top of page

Darai Lajos: Naplóbölcsességeim – 1043.


1043.

Az ige nemcsak cselekvést, történést, szenvedést kifejező szó,

szófaj, hanem Igeként igen sokaknak sokkal, felfoghatatlanul

többet jelent, a lét alapját, létezésünk létrehívóját, legtávolabbit

és legközelebbit, a világ kezdete előtt és vége után is létezőt,

annak nemcsak teremtőjét, de fenntartóját és végítélet hozóját.


Lettek aztán irányzatok a gondolkodásban, amelyek ezt a nagy-

betűs Igét álhírnek nyilvánították, mert ugyanazt kérték volna

tőle számon, mint az egyszerű dolgoktól, tárgytól és eszmétől,

hogy legyen előzményük és következményük, egész pontosan

megragadható hatásuk, ne csak a levegőbe beszéljünk, ha róla.


De hát éppen az a lényeg lett ezzel kidobva, arra nem kezdtek

figyelni már, ami addig előremutató, felemelő volt az emberek

számára és esetében, mert éppen azzal tudták magukat, jól és

igazán, megkülönböztetni az állatoktól, hogy magasabbrendű

tudatot figyeltek meg magukban, nem magukból eredeztetve.


És az események értelmezésében talált összefüggéseket sem

tudták másként megfejteni, minthogy mindenható s mindent

tudó hatalom akaratának a következményei, mintegy megírva

látták valahol sorsukat, ami aztán olyan szükségszerűséggel

teljesedett be, amibe a földi halandónak nem volt beleszólása.


Vagy igen, ha mégis kitalálta, mit miért kell így vagy amúgy

tenni, azaz ahogy azt a felsőbbség eszménye megkívánta, és

akkor az is beleegyezett a megmásításba, s egyúttal a feltétel

is adottá vált, hogy az emberi megoldás legjobb úton-módon

megszülethessen, a sors pedig legyen jó irányban befolyásolt.


A lényeg, hogy az emberek úgy léphettek túl a nehézségeken,

emelkedtek ki a nemtudás mocsarából, hogy előre elképzelten,

megoldást előrelátó gondolkodást alakítottak ki, aminek során

jóslatokat fogadtak el és használtak, jósaikra hallgatva, mivel

a tapasztalat őket igazolta, akik meg előzetesére hagyatkoztak.


Hiszen egyértelmű, hogy az éppen élő emberi korosztályokban

a tudás különböző mennyisége és minősége, foka, színvonala

birtokolt, van jelen, még a mai napig is, s azok járnak jól, akik

a tudásáramoltatás legjobb módjának sodrába kerülve mindent

a maga idejében és épülésükre fordíthatóan kapnak a fejükbe.


De nemcsak az elmét, egyúttal a testet is kell fejleszteni, és

nemcsak az érzékszervek, hanem minden testi ügyességnek

az estében is, különösen a kézművességre vonatkozóan, amit

a mintakövetés és a sok gyakorlás tudhat mesterfokra vinni,

vitt is, minek hiányosságaival viszont manapság találkozunk.


És nemcsak a kéz nincs már megbecsülve, az eszünk sem, azaz

túlontúl sok előregyártott eszmét, ránk erőltetett elvet kellene

elfogadnunk, de azt látjuk, hogy akik nyakló nélkül habzsolva

és megbízva a közlőkben, közvetítőkben teszik, befogadják a

nagy kínálatot, rosszabbul járnak, mint akik magukban bíznak.


Nem helyénvaló ugyanis, hogy ma azt, olyat elvárt hinni, amit

tudni is lehet, amiről meggyőződhetünk, hogy igaz-e, valós-e,

ennek veszélye, hogy leszokunk a gondolkozásról, nemcsak a

kritikáról, pedig mindenki szem a láncban, ha az emberi jövői

továbbélésről van szó, mindenki ilyen erőfeszítése igen fontos.


Így aztán vissza kell menni az alapokhoz, a kérdéshez, honnan

van a világ s mink benne, ki az ember, mert erre választ ugyan-

úgy magunkon túlról tudunk megszerezni, mint nagyon régen,

de feldolgozva az eddig jónak és rossznak bizonyultat, minek

során lehet, eljutunk újra a kimeríthetetlen tárházhoz, az Igéhez.

17 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK