top of page

A Momentum szerint veszélyes bűnözőket engedett szabadon Orbán Viktor. Akkor ismételjünk!


(Kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy lehetőségeikhez mérten szórják alábbi közleményünket – a Szerk.)
14 évvel a Budaházy György és 16 társa elleni, nemzeti ellenállási tevékenységük miatti koncepciós eljárás megindulása után, Ferenc pápa katolikus egyházfő magyarországi látogatásának előestéjén dr. Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a Hunnia-per hat jogerős elítéltjének, köztük Budaházy Györgynek. Az Elnöki Hivatal 2023. április 27-i közleménye szerint a „pápalátogatás hete különleges alkalom arra, hogy az államfő kegyelmezési jogkörével éljen”.


A kegyelmi határozat megszületése és a hat elítélt kiszabadulása óta egy kicsi, de hangos kisebbség mind itthon, mind külföldön arról igyekszik meggyőzni a szélesebb közvéleményt, hogy a döntéssel „közveszélyes terroristákat”, „elvetemült nácikat” engedtek volna ki fogságukból és szabadítottak volna rá a magyar társadalomra.


Ezzel szemben, mint a széles társadalmi körből szerveződött Budaházy Bizottság az Igazságtételért (továbbiakban BBI) civil társaság tagjai úgy ítéljük meg, hogy bátor, tisztességes, példamutató, keresztényi és társadalmi akarattal egyező, méltányos döntés született a Budaházynak és társainak adott elnöki kegyelemmel.


Ennek a személyes tapasztalatainkon és megalapozott társadalmi igazságosságon nyugvó meggyőződésünknek kívánunk hangot adni mostani sajtóközleményünkkel.


Felhívjuk a sajtómunkatársak és a szélesebb közvélemény figyelmét a Hunnia ügyben született kegyelmi döntésekkel kapcsolatos alábbi, lényegbevágó tényekre és összefüggésekre:


1. Fontos rámutatni, hogy ez az április 27-én megadott végrehajtási kegyelem Budaházy György és öt társa esetében – szemben a tavaly decemberben eljárási kegyelemben részesült hét korábbi vádlottal – nem jelent teljes mentesítést, mert a közügyektől öt évre szóló eltiltás mellékbüntetés és a büntetett előélethez fűződő hátrányok fennmaradtak.


Ráadásul a főbüntetések is megmaradtak, csupán azok végrehajtását függesztette fel az elnöki kegyelem mindegyikük esetében a maximális 5 éves próbaidőre. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek a meghurcoltak korábban már hosszú éveket töltöttek kényszerintézkedések alatt, Budaházy György példának okáért 3 év 4 hónapot töltött rácsok mögött, két és fél évet házi őrizetben, továbbá még két évet lakhelyelhagyási tilalom alatt.


Ezen kívül pedig, bár az eljárás elhúzódása a vádlottaknak egyáltalán nem volt felróható, az eljárásban maradt tíz vádlottat a jogerős ítélet mégis 25,5 millió forint összegű bűnügyi költség megfizetésére kötelezte. Van olyan vádlott, akinek közel 4 millió forint fizetési kötelezettsége keletkezett, ennek behajtását meg is kezdték rajtuk. Emiatt gyűjtés is zajlik a meghurcoltak javára, ennek részletei a Hunnia-ügy melletti kiállásokat is bemutató szabadsagot.com oldalon találhatók: https://szabadsagot.com/2023/05/08/25-millio-forint-perkoltseg-a-hazafiaknak/


2. 2006-ban (de részben már 2002-től) a gyurcsányi balliberális kormányzat felfüggesztette a jogállamot, véres erőszakkal és megtorlásokkal teli állami terrort alkalmazott a hatalma megtartása érdekében, ez váltotta ki a társadalom egy részének tevőleges nemzeti ellenállását, köztük többek közt azokat a cselekményeket is, melyek miatt a Hunnia-ügy vádlottjait meghurcolták.


A 2006-os államhatalmi és rendőri terrorizmus megtörténtére cáfolhatatlan bizonyítékok állnak rendelkezésre, ezért ezt az időszakot a jogállamiság felfüggesztésének kell tekintenünk. Bárki tehát, aki akkoriban fellépett a hatalom ellen, az nem egy demokratikus rendszer ellen lépett fel és nem a demokrácia ellen harcolt, hanem az önkényuralmi törekvések és az állami terrorizmus ellenében, egyszersmind a haza, a nemzet védelmében.


Révész Máriusz, a Fidesz országgyűlési képviselője, a 2006-os rendőrterror egyik elszenvedője és súlyos sérültje, az akkori események kivizsgálására létrehozott tényfeltáró bizottság egyik tagja is leszögezte, hogy a "fejmagasságban lövöldöző" rendőrök és a rendőrvezetők felülről, a politika szintjéről kaptak bátorítást mindehhez, és hogy „felfüggesztették a demokráciát Magyarországon, és nemcsak a rendőrség mondott csődöt ebben az időszakban, hanem az ügyészség és a bíróság is”.


3. A 2006 őszi állami terror levezénylőinek, végrehajtóinak, valamint politikai és eszmei támogatóiknak elemi érdekük, hogy másokra süssék a terrorizmus (a közveszélyesség, a kirívó társadalomellenesség) bélyegét.


– A Hunnia-perben szereplő cselekmények kapcsán kezdetben rendre rongálás ügyében indult nyomozás, amiket az akkori kormányzó párt, az MSZP nyílt nyomásgyakorlására minősítettek át terrorizmussá.


– Ezen cselekmények elkövetői – akárkik is voltak – a bizonyítékok szerint ügyeltek arra, hogy emberi sérüléseket ne okozzanak; az egyetlen személyi sérülést Cs. Sándor szenvedte el, de az ő megverését még az ügyészség és a bíróság sem minősítette terrorcselekménynek, ráadásul az elkövetők kilétét sem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani. A nyomozás eleinte rablás címén folyt, csak később kiáltatott ki az eset "Budaházy személyes bosszújának". Az emiatt megvádoltak mindegyike már elszenvedett olyan mértékű szabadságelvonást, amely arányos a nekik tulajdonított cselekményekkel.


– Mivel a terrorcselekmények nem évülnek el, ezért a 2006 őszi állami terror levezénylőinek és végrehajtóinak elemi érdekük, hogy az általuk elkövetett bűncselekményekről eltereljék figyelmet, a terrorizmus bűnével másokat vádoljanak és másokat juttassanak börtönbe.


– Mindenki, aki szó nélkül tűrte vagy szóval támogatta a gyurcsányi idők őszödi hazugságait, az akkori rendőrterrort, a demokratikus szabadságjogok akkori felfüggesztését, most már csak önigazolásból is azt a hamisságot igyekszik a közvéleménybe sulykolni, hogy a kegyelemben részesített nemzeti ellenállók közveszélyt jelentenének a magyar társadalomra.4. A jogerős bírósági ítéletet hozó bírói tanács elnöke az ítélet szóbeli indokolása során, majd pedig az ítélet írásbeli változata is egyértelműen kinyilvánította, hogy a Hunnia-ügy vádlottjai a csaknem másfél évtizede húzódó bírósági eljárás ideje alatt családot alapítottak, kétségkívül hasznos tagjaivá váltak a magyar társadalomnak, és nem tekinthetők a közfelfogás szerint terroristának.


A jogerős írásba foglalt ítélet leszögezi, hogy „a vádlottak 14 éve állnak büntetőeljárás hatálya alatt. Egy vagy több kiskorú gyermek tartásáról gondoskodnak, állandó munkahellyel és jövedelemmel rendelkeznek, többségük családfenntartó és többen a helyi egyházközösség aktív tagjai. Életvitelükkel, büntetőeljárás hatálya alatt tanúsított magatartásukkal probléma nem merült fel.”


Sőt, a jogerős ítélet rámutatott arra is, hogy „ha a büntetés nem áll arányban a bűncselekmény súlyával, az elkövetők tárasadalomra való veszélyességével, igazságtalanná válik, és a társadalmi hatását sem képes kifejteni. A cselekmények konkrét társadalomra való veszélyessége – figyelemmel az eszközcselekményekkel okozott sérelemre is – nem kirívó. Életben nem esett kár, a vagyoni kár nem jelentős. Az általuk elkövetett súlyos bűncselekményeknek az elbíráláskor nem érzékelhető a társadalomra gyakorolt hatása, hiszen 14 év telt el.”


5. A köztársaság elnöki kegyelem megadása nemhogy kárára, hanem kifejezetten hasznára válhat az egész magyar társadalomnak, mivel sokak reményét visszaadta aziránt, hogy az állam felelős képviselői képesek és készek az ilyen szintű visszásságokkal terhelt ügyekben kiigazítást tenni, igazságot szolgáltatni.


Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter többször kijelentette, hogy az igazságszolgáltatás ebben az ügyben leszerepelt, és a magyar igazságszolgáltatás szégyene, ami ebben az ügyben történt.


Örömteli, hogy ezt, a gyurcsányi önkény és jogtiprások lenyomatát magán viselő, az igazságszolgáltatás tekintélyét súlyosan megtépázó, balliberális politikai leszámolás célzatával indított ügyet kegyelmi úton meg tudta és akarta oldani a nemzeti kormányzat, felismerve annak jogi képtelenségeit, és ezért a milliónyi magyar által joggal elvárt, nemzeti érdekű politikai megoldás szükségességét.


A kegyelemben részesítés óta a Hunnia-ügy vezéralakja, Budaházy György számtalanszor szerepelt nemcsak a nemzeti radikális, hanem a mérsékeltként számon tartott sajtó legkülönfélébb, szélesebb közönséget vonzó csatornáin is. Nem egyszer különböző világnézetű műsorvezetők és vitapartnerek társaságában. Gyakori meghívásait leginkább éppen annak köszönheti, hogy a magyar társadalmat érintő sarkalatos kérdésekről nemcsak határozott, hanem alapos és felelősségteljes véleményt fogalmaz meg. Ez is azt igazolja, hogy a Hunnia-ügy vádlottjainak kiszabadulása, a társadalom hasznos tagjaivá válásuk elősegítése egyértelműen magyar össztársadalmi érdek.


6. A BBI egyöntetűen és határozottan szükségesnek és kívánatosnak tartja a még köztársasági elnöki kegyelemben nem részesített és még eljárás alatt álló – köztük egy nemzetközi hírű, kora középkori időszak tekintetében elismert szakembernek számító régész foglalkozású – négy vádlott mielőbbi kegyelemben részesítését, lehetőleg eljárási kegyelem formájában.


A Hunnia-ügy négy vádlottját a köztársasági elnök eddig azért nem részesítette végrehajtási kegyelemben, mert a másodfokú bírósági ítélet az ő hátrányukra eltért az elsőfoktól, és ők fellebbezést nyújtottak be ezzel szemben, így az nem lett számukra jogerős. A fenti pontokban ismertetett tények és összefüggések alapján számukra is kérjük ezúton is az Igazságügyi Miniszter és Köztársasági Elnök Asszony mielőbbi kedvező kegyelmi döntéseit.


7. Közmegbecsülésnek örvendő közéleti személyiségek tömege állt ki Budaházy György és társai mellett


Mostani sajtóközleményünk végén található azoknak a közismert magyar közszereplőknek a hosszú listája, akiket a BBI és mások által korábban már közzétett tények és összefüggések (filmek, cikkek, interjúk, közlemények) meggyőztek arról, hogy a Hunnia-ügy valamennyi vádlottja méltó a köztársasági elnöki kegyelemre.


A kegyelemben részesítésük összhangban állt és áll az össztársadalmi és össznemzeti magyar érdekkel, az általános igazságérzettel, az igazságtétel általános követelményével, s nem kevésbé Novák Katalin köztársasági elnök asszonynak a hivatalba lépése első évfordulója alkalmából tett nyilatkozatával, amely szerint „Az elnökségem a magyar emberekről szól...


Örömteli tehát, hogy ilyen rendkívül széles körű nemzeti összefogás alakult ki a Hunnia ügy meghurcoltjainak szabadsága, az igazságtétel mellett, amely végül eredményre vezetett, és reményt ad arra, hogy a 2010 előtti önkényuralmi időszak, és különösen a 2006 őszi állami terror el nem évülő bűntetteit elkövető vezetők felelősségre vonására, továbbá az igazságszolgáltatásban mutatkozó működési zavarok elhárítására is végre esély nyílhat.


Budapest, 2023. május 18.


A Budaházy Bizottság az Igazságtételért társaság nevében


Kondor Katalin újságíró, a Magyar Rádió volt elnöke, a Budaházy Bizottság az Igazságtételért életrehívója

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, , a Budaházy Bizottság az Igazságtételért tagja


 

Neves személyek listája, akik kiálltak Budaházy György és társaik szabadságáért, a kegyelmükért
Albert Gábor zenész, Gemini Együttes tagja


Andrásfalvy Bertalan Dr. néprajzkutató, egyetemi tanár, politikus


Andrási Attila Jászai Mari-díjas rendező


Apáthy István néhai Apáthy Gabriella elhunyt 2006-os jogsértett


házastársa


Ágoston Balázs újságíró – Demokrata


Bakay Kornél László Dr. régész, őstörténet kutató


Barabás Géza galériatulajdonos, festményszakértő


Barcsa-Turner Gábor HVIM társelnök


Bayer Zsolt publicista, tv-s műsorvezető


Bede Zsolt újságíró, Vadhajtások


Beke István terrorizmusért igaztalanul elítélt erdélyi


magyar hazafi


Bencsik András újságíró – Magyar Demokrata főszerkesztő


Bene Éva Dr. orvos, író


Bene Gábor Dr. közíró, jogász


Bíró András Zsolt antropológus, genetikus, Turán Alapítvány elnöke


Bogár László közgazdász


Boór Ferenc Dr. BME tudományos munkatárs, Fejér Szövetség


társelnöke


Borbély Zsolt Attila partiumi politológus, közíró


Boros Imre Dr. közgazdász


Borvendég Zsuzsanna történész


Budaházy Edda életvédő – Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom


Csath Magdolna közgazdász


Csókay András Dr. idegsebész professzor


Dezse Balázs újságíró, műsorvezető


Dezse-Zelenka Dóra újságíró, műsorvezető


Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, előadóművész


Dézsy Zoltán Balázs Béla-díjas magyar rendező, szerkesztő-riporter,


egyetemi oktató


D. Nagy Lajos Bikini együttes énekese


Döbrentei Kornél író


Drábik János Dr. jogász, közíró


Duray Miklós † felvidéki magyar politikus


Eperjes Károly színművész


Ékes Ilona volt Fideszes országgyűlési képviselő


Fábry Sándor humorista


Fábry Szabolcs Nagyvázsony polgármestere


Falath Zsuzsanna muzeológus


Fehér Imre a Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület


alapító elnöke


Felföldi Zoltán közgazdász, közíró


Földi László Védett Társadalom Alapítvány elnöke


Franka Tibor író, újságíró, volt polgármester


Fricz Tamás CÖF alapító


Füssy Angéla újságíró – Pesti Srácok


Galla János Dr. jogász, NJSZ elnökségi tagja


Gaudi-Nagy Tamás Dr. ügyvéd és jogvédő, NJSZ ügyvezető, volt ogy. képviselő


Geönczeöl Attila felvidéki borász, borszakíró, a Külhoni Magyar


Borászok Egyesületének elnöke


Gonda László 2006-os néptribun


Görgey Zsuzsa életvédő


Gőbl Gábor sportmenedzser, rockzenész


Gőbl György Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesületének elnöke


Gyebnár László Nemzeti Taxi vezetője


Hegedűs Loránt ifj. református lelkész, Bp., Szabadsági téri Hazatérés


Templom


Huth Gergely Pesti Srácok


Iványi Marcell filmrendező


Jelenczki István képzőművész, filmrendező


Jeszenszky Zsolt közíró, műsorvezető, szerkesztő, Politikai Hobbista


Kalapács József énekes, rockzenész


Kassai Lajos lovasíjász mester, íjkészítő


Kálomista Gábor Balázs Béla-díjas magyar filmproducer,


színházigazgató


Kellermayer Miklós Dr. sejtkutató professzor, keresztény gondolkodó


Kiss Gyöngyi a Magyar Rádió volt munkatársa


Kisberk Szabolcs újságíró


Koltay Gergely Kossuth-díjas zeneművész


Kondor Katalin újságíró, a Magyar Rádió volt elnöke


Kónyi-Kiss Botond HVIM alelnök


Korbuly Péter Kazinczy-díjas magyar bemondó, műsorvezető,


beszédtanár, színész


Kosaras Péter Ákos történész


Kőrösi Mária Dr. egyetemi docens, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja


Kőszegi M. László újságíró, operatőr, Hungária TV


Kroó Zita újságíró, Pesti Srácok, Karc FM


Kubinyi Tamás Álmos Király Televízió főszerkesztője, műsorvezetője


László Attila Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője


Liebmann Katalin Dr. újságíró, szerkesztő-riporter


Loránt Károly közgazdász, közíró


Lovas István † író, újságíró


Makkay József erdélyi újságíró, az Erdélyi Napló főszerkesztője


Maurer Oszkár délvidéki borász


Mároki Tibor a melbourne-i ’56-os Bajtársi Szövetség Victoriai


Csoportja nevében


Meister Éva Magyar Művészetért Ex Libris-díjas színművésznő


Mező Gábor Lovas István-díjas újságíró


Mészáros Zoltán színész, az Angyalbőrben filmsorozat volt főszereplője


Mikus Márton István a Polgári Mulató tulajdonosa


Molnár Tamás grafikus, az Inconnu csoport alapítója, '90 előtti


illegális ellenzéki


Mónus József távlövő íjászbajnok, íjkészítő


Morvai Krisztina Dr. jogász, egyetemi docens, volt EP képviselő


Moys Zoltán rendező, a Hazajáró dokumentum filmsorozat


rendezője


Murányi Levente '56-os szabadságharcos


Nagy Ervin filozófus, XXI. Század Intézet elemzője


Nagy Feró énekes, rockzenész, a Beatrice Együttes frontembere


Novák Előd Mi Hazánk Mozgalom alelnöke


Nyers Csaba honfoglaláskori hagyományőrző


Oberfrank Pál művész Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész,


színházigazgató, érdemes


Papp Lajos Dr. szívsebész professzor


Pataki Attila magyar rockzenész, az Edda Művek énekese


Patrubány Miklós MVSZ elnöke


Pálinkás Gergely zeneszerző, előadóművész


Pesty László Dr. Pesty Fekete Doboz, gerilla.hu


Petrás János zenész, a Kárpátia együttes frontembere


Petrás Mária népdalénekes


Pilhál Tamás Lovas István-díjas újságíró – Magyar Nemzet


Pindroch Tamás újságíró, Alapjogokért Központ vezető elemzője


Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes


Piukovics Gábor komolyzenész


Pongrácz András '56-os szabadságharcos


Popély Gyula Dr. felvidéki magyar történész, politikus


Publik Antal erdélyi előadóművész


Raffay Ernő Dr. történész


Rákay Philip televíziós műsorvezető, médiaszemélyiség


Reiner Péter vészkorszaki túlélő


Révész Máriusz politikus, országgyűlési képviselő


Rudán Joe énekes, rockzenész


Schiffer András Dr. ügyvéd, volt ogy. képviselő


Siklósi Beatrix magánemberként, és mint a 2006-os Gyurcsány-


terrort akkor dokumentáló újságírók egyike,


a Becsapott ország c. film társszerkesztője


Simon János CÖF alapító


Skrabski Fruzsina újságíró – Mandiner, filmrendező


Spöttle Georg biztonságpolitikai szakértő


Stefka István Táncsics Mihály-díjas magyar újságíró,


Pesti Srácok


Szalóki Ági előadóművész, dalszerző


Szamosi Tímea Hír TV műsorvezető (Politikai Hobbista)


Szántai Lajos művészettörténész


Szentesi Zöldi László Lovas István-díjas újságíró, Magyar Nemzet


Szent-Iványi Ágnes Sz-I. Domokos II: VH. alatti magyar diplomata


özvegye


Szikora Róbert EMeRTon-díjas magyar énekes, az R-GO együttes


frontembere


Szilágyi Ákos a Magyar Zászló napjának és a Magyar Nemzet


naptár ötletgazdája


Szili Katalin Dr. politikus, autonómiaügyi miniszterelnöki


főtanácsadó


Sziva Balázs zenész, a Romantikus Erőszak együttes


frontembere


Szőcs Zoltán terrorizmusért igaztalanul elítélt erdélyi


magyar hazafi


Szöőr Anna Dr. pszichológus, jogász


Téglásy Imre Dr. életvédő, Alfa Szövetség


Toroczkai László Mi Hazánk Mozgalom elnöke


Tóth Csaba Attila Dr. orvos, a Szekszárdi Léleképítő vezetője


Tóth Gy. László politológus


Tőkés László református püspök, erdélyi politikus


Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató


Vári-Kovács Péter színész, zenész


Varga Domokos György író, újságíró – a Szilaj Csikó főszerkesztője


Varga Miklós Máté Péter-díjas magyar énekes, színművész,


rockzenész


Varga Zsolt zenész, a révkomáromi Kerecsen együttes


vezetője


Vass István Mátyás '56-os szabadságharcos


Vesztergám Miklós zenész, író


Vidnyánszky Attila Nemzet Színház igazgatója


Völgyesi Miklós Dr. Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnöke


Vukics Ferenc katonai szakértő


Wittner Mária † ’56-os szabadságharcos


Zétényi Csukás Ferenc Horthy István Alapítvány elnöke439 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page