top of page

CitizenGO: Ki más, ha mi nem?


Miközben hazafelé tartok New Yorkból, nem győzöm kivárni, hogy megoszthassam a lelkesedést, lendületet és buzgóságot, amely küldetésünket jellemezte az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának (CSW) 68. ülésszakán. 

 

Több volt ez, mint konferencia: egy csatatér elevenedett meg, ahol szemtől szembe álltunk a minket elhallgattatni kívánó radikális feminizmus és baloldali globalizmus áradatával.

 

Minden egyes napot az elszántság maratonjának éreztünk, ahol rendíthetetlen csapatunk ellenfelek rajával állt szemben.

 

Kemény menet volt. Társaim fáradhatatlanul dolgoztak, minden elképzelhető lehetőséget megragadva, az elérhető legszélesebb körben, legtöbb delegáción keresztül, amennyire csak erejük engedte.

 

Egy hét tele sikerekkel, megpróbáltatásokkal és rendíthetetlen lélekjelenléttel... de mielőtt elmesélném, tekintse meg a CitizenGO New York-i helytállásáról készült videót:

 

 

A CSW egy olyan nemzetközi találkozó az ENSZ-ben, amely elősegíti a radikális feminista program – többek között a korlátlan abortusz, a genderideológia, valamint a gyermekek szexualizálásának – előmozdítását.

 

Ahelyett, hogy a nőket világszerte érintő valós problémákról tárgyalnának, rendszerint olyan banális ideológiai kérdéseket vitatnak meg, amelyek állítólag „megerősítik” a nőket. Idén sem volt ez másképp.

 

Az első tervek eleve elfogadhatatlannak bizonyultak. Nem is vártunk mást. 

 

Ha emlékszik, a kampány indításakor figyelmeztettem a veszélyekre, és arra, amit a CSW keretében szorgalmazni fognak.

 

Támogatásával a CitizenGO kivonult New York utcáira és az ENSZ folyosóira, hogy nyomásgyakorlással a lehető legjobb eredményt biztosítsa a tárgyalásokon.

 

Azt kell mondanom, hogy segítségének köszönhetően sikerrel jártunk!

 

Bár a végleges dokumentum tartalmaz néhány aggasztó megfogalmazást az életet és a családot fenyegető ötletek közül, a legaggasztóbbakat kihagyták belőle.

 

A konferencia során az ultraliberális kormányok – a láthatatlan elit által finanszírozott NGO-k és a radikális feminista lobbi támogatásával – olyan bombákat dobtak be, mint: 

 

 • biológiai férfiak nőként való teljes elismerése; 

 • a genderideológia népszerűsítése az iskolai oktatáson keresztül fiatal lányok számára; 

 • az abortuszhoz való általános hozzáférés, mint a nők elismert joga; 

 • kisgyermekek agymosása erősen szexualizált tartalmakkal, amelyek a hagyományos családi értékek lerombolására törekszenek.  

Örömmel jelentjük, ezúttal is sikerült felborítanunk a menetrendjüket!

 

Az Ön közreműködése márpedig kardinális volt ezen elborult terv kisiklatásában: 

 

 • Segített megakadályozni, hogy a perverz „átfogó szexuális felvilágosítás” (CSE) bekerüljön a végső szövegbe. 

 • Segített megspórolni az adófizetők dollármillióit, amelyeket az ENSZ-ügynökségeken keresztül világszerte a gyermekek szexualizálására használnának fel. 

 • Hozzájárult ahhoz, hogy közel 150 ezer aláírást adjunk át a kampányunk során (többen az utolsó órákban is csatlakoztak). 

 • Lehetővé tette, hogy a lehető legtöbb delegációval találkozzunk, figyelmeztetve őket a tervezet veszélyeire, és bátorítva őket az abortusz és a genderideológia dömpingje elleni felszólalásra.


  

Egyhamar nem fognak elfelejteni minket az ENSZ folyosóin és tárgyalótermeiben.

 

Számos delegációval beszélgettünk, megosztva meglátásainkat, aggodalmainkat és elképzeléseinket egy olyan világról, ahol az élet, a család és a szabadság újra megbecsült értékek lehetnek.

 

Kifejezetten pozitív visszajelzéseket kaptunk. Hosszasan beszélgettünk, és szorosan együttműködtünk többek között Uganda, Egyiptom, Törökország, az Egyesült Arab Emírségek, Argentína, Lengyelország és Fehéroroszország küldötteivel.

 

A tárgyalóasztalnál ülő afrikai regionális csoport szilárd bástyának bizonyult e szélsőséges javaslatok elutasításában, és annak megakadályozásában, hogy az „átfogó szexuális nevelés”-hez hasonló elképzelések bekerüljenek a megállapodások összefoglalásába.

 

Tekintse meg a CitizenGO ENSZ-en belül és kívül végrehajtott akcióiról készült képeket. Kattintson ide!

 

 

A katasztrófát sejtető határozat elutasítása azt jelentette, hogy az ENSZ csarnokaiban ismét hangosan és tisztán hallatszott az élet- és családpárti hangunk.

 

Amit ígértünk, be is tartottuk: közvetlenül a döntéshozatali asztalhoz vittük az Ön hangját.

 

Kimondottan büszke vagyok az ingoványos terepen helytálló kollégákra, akikkel együtt dolgozhattam a kampány során. Elértük a célunkat, annak ellenére is, hogy az elmúlt napokban folyamatos támadásokkal kellett szembenéznünk, és hogy az ENSZ megpróbált elhallgattatni minket. Ők Lucía, Anna, Daniela, Franco és Manuel.

 

Az ellenünk irányuló cenzúra kijátszására nagyméretű furgonokat szereztünk, amikkel a tárgyalások ideje alatt az ENSZ székháza előtt köröztünk, közzétéve fő üzenetünket: „a genderideológia visszaszorítja a nők jogait!”.

 

 

Az igazság üzenetével feliratozott furgonjainkat sajnos megrongálták.

 

Alig néhány háztömbnyire az ENSZ-től próbálták meg betörni a kocsik ablakait, összefirkálni az üzenetünket és bántalmazni a sofőrünket.

 

Ellenfeleink gátlástalansága csak tovább fokozta eltökéltségünket.

 

A helyszínen lévő személyzetünk hősiesen viselkedett. Minden agresszió ellenére töretlen lélekkel folytatták munkájukat, biztosítva, hogy támogatóink véleményét éreztessék, látassák és hallassák.

 

 

Az utolsó tárgyalási ülésen ezalatt a levegő tovább forrósodott.

 

Jelenlétünk zavarta a globalista hatalmakat szolgáló küldötteket: az LMBTQ- és transz lobbistákat, radikális feministákat, abortuszpártiakat és genderideológusokat, akik rabul ejtették az ENSZ-t.

 

Határozottan kiálltunk, felemeltük a szavunkat a hallgatás tengerében, emlékeztetve a jelenlévőket, hogy a nők jogait nem szabad az ideológiailag vezérelt napirendnek háttérbe szorítania.

 

Bátorság tetteként csapatunk a CSW tájékoztatója alatt felállt, és láthatóvá tette a fő érveinkkel egybecsengő transzparenseket:

 

A nők jogait nem szabad megalapozatlan ideológiáknak alávetni!

 

Így az egész terem – 195 küldött – tanúja volt élet- és családpárti meggyőződésünknek. Azt hiszem erre szabad és kell is büszkének lennünk!

 

 

Persze másodperceken belül ENSZ őrök vettek minket körbe, azzal fenyegetve, hogy erővel távolítanak el.

 

Nyomban ott termettek az ellenaktivisták is, a kongresszus egy transzgender tagja és a fülöp-szigeteki küldöttség képviselője (lásd alább).

 

 

Tetteink túlmutatnak a puszta jelenléten. Dacos ragaszkodásunk a valósághoz a hasonló fórumokat átható képmutatással szemben nyilvánul meg.

 

Miközben becstelen módon egy abortuszt népszerűsítő tabló terpeszkedett közvetlenül a konferenciaterem előtt, a nők valódi jogainak tiszteletben tartását követelő békés tüntetésünk heves ellenreakciót váltott ki.

 

 

Ebben pontosan megtestesül, mivel állunk szemben. A gyilkosság dicsőítése nyilvánvaló, nem is titkolják. 

 

Még világosabb, ahogy a disszonanciát kendőzni próbálják. TUDJÁK, hogy a nemek radikális átfogalmazása világszerte nem népszerű, csak épp nem érdekli őket. 

 

Az Ön támogatása volt a mentőkötél, ami átsegített minket ezen a feszült héten. 

 

Nagylelkűsége és a szabadság védelmébe vetett hite az érdekérvényesítés minden egyes pillanatát megvilágította. 

 

Sikerünk – az általunk befolyásolt változás a párbeszédben és a politikában – az Ön elkötelezettségét tükrözi egy olyan világ iránt, ahol az igazságot és a családot becsben tartják.

 

Bár mostanra sokat elértünk, és a záró dokumentum kulcspontjain visszatartottuk a radikalitást, továbbra is ébernek kell maradnunk, tudatában annak, hogy a harc még messze nem ért véget.

 

Hisz a megállapodások összefoglalásában sem sikerült minden értékeinket fenyegető veszélyt úgy elhárítani, ahogy szerettük volna.

 

Vannak még aggályos bekezdések, amelyek enyhébb formájukban is kiindulópontként szolgálhatnak ellenségeink számára jövőbeni kísérleteikhez:

 

 •  a biológiai férfiak nőként való elismerése,

 •  a genderideológia és a nemváltás népszerűsítése az oktatáson keresztül és 

 •  a magzatgyilkosság „szolgáltatásának” kontinenseket lefedő hálózata. 

 

Egyet nem szabad elfelejtenünk: a nyugati elit által milliárdokkal támogatott civil szervezetek és az ENSZ globalista vezetése nyílt háborút folytat értékeink és szabadságunk ellen. A CSW csak egy példa a sok közül.

 

Minden hónapban az ostrom újabb és újabb módját éljük át. Ezért sem engedhetjük meg magunknak, hogy hátradőljünk.

 

Tudom, milyen nagy hatással vagyunk rájuk. Higgyék el, a konkurencia is látja: csikorgatja is a fogát!

 

Ha mi nem állunk ki az igazunkért, akkor ki más? 

 

Világszerte aktív, nemzetközi konzervatív csoportként közvetlenül kihívást intézünk a döntéshozókhoz, határozottan kiállva az élet, a család és a szabadság mellett megkerülhetetlen társadalmi nyomást fejtve ki.

 

A héten elért eredmények inspiráljanak bennünket, hogy az elkövetkező hónapokban is folytassuk az ellenállást gyermekeink jövőjéért!

 

Az előttünk álló kihívások sokrétűek, de New Yorkban felállítottuk a jelzőtáblát a további úthoz.

 

Szívből köszönöm rendíthetetlen támogatását és ügyünk iránti elkötelezettségét.

 

Sebastian Lukomski és a CitizenGO csapata

 

U.i.: A vészjósló fenyegetéssel és a nyakas ellenállással szemben mi, a CitizenGO-nál továbbra is a frontvonalba állunk, hogy megvédjük az élet, a család és a szabadság alapvető értékeit.  Minden nap szembesülünk az ENSZ-en kívül-belül terítékre kerülő radikális tervekkel. Számíthat ránk, hogy bátran felelősségre vonjuk a döntéshozókat, bármilyen akadályokba ütközünk is! Ezt a munkát azonban csak folyamatos támogatás mellett tudjuk végezni. Minden egyes hozzájárulás megerősít bennünket abban, hogy előre tekintsünk, hogy felemelkedjünk a liberális globalista áradattal szemben, amely az igazságot, az értelmet és nem utolsósorban a jogainkat fenyegeti. Támogatása kulcsfontosságú ehhez az erőpróbához. Egy olyan szövetség, amely képessé tesz minket arra, hogy folytassuk küldetésünket, és szembeszálljunk azokkal, akik közös elveinkre leselkednek. Adományozna havonta, hogy fenntartsuk erőfeszítéseinket azokkal szemben, akik el akarnak kaszálni minket?

 

Együtt biztosíthatjuk, hogy az Ön hangja továbbra is az igazság és az értelem rezonanciájához társuljon. Hozzájárulása több mint adomány: kiállás azért, amiben hisz, és biztosíték arra, hogy családjával együtt szabadon gyakorolhassa a hitét.


363 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page