top of page

A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE. VIII. Szerepek és szereplők (1.)
Tisztelt Olvasó!


Ennek a most zajló, kovidos világuralmi hadműveletnek bizonyos értelemben valamennyien szereplői vagyunk: ha másért nem, azért, mert rajtunk – beoltottakon és beoltatandókon – gyakorlatoznak. E felismerésnek abból a szempontból van jelentősége, hogy habár a most következő részben mindenekelőtt a Covid-19 hadműveleti terv kiagyalóinak és levezénylőinek igyekszünk nyomára jutni, jó előre le kell szögeznünk: az, hogy ők végül is mit tesznek velünk s mi történik velünk, kiszemelt áldozatokkal, legalább annyira rajtunk is múlik, mint rajtuk.

Szinte már unalomig idézett meglátás Edmund Burke-től: „A gonosz győzelméhez elegendő az, ha a jó emberek nem csinálnak semmit". De ettől még, hogy netán már unjuk, úgy tűnik, nagyon igaz, legalábbis mostani, kovidos világjárványunk is ebben erősít meg minket, makacs igazságkeresőket. Jó emberek végtelen serege véli úgy, hogy neki e világfene megfékezésében semmi dolga, azon kívül, hogy engedelmeskedik a veszélyhelyzeti rendszabályoknak és az oltakozásra való felszólításoknak. De nem gondolkodik, nem kérdez, nem ellenkezik, mert hiszen – véli a jó ember teljes meggyőződéssel – ezzel is csak azok dolgát nehezítené, akik minden erejükkel a világjárvány megfékezésén és felszámolásán fáradoznak. Ezért kapunk felvilágosításra szánt bizonyítékainkra rendre efféle válaszokat:


Én bízom a szakemberekben. Jobban bízom, mint a te elméletedben.

Nagyon sok jó orvost ismerek, egyikükről sem feltételezem, hogy ártani akarna a betegeinek. Van elég bajuk, hagyni kell őket dolgozni.

Az én háziorvosom egy nagyon tisztességes, talpig becsületes ember, kötve hiszem, hogy belemenne bármilyen disznóságba.

Egy olyan miniszterelnökről, aki minden nagy hatalmú ellenségünkkel bátran szembeszáll, aki hatalmas erőfeszítéssel kihúzott minket a mocsárból, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy szánt szándékkal ártani akarna nekünk. Ha ilyen képtelenségekkel vádolod, csak azt éred el, hogy ránk szabadítod a moslékkoalíciót. Én a te helyedben a választásokig semmiképpen nem feszegetném ezt a témát.


Egytől egyig tisztességes, megfontolandó álláspont.

Csakhogy mindent meggondolva és mindent megfontolva, arra a sarkalatos felismerésre jutottam: ha valóban létezik ez a kovidos világuralmi összeesküvés, minél később szállunk szembe vele, annál nagyobb károkat képes okozni az emberiségnek. S ha valóban létezik ez a világuralmi összeesküvés, akkor egyértelműen és határozottan le kell szögeznünk, hogy a jó emberek minden engedékenysége és tétlensége fokozottabb cselekvésre, további hadműveleti lépések gátlástalan megtételére ösztönzi a kiagyalóit és beavatottjait. Ezért általában az emberiség megmenekülésére éppen úgy csak egyetlen lehetőség kínálkozik, mint a hadművelet magas rangú levezénylői által szorongatott, amúgy derék politikusok és egészségügyi szakemberek megmenekítésére. Mégpedig az a lehetőség, hogy a jó emberek felhagynak az együgyű, egyoldalú, kényelmes szemléletmóddal, s megértik, hogy nekik itt korszakos teendőjük van: a feltétlen jóhiszeműség helyett el kell kezdeniük kételkedni, gondolkodni. Fáradságos gondolkodás nélkül ugyanis lehetetlenség szembeszállni azokkal, akik sosem restek a maguk önkényuralmi terveit szövögetni!

Az én dolgom pedig ezek után csupán annyi, hogy elővezessem bizonyítékaimat s az ezekből adódó következtetéseimet. Ezen túlmenően már csak a fohászkodás marad: legyen elég elszántság embertársaimban szembenézni egy teljesebb s riasztóbb valósággal. S ha e valóságot sikerülne elméjükbe – addigi kényelmes, otthonos világképükbe – befogadniuk, legyen elég bátorságuk a szembeszállásra és kellő bölcsességük az igehirdetéshez:


MONDJUNK ELLENT A „SÁTÁNNAK”!

A kovidos hadműveletnek!

A világuralmi kísérletnek!

Az Új Világrendnek!


Ha ugyanis nem tesszük, víg napjaink meg vannak számlálva.

Magukat kiválasztó kevesek kénye-kedve fogja megszabni életünk minden pillanatát. S hogy ez nem merő képzelgés, rémlátomás, hanem egy alaposan kitervelt s már javában épülő valóság, ebben a részben ezt kívánom bizonyítani, tisztelt Olvasó.A koronatanú


Miként ez nagyszabású bűntények koronatanúival gyakran előfordul, Aaron Russo amerikai filmrendező és producer is fájdalmas gyorsasággal távozott el az élők sorából, még ugyanabban az évben, amikor hamisítatlan szabadkőműves tervekről és akciókról nyilatkozott egy igazságkereső újságírónak, Alex Jonesnak, ráadásul kamera előtt.

Az információkhoz közvetlenül Nicholas Rockefellertől, a nevezetes Rockefeller család egyik rangos tagjától jutott hozzá. „Barátok lettünk, és beszélgetni kezdtünk erről-arról. És... sokat tanultam Mr. Rockefellertől.”


Aaron Russo és Nicholas RockefellerAz egyik dolog, amiről beszélgettek, hogy mi a bankrendszer végső célja, mit is akarnak vele elérni. Nemcsak a FED, hanem Németország, Anglia, Olaszország, az egész világ magánbankjai, „hisz mind összedolgoznak”. A Rockefeller család tagjával való baráti beszélgetések nyomán Aaron Russóban a következő kép kerekedett ki – bár némi kihagyásokkal, az interjú első részének szó szerinti idézése következik:


„Tehát a végső cél, ami ezeknek az embereknek a szemük előtt lebeg, hogy egy világkormányt hozzanak létre. Amit a bankrendszer, a bankárok irányítanak. Kis lépésekben haladnak... Az európai valuta, az euró és az Európai Alkotmány csak az egyik része. Most ugyanezt próbálják meg eljátszani Amerikával és az Észak-Amerikai Unióval [...] És... a végső terv, hogy létrehozzanak egy Világkormányt, ahol mindenkinek beültetnek egy RFID-chipet a bőre alá. [...] És ezt egyenesen Mr. Rockefellertől tudom, ez az, amit el akarnak érni.

És minden pénzed abban a chipben lesz. Tehát ahelyett, hogy készpénzed lenne, bármikor, amikor van pénzed a chipben, akkor vesznek ki belőle, amikor akarnak, és annyit, amennyit csak akarnak. Ha azt mondják, hogy ennyivel tartozol nekünk adóhátralékként, egyszerűen kiszippantják a biteket a chipedből. És ha valaki, mint te vagy én, tiltakozol az ellen, amit csinálnak, egyszerűen kikapcsolják a chipedet. És nincs semmid. Nem tudsz kaját venni, nem tudsz semmit sem csinálni. Ez aztán az emberek teljes irányítása.

[Újságíró: Aztán a chipeket rákötik egy adatbázisra, és megvan, hogy mikor, mit és hol vásároltál, mit csinálsz.]

Mindent! Hisz ott van benne... Tehát akarnak egy Világkormányt, amelyet ők irányítanak, mindenkiben egy chipet, minden pénzt abba a chipbe, és persze ők irányítják a chipeket... Rabszolgát csinálnak belőled. Saját szolgát... Ezt akarják elérni, ez a céljuk. [...]

És ő [Nick Rockefeller] mondta nekem 11 hónappal azelőtt, hogy 9/11 egyáltalán megtörtént volna, hogy történni fog valami – nem mondta el, hogy micsoda –, hogy olajvezetéket építsünk a Kaszpi tengerig, utána lerohanjuk Irakot az olajmezőkért, és hogy kialakíthassunk egy bázist a Közel-Keleten, és hogy az egészet az Új Világrend részévé tegyük. Aztán meglátogatjuk Chavezt Venezuelában...

Aztán szeptember 11-én történt, ami történt, és emlékszem, ahogy mondta, hogyan fogunk barlangokban kutakodni a tettesek után Afganisztánban, Pakisztánban, meg ezeken a helyeken. És ez lesz a terror elleni háború, ahol nincs valós ellenség, és az egész egy nagy átverés, de legalább egy jó módszer a kormánynak, hogy befolyásolja az amerikai embereket.

[Újságíró: Ő mondta, hogy átverés lesz?]

Igen... kérdés nem fér hozzá. Mondta, hogy lesz ez a terror elleni háború, és nevetett... Mégis, ki ellen küzdünk? Úgy értem... Szerinted miért történt 9/11? És azóta meg semmi... Tényleg azt hiszed, hogy akkora itt a biztonság, hogy azok a fickók, akik lerombolták az ikertornyokat, nem tudnának elkötni még egy gépet? Ugyan már! Nevetséges! 9/11-et a saját kormányunk emberei csinálták, a saját bankrendszerünk emberei, hogy állandó félelmet keltsenek az amerikaiakban, és így megtegyenek bármit, amit a kormány akar tőlük.”
A történethez még szorosan hozzátartozik, hogy Aaron elmondása szerint Nicholas Rockefeller többször is felkereste azért, hogy lépjen be a Külkapcsolatok Tanácsába, a New York-ban működő Council on Foreign Relations (CFR) nevű elit szervezetbe. Ennek a szálnak különösen ott lesz jelentősége, amikor a Covid-19 hadművelet magyarországi fejleményeit kívánjuk értelmezni, s a szabadkőművesek nemzetközi hálózatának vitathatatlan szerepét kívánjuk igazolni.

Engedje meg ugyanakkor a tisztelt Olvasó, hogy ne fárasszam egyikünket sem olyan bizonyításokkal, amelyek teljes mértékben feleslegesek. Azt például, hogy 9/11 állami, titkosszolgálati megrendelésre készült, ma már csak az nem képes elhinni, aki „zsigerileg” áll ellen az amúgy cáfolhatatlan tények befogadásának. Pl. annak, hogy a két ikertorony, akárcsak a 7. számú épület a szabadesés sebességével omlott össze, holott ez utóbbiba még repülőgép sem csapódott – vagyis az alagsortól kezdve robbanóanyaggal spékelték meg.

E „zsigeri ellenállás” kétségtelen létezése mellett most azért se menjünk el szó nélkül, mert döntő jelentősége van kovidos fejtegetéseink és kilátásaink szempontjából. Ennél aljasabb cselekedetet ugyebár nehéz elképzelni, mint hogy egy állam – titkos szervezetei segédletével – meggyilkolja mintegy háromezer, teljesen ártatlan polgárát, csak hogy nyélbe üthesse a saját lakossága megfélemlítésére és megrendszabályozására, valamint más országok megszállására és elpusztítására vonatkozó terveit. Hogy csakugyan ez történt, ennek belátásához – legalábbis elvileg – nagyon kevés filmfelvétel megtekintése és nagyon kevés pártatlan szakértői vélemény megismerése is elégséges. Ráadásul ezek bőségesen, több változatban, több nyelven is fellelhetők a világhálón. Ehhez képest e tömeggyilkosoknak a hajuk szála sem görbült. Amerika népét s általában az emberiséget szemlátomást nem érdekli különösebben e minden álcázottsága ellenére jól átlátható bűntény kieszelőinek és elkövetőinek kiderítése, megnevezése, felelősségre vonása. Akkor pedig mit várhatunk a kovidos igazságok kiderítése ügyében?

A Covid-19 fedőnevű világuralmi hadművelet sokszorosan összetettebb, szerteágazóbb, mint 9/11. Nagyságrendekkel több szereplője, közvetlen és közvetett érintettje van. Ráadásul a kovidos hadműveletet kiagyaló, levezénylő és így-úgy támogató „bűnszövetség” összességében sokkal lazább szerveződésű, mint pl. 9/11 jellemzően titkosszolgálati (azaz szigorúan titkos) akciója, ezért a szerepek és a szereplők, s velük együtt az indíttatások és az érdekek is sokkal jobban szórnak. A szövevényes összefüggések követése nem is csak az igazságkeresőknek jelent komoly feladványt, hanem az igazságot esetleg befogadni kész közönség számára is.

Egyik olvasóm kérdezte, nem lehetne-e ezt a több részes, terjedelmes kovidos fejtegetésemet olyan rövidre fogni, a lényegét úgy összesűríteni, hogy a közösségi médiában könnyűszerrel szórható, okos telefonon pedig könnyűszerrel olvasható legyen. Már maga a kérdés is sejteni engedi: Covid-19 módfelett szövevényes dolgában aligha várható, hogy hamarosan, mondhatni egy csapásra megnövekszik majd a tisztánlátók és ellenállók száma. Sajnos hosszú, kitartó „igehirdetésre” kell berendezkednünk.

De nem csak emiatt.

Hanem amiatt is, mert kellően kitartó vizsgálódás és kellően mély alámerülés után hirtelenjében arra kell rádöbbennünk: a Covid-19 „világjárvány” messze túlmutat önmagán. A Covid-19 fedőnevű hadművelettel lényegében a világ anyagelvű, „istentelen” erői indítottak támadást a földkerekség értékelvű, „istenes” erői ellen. Az elmúlt évtizedek s különösen az elmúlt évek során, a minden elképzelést felülmúlóan hatalmas technikai, technológiai fejlesztések és bámulatos civilizációs vívmányok jóvoltából, az anyagelvűek szinte behozhatatlannak tűnő szellemi fölényre és helyzeti előnyre tettek szert ellenlábasaikkal szemben, s ezt kihasználva fogtak hozzá nagy szabású kovidos hadműveletük elindításához. Voltaképpen: az „istenesek” (istenhitűek) maradék uralmának letöréséhez, a velük való végső leszámoláshoz.

No de mi köze mindennek Aaron Russóhoz és a szabadkőművesekhez?

Aaron Russo több filmjében is támadta azt az igazságtalan, erőszakos, istentelen világot, amely a számító, haszonleső anyagelvűségből táplálkozik. Mivel azonban ezt kiemelkedő tehetséggel és számottevő sikerrel tette, kiérdemelte egy magas rangú beavatott figyelmét. Szorosabb barátság azért alakulhatott ki közöttük, mert a szabadkőművesek jellemzően tisztelnek minden kimagasló szellemi teljesítményt. Már csak abból következően is, hogy ők voltaképpen Lucifer – vagyis a hideg fény, a hűvös ész, a tárgyilagos, számító gondolkodás, az érzelem- és érzelgősségmentes világlátás – megtestesítői, s ebbéli szerepükben mondanak ellent Istennek, no meg bármiféle lelkiismeret-furdalásnak. Számító elméjükkel és lelkiismeretlen hatalomtechnikáikkal – miként ezt a történelem során számtalanszor megtapasztalhattuk – bámulatosan nagy horderejű változtatásokra, régi társadalmi rendek felforgatására és újak kialakítására képesek. Akinek ennek belátásához elmélyültebb történelmi ismeretekre és tágabb rálátásra lenne szüksége, forduljon bizalommal Bogár László professzor úrhoz, a világhálón fellelhető – Egy Bogár Naplója című – világhálós filmsorozatához.

Az a tény, hogy a beavatottak 9/11-nél ennyire nyilvánvaló bűnjeleket hagytak maguk után; s az a tény, hogy Nick Rockefeller teljesen nyíltan beszélt Aaron Russónak az egész emberiség civilizációs leigázásának tervéről, egyszerre két figyelemre méltó dolgot is bizonyít számunkra. Egyfelől azt, hogy a kovidos hadműveletet megtervezők és elindítók igencsak nyeregben érzik magukat. Már nem is érzik különösebb szükségét a rejtőzködésnek, óvatoskodásnak. Olyan hatalmas gazdasági, politikai, tömegközlési, technológiai és technikai erő összpontosul a kezükben, hogy megengedhetik maguknak akár annak a kimondását is, hogy a Covid-19 okozta „világjárvány” kiváló alkalmat nyújt a Nagy Újrakezdés terveinek megvalósításához. „Most van a történelmi pillanat, hogy ne csupán a vírus ellen harcoljunk, hanem átformáljuk a rendszert (…) előkészítve a poszt COVID korszakot. Ehhez szükségünk van a Great Resetre!”jelentette ki Klaus Schwab Davosban, a beavatottak Világgazdasági Fórumán.

Másfelől pedig azt tekinthetjük bizonyítottnak, hogy a kovidos hadműveletet megtervező és elindító agytrösztben olyanok ülnek, akik meg vannak győződve cselekedetük helyességéről. A hozzájuk méltó szellemi nagyságok előtt ezért nem érzik szükségét a titkolózásnak; természetesnek veszik inkább, hogy előbb-utóbb majd ők, az együttműködésre kiszemeltek is magukévá teszik a beavatottak „magasabb szintű” – célratörő, gyakorlatias, s ezért legtöbbször igen hatékony – gondolkodásmódját.

Önhitt Luciferünk azonban ezúttal elszámította magát.

Nem számított arra, hogy Aaron Russónak másképp forog a feje. Éppen attól, mert „istenesebb” a lelke: az „igazság”, a „tisztesség”, az „emberi méltóság” neki nem tartalom nélküli, kiüresedett fogalmak, hanem olyan alapvető értékek, amelyek nélkül nem érdemes élni.

Aaron Russo ezért vállalta a koronatanúságot – és vélhetően a vértanúságot.

Nyomozásunk részeredményei nyomán eddig csak sejthettük, hogy a csinált vírus, a csinált járvány és a globális oltásőrület mögött egészen más szándékok és törekvések húzódnak meg, mint amiket központilag vezényelt egyenkampányokkal el akarnak hitetni velünk. Véletlenül sem az egészségünk karbantartása, a megbetegedésünk megelőzése a cél. Ez az egész kovidos kampányolás csak egy világméretű színjáték, egy álcázott hadművelet. A véghezvitelével valójában abba az állapotba akarják eljuttatni az emberiséget, amelyet Nicholas Rockefeller oly kendőzetlenül írt le Aaron Russónak, szabadkőműves tagságra kiszemelt barátjának.

Elmondhatatlanul hatalmas hála és tisztelet illeti Aaron Russo koronatanút azért, hogy a lehető leghitelesebb forrásból nyert – s a tragikus fejlemények szerint: igencsak életveszélyes – ismereteit megosztotta a világgal. Ezek híján a kovidos hamisságok mai megszellőztetői kénytelenek lennének szó nélkül eltűrni a csak úgy záporozó becsmérléseket, lesajnálásokat. „Kérlek, próbáld meg elfelejteni ezeket az oltári baromságokat!”, írta keresetlen szavakkal egyik hajdani osztálytársam. E kulcsfontosságú ismeretek jóvoltából azonban olyan sziklaszilárd támpontokhoz jutottunk, amelyek birtokában reális esélyünk nyílt az egész hatalmas, szövevényes hadművelet helytálló felgöngyölítésére. Amely megállapításokat most Aaron Russo szavai nyomán rögzíteni fogunk, többé nem sejtések és valószínűségek, hanem olyan tények, amelyek a továbbiakban – legalábbis részemről – nem kívánnak már sem érvelést, sem bizonyítást. Aki még mindig nem hajlandó belátni őket – netán váltig összeesküvés-elméletnek vagy oltári baromságnak ítéli őket –, az úgyis menthetetlen. Nincs miért időt s energiát fecsérelni rá, amikor egy világuralmi hadművelet közelgő beteljesülése elé kell mihamarabb hathatós akadályt gördítenünk.

A továbbiakra nézvést tehát tényként és kiindulási pontként rögzítjük a következőket:

  • Létezik ma olyan világuralmi és pénzhatalmi erő, rejtőzködő szabadkőműves hálózat, amely a világ bankrendszereibe való beépülése folytán és beavatottjainak titkos kapcsolatrendszere révén államokat, kormányzati szerveket, titkosszolgálatokat, tömegtájékoztatási eszközöket, befolyásos intézményeket és személyeket képes felügyelete alá vonni, és saját törekvései támogatására rábírni.

  • Ennek a világuralmi hálózatnak kifejezett célja egy olyan új világrend kialakítása, amelyet egy világkormány irányítana.

  • A világrendet és a világkormányzást úgy képzelik el – úgy kívánják megoldani –, hogy a civilizációs (csúcstechnológiai, -technikai) vívmányok nyújtotta lehetőségek kihasználásával, ellenőrzésük és irányításuk alá vonják a társadalmi folyamatokat, valamint ezek alanyait, szereplőit (emberi egyedeket és közösségeket).

  • Az emberek és közösségek ellenőrzés és irányítás alá vonásához minden emberi egyedbe olyan chipet kívánnak bejuttatni, amelynek segítségével egyfelől követhető, másfelől szabályozható az életvitele (viselkedése, kapcsolattartása, költekezése).UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS E RÉSZHEZ


Tisztelt Olvasó! Kovidos fejtegetésem fenti részletét – Aaron Russóval és Nicholas Rockefellerrel – ma (2021. július 11-én) reggel 9-kor tettem fel Szilaj Csikónkra. Az alább kék színnel jelölt szavakhoz ezt a hivatkozást csatoltam: https://www.youtube.com/watch?v=HWC9mn6jN_M.


Miként ez nagyszabású bűntények koronatanúival gyakran előfordul, Aaron Russo amerikai filmrendező és producer is fájdalmas gyorsasággal távozott el az élők sorából, még ugyanabban az évben, amikor hamisítatlan szabadkőműves tervekről és akciókról nyilatkozott egy igazságkereső újságírónak, Alex Jonesnak, ráadásul kamera előtt.


Munkatársam javasolta, hogy illesszük be magát a filmet is elemzésembe. Néhány perccel ezelőtt, 13:10-kor már ezt a kép fogadott:


Nagy Testvér tényleg nagyon figyel. És teljesen gátlástalanul cselekszik. Ha valakinek még kétségei lettek volna efelől...Újabb fejlemény!


Egyik kedves olvasónk jóvoltából hozzájutottunk egy másik, még működő elérhetőséghez.
Történelmi interjú Aaron Russo-val (3/7)

(Piros Pirula youtube-csatornája)
***


Következik:


VIII. Szerepek és szereplők (2.)

Bill Gates chipes szabadalma és globális oltási társulása


 

Kapcsolódó írásaink:


Varga Domokos György: KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY: ÚJ TÖRÉSVONAL. Kettészakadó társadalmak, családok. Tisztelt Olvasó!
1 136 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page