top of page

A romlatlanok összefogásához (Paul Cudenec írása)

FOR A CONVERGENCE OF THE UNCORRUPTED, August 28, 2023 by winter oak, by Paul Cudenec


Oliver Anthony amerikai folkénekes


Néha zavarba ejt, hogy a globális uralkodó osztály, amelynek a magja parányi, hogyan képes az emberiség 99,9%-át uralma alatt tartani.


A kriminokraták (romlottak) ennek eléréséhez minden létező fegyvert bevetnek, a propagandától a rendőri erőszakig, a megvesztegetéstől a zsarolásig, a becstelenségtől az eladósodásig.


De az egyik fő módszerük arra, hogy ellenőrzésük alatt tartsanak bennünket, az, hogy egymással versengő szektákra és táborokra osztanak bennünket, hogy életünket egymás támadásával töltsük, ahelyett, hogy valódi ellenségeinkre, a globális hatalmi piramis csúcsán álló emberekre koncentrálnánk.


A politikai, társadalmi és vallási szervezetek vezető személyiségei mind korruptak, és így követőik nagy része is korrupt, bár közvetve és ideiglenesen.


De sok ember ezekben a különböző áramlatokban őszinte meggyőződésből van jelen.


A szívük tiszta.


Ők a romlatlanok.Korrupciómentes anarchisták


A mai anarchista mozgalom siralmas helyzete ellenére, amelyről már túl sokat írtam, örömmel fedeztem fel, hogy még mindig számos romlatlan anarchista van szerte a világon. A romlatlan anarchisták, vagyis az igazi anarchisták tudják, hogy az állam és a vállalatok ellenőrzése megakadályozza az embereket abban, hogy olyan szabad és boldog életet éljenek, amilyet nekünk kellene élnünk. Tudják, hogy a kölcsönös segítségnyújtás és a szolidaritás természetes emberi értékek, amelyek akkor fognak virágozni, amikor a hatalom vasöklét eltávolítják, és amikor mind az egyének, mind a közösségek képesek lesznek organikusan, alulról virágozni.Korrupciómentes környezetvédők


A romlatlan környezetvédők mélyen törődnek a természeti világgal, amelyhez való tartozásunk az elsődleges értékeik forrása. Nem tévedtek arra a korrupt útra, amely az iparosodás által okozott problémákra ipari megoldásokat követel, hanem megértik, hogy az emberiség és világunk jövőjének egyetlen reménye abban rejlik, hogy véget vetünk a mindent elpusztító, profitorientált "növekedésnek" és "fejlődésnek". Gyakran keresnek inspirációt a nem ipari, hagyományos életmódokban, amelyeket a kriminokrácia nagyrészt kiirtott.Korrupciómentes konzervatívok


A romlatlan konzervatívok meg akarják őrizni azt, ami jó a társadalomban, és fenn akarnak tartani bizonyos hagyományos értékeket, amelyeket a tudatlanságba és a széttöredezettségbe való általános süllyedés fenyeget. Észrevették, hogy a korrupt, úgynevezett konzervatívok nem ilyenek, és hogy pénzközpontú szemléletük nemcsak a természetet teszi tönkre, hanem a társadalmat és az emberi kapcsolatokat is leépíti. Azt is látják, hogy a korrupt baloldal hogyan vesz részt ebben a folyamatban, amikor olyan változtatásokat követel, amelyek valójában a tisztességes társadalom struktúráinak lebontását jelentik.Korrupciómentes baloldaliak


Mindenhol vannak körülöttünk romlatlan baloldaliak, bár gyakran láthatatlanok. Szakszervezeti képviselők, alulról jövő közösségi aktivisták, tanárok és szociális munkások, akik megpróbálnak helyesen cselekedni, és kiállni azokért az értékekért, amelyekben hisznek. A romlatlan baloldaliak hisznek a méltányosságban, az együttérzésben, mindenki jogában a tisztességes élethez, és egy olyan igazságos és természetes világról álmodnak, amelyben nincs az ultragazdag zsarnokok uralkodó osztálya, amely mindenki más életét megkeseríti. Hisznek abban, hogy ennek a jövőnek a megvalósításához szükség van valamilyen állami szervezetre – különben anarchisták lennének –, de őszintén azt szeretnék, hogy ez a szervezet megszűnjön, és helyébe az emberek alulról jövő, demokratikus uralma lépjen.Korrupciómentes hazafiak


A romlatlan hazafiak vagy nacionalisták különbséget tesznek a nemzetállam, amely felülről uralkodik, és a nemzet között, amelyet természetes és szerves egységnek tekintenek. A korrupt hazafiaktól eltérően őket nem a más nemzetiségek iránti gyűlölet vagy felsőbbrendűségi érzés motiválja, hanem a saját hazájuk, kultúrájuk és népük iránti pozitív szeretet. Az önrendelkezés a legfontosabb érték számukra, és hisznek abban, hogy a népeknek mindenütt joguk van ahhoz, hogy saját sorsukról döntsenek, a nemzetek feletti vagy globális intézmények és hatalmak beavatkozásától, uralmától és kizsákmányolásától mentesen. Azt is felismerik, hogy a nemzetükön belüli szabadság döntő fontosságú az emberek egészségéhez és boldogságához.Korrupciómentes hívők


A romlatlan hívőket elsősorban a belső hit és értékek motiválják. Bár valószínűleg egy bizonyos hagyományt vallanak, és hajlamosak hűségesek maradni ahhoz a hagyományhoz, mert a hűség fogalma a hitük részét képezi, egy adott szervezethez való kötődésük nem feltétlen. Ha az adott szervezet vezetői által követett irányvonal bármikor nem felel meg saját személyes és természetes etikai és vallási meggyőződésüknek, fenntartják maguknak a jogot, hogy saját útjukat járják, vagy csatlakozzanak másokhoz, akik osztják valódi meggyőződésüket. Erős kötelességüknek érzik, hogy megvédjék a jót a rosszal szemben, és hogy mindig helyesen cselekedjenek, minden nehézség ellenére és az önérdekektől függetlenül.Korrupciómentes mások


A hozzám hasonlóan politikailag elkötelezett emberek hajlamosak elfelejteni, hogy a körülöttünk élők túlnyomó többsége nem ragaszt magára semmiféle politikai címkét, nem kötődik semmilyen konkrét meggyőződéshez, és hajlamos spontán módon reagálni minden új helyzetre. Néhányukat megrontotta a vállalati médiának való kitettség, és a szilárd meggyőződés hiánya könnyű táptalajjá teszi őket a manipulátorok számára. A romlatlan apolitikusok azonban véleményüket saját személyes értékeikből merítik, és – ahogyan azt Franciaországban Gilets Jaunesnél és mindenütt láthattuk a Covid-korszakban – hirtelen előállnak magánéletük homályából, hogy másokkal együtt kiálljanak azért, amit természetesnek és helyesnek éreznek. Olyan hatalmas erőt képviselnek, amellyel szemben a rendszer nehezen tud védekezni.


***


Képzeljük el, ha mindezek az emberek fel tudnák rázni magukat a politikai vagy vallási kötöttségekből, vagy a tétovázásból, hogy lépjenek előre!


Képzeljük el, milyen erőt adna a romlatlan gondolkodás eme áramlatainak összefogása, amelyek egységesen elutasítják a globális diktatúrát és követelik a szabad jövőt!


Egyéni eszméik lényege nem veszne el a folyamat során, hanem az igazságos lázadás egyetlen hatalmas folyójába záródna. Egy ilyen összefogás persze rémálmokat okozna uralkodóinknak, elsöpörve a "bal" és "jobb" hamis kategóriáit, amelyek oly sokáig sikeresen megosztottak és irányítottak minket.

Következésképpen trolljaik hajlamosak minden ilyen kilátást valami nagyon baljóslatúnak beállítani, mint például egy "vörös-barna" szövetséget, amely a Szovjetunió és a hitleri Németország legrosszabb totalitárius aspektusait egyesíti.


De valójában mind a szovjet kommunizmus, mind a nácizmus szilárdan az egyenletünk "romlott" oldalán áll, és szöges ellentétben állnak a romlatlanok közeledésével.


Sőt, gyakran rámutattam arra, hogy maga a jelenlegi rendszer áll a legközelebb ehhez a fajta centralizált, tekintélyelvű, iparosodó rezsimhez, ahogyan azt a kortárs szociális-hiteles Kínával való szerelmi viszonya is tükrözi.

A romlatlanok mindenféle hátterűek teljes mértékben elutasítják a diktatúrát, bármilyen szervezet által, bármilyen szinten – nemzeti, nemzetek feletti vagy globális szinten.


És mi az, ami mindannyiukat pozitívan motiválja, ami ezt a konvergenciát megvalósíthatóvá és kívánatossá teszi?


Talán észrevették, hogy a fenti leírások mindegyikében felbukkan az "értékek" szó.

Az idealista, romlatlan emberek a véleményüket a mögöttes értékekből, a helyes és helytelen érzéséből alakítják ki, amelyet a saját szívükből merítenek.

Gyakran konfliktus van aközött, amit helyesnek éreznek, és aközött, amit azok mondanak nekik, akikben általában megbíznak – politikai vagy vallási vezetők vagy gondolkodók.


Mivel ugyanez a fajta ember gyakran hajlamos lojálisnak lenni az ügyhöz, amelyet védelmez, képes elviselni egy bizonyos ellentmondást, elnézve azt az általános jó érdekében.


De ha ez túl messzire megy, ha valóban úgy érzik, hogy a saját értékeik nem tükröződnek az általuk követett mozgalomban vagy hagyományban, akkor elállnak tőle.


A kriminokráciának nincsenek értékei: csupán úgy tesz, mintha lennének, hogy támogatást szerezzen – gondoljunk például a zöldmosásra.


Jelenleg felgyorsítja a 2030-as eredeti céldátum felé vezető menetrendjét, és a gyorsabb haladással azt kockáztatja, hogy elveszíti az elvhű emberek támogatását.


Mindenhol látjuk, hogy egyesek úgy döntenek, hogy a személyes fordulópontjukat elérték, és azt mondják, hogy nem tudnak tovább együtt menni azzal, ami történik.

Ahogy erre reagálva tovább gyorsul a napirend, beleértve a fokozott cenzúrát és elnyomást, még több elvhű és romlatlan ember fog ellene fellépni mélyen őrzött értékeik nevében.

Egy másik kifejezés, amely a romlatlanokra minden leírásomban megjelenik, a "természetes".

Ez várható, mert azok az értékek, amelyeket a szívünk mélyén érzünk, természetes értékek. Ezek veleszületett értékek, olyan értékek, amelyeket örököltünk, és amelyeken osztozunk fajunk többi tagjával.

A 2022-ben megjelent The Withway (Utunk) című könyvemben ezt írom:

"Az Utunk egy régi út, amely azt kéri, hogy új út legyen. Ez az örök út, az emberi út a természetes és egyetemes úton belül".

És így fejezem be: "Hallgassatok figyelmesen. Utunk hazahív minket".


Nem hiszem, hogy véletlen, hogy Oliver Anthony amerikai folkénekes legújabb dala, a Rich Men North of Richmond (Gazdag emberek Richmondtól északra) című vírusos slágerének folytatása, az I Want to Go Home (Haza akarok menni) címet viseli.


Úgy tűnik, Oliver nagyon is a Romlatlan Mások áramlatához tartozik, erős értékrenddel rendelkezik anélkül, hogy bármilyen politikai ideológiához csatlakozna.


Az a mód, ahogyan a világ elé állt az üzenetével, és az a hatalmas és széles körű lelkesedés, amellyel meghallgatták (a szokásos rendszerpárti körökön kívül), nagy reményt ad számomra.

Úgy érzem, hogy bár itt a romlatlanok összefogására szólítok fel, valójában nem kell ezzel fáradoznom. Ez magától is meg fog történni. Az emberi szervezet egészséges, romlatlan része természetesen aktiválni fogja antitestjeit, hogy elhárítsa a betegséget, amely oly sokáig sújtott mindannyiunkat.533 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page