VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Az abszolút pedagógusok életpályájának néhány tanulsága


Tisztelt Olvasó!

E tanulmány szerzője harminc, abszolút pedagógusnak tartott, 20. században élt magyar személyiség életútját mutatja be. Összehasonlítja származásukat, tanulmányaikat, szakmai (tudományos, művészeti, illetve tanári) munkásságukat, konfliktusaikat. A harminc abszolút pedagógusból hárman testvérek, közülük kettő (Varga Tamás és Vargha Balázs) néhai nagybátyám, egy (Varga Domokos) néhai édesapám. Mély főhajtásom dicső emléküknek, de azoknak is, akik ennek a kis emlékezettéglának a megalkotásával szintén nemzeti létünk fellegvárának megerősítésén fáradoztak. (– a Szerk.)Több ízben adott már a Kiss Árpád Műhely információt az abszolút pedagógusok köréről gyűjtött tapasztalatairól, gondolatairól – joggal feltételezvén, hogy a magyarországi (közép-európai) és 20. századi értelmiség történetének jellegzetes jelenségéről van szó. Ebben az időben – vélekedésünk szerint – „kritikus tömege” jelent meg a nevelésügyi közéletben azon személyiségeknek, akiknek munkásságában jelentős a kettős kötődés (mind valamely tudományhoz, művészeti kifejezésmódhoz, mind a széles értelemben vett neveléshez-oktatáshoz). A szóban forgó, jelentős személyiségek, alkotók és közvetítők mindkét munkásságukban alapvetően teljes integrációban érvényesülő „pályaoldalon” kiemelkedően jelentőset alkottak.

Emlékeztetünk egy korábbi – mondhatni a Kiss Árpád Műhelyben munkahipotézisként elfogadott és alkalmazott – definícióra. Eszerint: „Abszolút pedagógus az a személyisé