottak mégsem nyughatnak.

Ha nem volnának hátsó szándékaik a mindenáron való oltatással, a teljesen logikus megfontolás és az egyetlen tisztességes lépés az lenne a részükről, ha azonnal, teljeskörűen leállítanák, felfüggesztenék a kísérleti gyógyszerek emberekbe való befecskendezését.


Kínos felismerés: a mostani vakcinák nem védenek a Covid-19 ellen


Az olyan, gyakorlatilag teljesen átoltott országokban, mint például Anglia, újra tömeges megfertőzéseket tapasztalnak. Azt állítják, hogy azért, mert a vírus új mutánsaira nem hatnak a régi oltások. Ez azonban megint csak merő színjáték. Még sehol nem voltak új „mutánsok”, amikor már beharangozták, hogy lesznek. Még csak beharangozták, hogy lesznek, amikor lelkiismeretes gondolkodók már arra a kínos felismerésre figyelmeztetettek, hogy ezek a mostani vakcinák nem védenek a covid-19 ellen.

Az egyik figyelmeztető, Vasko Kohlmayer minapi cikkéből következik most egy – bár hosszabb, de nagyon tanulságos – részlet (Kincsesné Salca Mária fordításának és közlésének köszönhetően):


„Ezt írtuk erről februárban:»Ez az igazság: Nem lehet hatékony oltást kitalálni a COVID-19-betegséget okozó vírustípus ellen. – Miért? – Éppen azért, amiért az AstraZeneca oltása kudarcot vallott Dél-Afrikában, és másutt is megbukik. A koronavírus egy olyan vírustípus, amely széles körben mutálódik, és emiatt lehetetlen olyan oltási protokollt kidolgozni, amely megállítaná a terjedését. Minden jóhiszemű virológus tudja ezt. És ennek ellenére a lakosságot nem tájékoztatták erről. Épp ellenkezőleg, ezt a döntő információt aktívan elnyomták.« 

Félelmeink sajnos beigazolódnak az Egyesült Királyságban (többek között). Ezt olvastuk egy cikkben, amely nemrégiben az Egyesült Királyság Telegraph-jában futott:»Az NHS-nek [a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnak] fel kell készülnie egy újabb nehéz télre, további »nagyon jelentős Covid-túlfeszültség« lehetőségével – figyelmeztetett Chris Whitty orvos főorvos.«

A cikk egy másik brit közegészségügyi tisztviselőt, Neil Ferguson professzort, a Birodalmi Főiskola vezető epidemiológusát és kormánytanácsadóját idézi, aki szerint Nagy-Britannia ezen a télen naponta akár 1200 Covid-halálesetet is tapasztalhat. Ezek a jelenlegi vakcinák hatékonyságát tekintve nagyon is leleplező – és fenyegető – jóslatok. Mint azt Ön is tudja, Nagy-Britannia történetesen a világ egyik vezető nemzete az oltási erőfeszítéseket illetően. Bármit is gondoljon az országról, valóban lenyűgöző módon sikerült kezelniük ennek a komplex műveletnek a logisztikáját. Hatvanmillió ember feletti népességéből 10 felnőttből 8 már kapott legalább egy injekciót, és jelentős részét már teljesen beoltották. Paradox módon, még akkor is, amikor a brit orvosfőnökök szörnyű előrejelzéseket tettek közzé, Matt Hancock, az ország egészségügyi titkára a Twitteren dicsekedett:


»5 felnőttből 4-et oltottak be az Egyesült Királyságban. Ez egy csodálatos bravúr a rendkívüli csapatmunkának köszönhetően. A vakcina életeket ment, így amikor rád kerül a sor, lépjünk elő és szerezzünk injekciót.«

[...] A COVID-nak már két nagy hulláma volt Nagy-Britanniában, és az Oxfordi Egyetem szakértői úgy becsülték, hogy ezen a ponton a lakosság közel fele ki volt téve a vírusnak. Így a kis, be nem oltott brit maradványok mintegy ötven százaléka ennek ellenére immunis a COVID ellen. Ez azt jelenti, hogy az oltóanyaggal vagy a természetes immunitással bíró populációnak több mint nyolcvan százalékosnak kell lennie. Tekintettel erre a tényre, a Covidnak nem lenne szabad jelentős veszélyt jelentenie Anglia számára a következő télen. De akkor miért figyelmeztetnek az ország egészségügyi vezetői a COVID-fertőzések újabb súlyos hullámára? Ennek egyszerűen nincs értelme. Hacsak nem akarnak elmondani nekünk valamit, amit már ismernek. Nem nehéz kitalálni, mi lehet ez: a Nagy-Britanniában – és más országokban – tömegesen alkalmazott OLTÁSOK NEM VÉDIK MEG A LAKOSSÁGOT A COVID-19-TŐL. [...] Annak ellenére, hogy nyilvánvaló a következtetés arra, hogy az oltások hatástalanok, a kormányok továbbra is adminisztrálják a sietve előállított főzeteket, bár tudják, hogy azok nem biztosítják az ígért védelmet. A világméretű oltáskampány kezdetén azt mondták nekünk, hogy az oltások képviselik az utat a normális élethez, mert megvédenek minket ettől a betegségtől. Most azok az országok, amelyek a következő influenzaszezon kezdetéig sikeresen beoltották népük többségét, arra készülnek, hogy a lakosságot újabb fertőzési hullámok fogják fenyegetni, és megint súlyos lezárásokat kell majd bevezetni. Már látható az a narratíva, amellyel megpróbálják igazolni ezt a fiaskót: »Bocsánat – mondják majd –, de a kapott oltóanyag nem véd meg az új változatokkal szemben, így el kell bújni és várni, amíg előjövünk egy újabb injekciós körrel.«[...]

És képzelje csak! Az új »oltások« ugyanolyan hatástalanok lesznek, mint azok, amelyeket már kaptunk, és ugyanezen okból: a vírus ismét számos variánssá mutálódik, amelyek közül néhány ismét képes lesz elkerülni az új oltásokat.

Ezen a ponton ismét egy lépéssel lemaradunk a soha véget nem érő Covid-vakcinázási játékban, mint valami macska-egér-harcban. [...]"Eddig tartott Vasko Kohlmayer gondos elemzése, tisztelt Olvasó! Épp ideje végre kísérletet tennünk arra, hogy kiderítsük: kik lehetnek a macskák? Kik lehetnek a Covid-19 fedőnevű hadművelet beavatott szereplői, akik ezt a megalázó játékot űzik velünk, egy világnyi emberiséggel?

A következő részben ezt igyekszem megfejteni.Következik:


VIII. A Covid-19 fedőnevű hadművelet szerepei és szereplői


 

Kapcsolódó írásaink:


Varga Domokos György: KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY: ÚJ TÖRÉSVONAL. Kettészakadó társadalmak, családok. Tisztelt Olvasó!

1 651 megtekintés

Commentaires


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page