top of page

Az emberiség válsága a tömeges közömbösség lába előtt heverEredeti cikk:

Schiller Mária küldeménye"A történelem során mindvégig azoknak a tétlensége, akik cselekedhettek volna; azoknak a közönye, akiknek jobban kellett volna tudniuk; az igazság elhallgatása, amikor a legfontosabb lett volna kimondani; mindez tette lehetővé, hogy a gonosz győzedelmeskedjen."Hailé Szelasszié


Miért kellene érdekeljen ez téged? Miért kellene törődnöd vele? Ha úgy tűnik, hogy mások nyomorúsága nem érint, vagy valamilyen módon még javítja is a saját sorsod az életben, hát legyen, hiszen mit is tehetnél ellene egyébként? Ha elrejtőzöl a rossz elől, ha nem szólsz semmit, vajon eltűnik-e az a rossz? Ha támogatod vagy megtapsolod mások gonoszságát, ahogy ez különösen a háborúban történik, nem vagy-e te magad is gonosz? Ha hagyod, hogy erőszakos támadások történjenek anélkül, hogy felszólalnál vagy a kisujjadat is megmozdítanád, hogy megállítsd őket, akkor feloldozod magad a felelősség alól? Ha nagy fájdalmat és ártatlanok szenvedését engeditek meg azzal, hogy elfordultok, vajon felsírtok-e éjszaka a kíntól, vagy mélyen alszotok a rejtett és tudatlan boldogság állapotában?


Az emberiség válsága, az emberiség borzalmas nyomorúsága a nem törődő kollektív csorda süket hallgatásának következménye, amelyet a gyáva közömbösség szánalmas ölelése emészt. Úgy tűnik, hogy a legtöbben az áldozattá válás fogalmába kapaszkodnak valamilyen formában, hogy igazolják a létezésüket, és ürügyként használják arra, hogy figyelmen kívül hagyják mások gyötrelmét és bánatát. Ez természetesen csak egy kóros menekülés a valóság elől, és egy módja annak, hogy megússzák anélkül, hogy felelősséget kellene vállalniuk a cselekvésük hiányáért, vagy szembe kellene nézniük a saját szánalmas tükörképükkel, viselkedésük következményeivel.


Kísért engem az embertársaink iránti érzés és megértés általános hiánya, valamint a szélsőséges zsarnokság és gyűlölet tömeges önkéntes elfogadása, amely lehetővé teszi a pszichológiai kínzások, az erőszak, a perverzió és a gyilkosság létezését, kevés ellenállással. Hogyan lehetséges ez egy olyan "civilizációban", amely azt állítja, hogy van lelke, lelkiismerete vagy empátiája az állami agresszió valódi áldozatai iránt, amelyeket többnyire a förtelmes "nacionalista" társadalmak nagy része szentesített? Milliárdok szenvedtek kárt és sok százmillióan haltak meg a gonosz zsarnokok brutális tettei miatt; olyan államok és kormányok zsarnokai miatt, akik sokak felett uralkodtak, és általában a lakosságuk teljes támogatásával.


Birodalmakat építettek, agresszív háborúkat vívtak, borzalmas brutalitást követtek el, tönkretették a gazdagságot, ételt, csonkítást, kínzást és ártatlanok meggyilkolását szentesítették a hódítás és a szabadság előmozdításának hamis propagált fogalma nevében, ami természetesen a legképtelenebb hazugság mind közül.

Ez a hazugság volt a fő támasza ennek az Amerikának nevezett nemzetállamnak, egy olyan országnak, amely egész létezésének 93%-án keresztül folyamatosan és szinte teljes agresszióval háborúzott ártatlanok ellen. Mindezt az agressziót, a megszállást, a globális irányítási törekvéseket és a sok tízmillió ember lemészárlását és meggyilkolását ez a lakosság szinte minden esetben, kevés kivétellel, legitimnek fogadta el.

Ezt az elfogadást azzal segítették, hogy nem létező, távolról érkező szörnyetegeket hibáztattak, ahogyan azt az állami politikusok és propagandisták eladták a "nyilvánosságnak", de ezek a kifogások üresek és nem hangzanak igaznak.


A múlt egy olyan barbár emberiség történetét meséli el, amely a brutalitáson, a gyilkosságokon, a rabszolgaságon, a hódításon és a hatalomra való törekvésen alapul, amelyet nem akadályoz semmiféle jogérzet, együttérzés vagy az élet tisztelete. Gondoljunk csak a tegnapi és a mai modern kor nagyhatalmaira: Róma, Kína, Oroszország, Franciaország, Spanyolország, a náci Németország, a Brit Birodalom, az "Egyesült" Államok Birodalma, és most természetesen a nyugati országok összeolvadása egy hatalmas NATO háborús szövetségbe. Ez csak egy maroknyi a több száz birodalom közül, amelyek léteztek és uralkodtak ezen a földön, végig halált és pusztítást szítva. Most a nemzetközi dominanciára való törekvés a "civilizációk" összeolvadását okozta, amelyek egy egyvilági globális uralkodó osztály asztalánál való helyért versengenek, miközben a világ több milliárd embere hátradől és figyel, anélkül, hogy bármilyen jogos ellenállást tanúsítana az emberiség elleni támadással szemben.

Az elmúlt néhány évtizedben, és különösen az elmúlt néhány évben, globálisan visszataszító totalitárius uralmat tapasztaltunk, ahol szinte minden ország háborút indított a saját népe ellen,

amit csak úgy lehet leírni, hogy egy olyan egyetemes belföldi hadviselési kampányt igyekeznek előmozdítani, amelynek alapja a népirtáson keresztül történő elnéptelenedés.

Ezt a világot hagytátok, hogy mindenhatóvá váljon, és ez a világ fogja befejezni a globális hatalomra és ellenőrzésre való törekvését, hacsak nem döntenek még többen úgy, hogy nemet mondanak, és megállítják.

Gondoljunk csak az elmúlt néhány évre, mit hagytak működni? Egy hamis "kovid" hazugságot gyártottak, és egy politikailag kikiáltott hamis nemzeti vészhelyzetet, amely

a kormányzat söpredékét elszabadította, hogy totalitárius szörnyetegként viselkedjen – arra használták, hogy bezárják a társadalmat.

Az utazást erősen korlátozták, a vállalkozásokat országszerte bezárták az állami "hatalom" által kiadott drákói rendeletek miatt. Az ország és a világ legtöbb területén maszkokat rendeltek el, és folyamatos csalárd teszteléseket, olyan teszteléseket, amelyek teljesen hamisak voltak, nem csak arra használtak, hogy megijesszék ezt a gyenge lakosságot, hanem arra is, hogy előkészítsék a terepet a nagyon mérgező és halálos biofegyver injekcióhoz, amelyet megtévesztőleg "covid" vakcinának neveztek el.

A lázadások, fosztogatások, tömeges vagyonpusztítás és erőszak teljes mértékben megrendezett és a kormány által szándékosan szentesített erőszak volt, amely elszabadította a magukat "Black Lives Matter"-nek és "Antifa"-nak nevező bűnbandákat.

Ártatlanokat börtönöztek be, mert felszólaltak a kormány puccsa és a bűnöző egészségügyi intézmény ellen, és sok polgárt meggyilkoltak az orvosok és a kórházi személyzet országszerte.

New York lett az Egyesült Államok orvosi gyilkosságok fővárosa.

A csődök mindennaposak lettek; a gazdaság tönkrement, és

a pénznyomtatás a társadalom már így is leggazdagabb rétegének gazdagítására burjánzott. Az állami kurvák szándékosan szították a mindenre kiterjedő rasszizmust és az erkölcstelen viselkedést, és "normálisnak" állították be.
A mainstream média szerves eszköze volt e hazugság eladásának, és az egész társadalmat elárasztotta minden lehetséges csatornán keresztül,

beleértve az állam által megengedett minden "kenyeret és cirkuszt" kizsákmányolást.


Az élelmiszerosztási erőfeszítések megsemmisítése gyakori volt, és az ellátási lánc megszakítása általános volt. A kormányzat általi megfigyelés, az erős cenzúra és a "barátok", szomszédok, sőt családtagok szánalmas "látok valamit, mondok valamit" idiótasága

a szinte teljesen engedelmes, nyomorult és gyáva lakosság "normális" viselkedésévé vált.
Amióta ez az átverés részben véget ért, számos atrocitást követtek el, beleértve az állatok lemészárlását szerte az országban, valamint a farmok és tanyák lerombolását: azokét, amelyek létfontosságúak az emberek élelmezéséhez.
Ez lehetővé tette a hamis élelmiszerek és húsok tömeges előállítását, megmérgezve azokat, akik az államilag ellenőrzött élelmiszerlánctól függenek, ami Amerika nagyon nagy részét jelenti.

A levegő és a víz mérgezése gyakori volt, álcázott vagy irányított eseményekkel, amelyek veszélyes mérgeket szórtak ki az egész országban. A hazugságoknak és a nagy nyomásnak köszönhetően ebben az országban milliók, és világszerte milliárdok estek áldozatul a biofegyver-injekcióknak, és olyan mértékű egészségrombolást okoztak, amilyet még soha nem láttunk a múltban.

Mindezen terror, gyilkosságok, éheztetési törekvések, gazdasági pusztítás, infláció és folyamatos népirtás és elnéptelenedési kísérletek közepette nagy a világháború veszélye, ami elsősorban a nyugati hatalmak gyilkos szankcióinak és a konfliktusok folyamatos szításának köszönhető, miközben minden nagyobb ország arra törekszik, hogy a legfelsőbb helyet szerezze meg a kialakítandó "Új Világrendben".

Ezzel az őrültséggel együtt jár a nukleáris megsemmisülés valós veszélye, ha csak egy atomhatalom úgy dönt, hogy megnyomja a gombot...


Mindezen őrület során a legtöbben továbbra is csendben maradtak, miközben zajlott az állami szereplők és végrehajtó csatlósaik általi gyilkosságok, ártatlanok lemészárlása. A rendőri-állami brutalitás, az éheztetési erőfeszítések, a lezárások, a tömeges és hiperinfláció, valamint a halálos úgynevezett "vakcinák" miatti csonkítás és halál komolyan folytatódik. A Föld megmérgezése az "ember okozta éghajlatváltozás" hazugságán alapulva, teljes gőzzel halad előre – úgy tűnik, hogy ez az elnéptelenedési gyakorlat egy másik formája.


Nem kell mindenkinek egyszerre felébrednie, de nagy tömegeknek fel kell hagyniuk a közönyükkel, az igazság elől való nemtörődöm elrejtőzésükkel, meg a társadalom és a világ többi része iránti tömeges közömbösségükkel. Sokaknak ki kell lépniük az árnyékból. Nem maradhatnak csendben a zsarnoksággal szemben, és fel kell állniuk ezzel a szörnyű fenyegetéssel szemben, amely magától soha nem fog elmúlni. Ha továbbra is figyelmen kívül hagyjuk az emberiség nyomorúságát és az emberiség válságát, az csak a földi pokolhoz és mindenki tömeges rabszolgasorba taszításához vezethet – kivéve a hatalmas "eliteket", az általuk birtokolt és irányított kormányokat és végrehajtó banditáikat.

Állítsátok meg ezt a fájdalmat és szenvedést, állítsátok meg a zsarnokságot, állítsátok meg az államot!

"A világot nem azok fogják elpusztítani, akik rosszat tesznek, hanem azok, akik nézik őket, anélkül, hogy bármit is tennének." – Albert Einstein


Gary D. Barnett nyugdíjas befektetési szakember, aki két évtizede ír szabadsággal és önrendelkezéssel kapcsolatos kérdésekről, politikáról és történelemről. Ellenez minden háborút és agressziót, valamint szemben áll az állammal. Nemrég fejezte be együttműködését Cynthia McKinney volt amerikai kongresszusi képviselőnővel, és közreműködött új könyvében, a "When China Sneezes" From the Coronavirus Lockdown to the Global Political-Economic Crisis" címűben.  Feleségével és fiával Montanában él. Látogasson el weboldalára.


449 megtekintés

Comentarios


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page