top of page

Deli Mihály: A FOGADALOM (kör-kép-szelet)
 

A három fiú közel lakott egymáshoz

de csak a templomban találkoztak össze

Mindhárman ministráltak, onnan az ismeretség

A gimnáziumban már egy osztályba kerültek

Egy karneváli eseményen vették fel

Dumas muskétásainak nevét: Átosz, Portosz, Aramisz

Az utolsó évben csatlakozott hozzájuk egy új fiú

aki már a miséken is fel-feltűnt

úgyhogy hamar befogadták: Dartanyán lett a neve

Szárnyuk alá vették, ugyanis Dartanyánnak a szülei

egy évvel azelőtt autóbalesetben meghaltak

Így a fiú, a nagyszüleihez került

A tragikus eset nemes méltósággal keretezte négyük kapcsolatát

Jól tanultak, Átosz, Portosz, Aramisz egyetemre ment

Dartanyán továbbtanulását nagyszülei nem tudták finanszírozni

ő beállt egy autószerelő műhelybe, segédnek

Kiváló elme volt

Egy év alatt a műhely legjobb embere lett

Keresetéből elvégzett egy számítástechnikai tanfolyamot

A vállalkozó sokban, és egyre többféle dologban rá hagyatkozott

örökösét látta-nevelte benne

Átosz az ELTÉ-re járt, verseket, novellákat, kritikákat írt

Portosz a Műszaki Egyetem Építészmérnöki karát végezte

Aramisz jogot tanult, ügyvédnek készült

Vasárnaponként a templomban mindig találkoztak

Lassan jöttek a barátnők, menyasszonyok, feleségek

gyerekek / szakmai és családi gondok / egyéb elfoglaltságok

Bontakozó karrierek

Egy alkalommal, mise után, a templomkertben mégis elhatározták

ha törik, ha szakad, rendszeresen találkozni fognak

Csak ők, a muskétások, család nélkül, egy évben négyszer legalább

És így is lett

Átosz az egyetem elvégzése után

egy irodalmi laphoz került szerkesztőnek

Végigjárta a ranglétrát, a rovatokat

Könyvei jelennek meg, TV-ben, rádióban szerepel

Megnősült, három gyermekük született

Portosz még az egyetemi évek végén

egy csoporttársát vette feleségül

Tervezőirodát nyitottak, sokat dolgoznak, hírük van a szakmában

Épületeik nemzetközi díjakat nyernek

Két gyermekük született, a harmadik, a szülés után közvetlenül

szívelégtelenségben meghalt

Aramisz egy ügyvédi munkaközösségben kapott állást

Majd hamarosan önállósította magát

Neves cégek jogi képviseletére specializálódott

Rafinált, dörzsölt és leleményes

(a háta mögött, fintorgó gúnnyal ’tisztakezűnek’ titulálják)

Egy kétgyermekes özvegyasszonnyal él

aki nem akar hozzámenni, noha kapcsolatuk stabil

A két fogadott gyerek szinte apjuknak tekintik őt

Dartanyán évek múltán átvette az autószervizt

Bővítette, modernizálta

Később használt autókereskedést nyitott a szomszéd telken

amit hamarosan egy Toyota autószalonná fejlesztett

„Iskolázatlansága” ellenére Átosz, Portosz és Aramisz

intelligenciája, tehetsége és szorgalma egyesül benne

Gyermeke nincs, már a negyedik barátnőjével él

de ez a kapcsolata sem túl bíztató

Átosz, Portosz és Aramisz sokat töpreng

hogyan lehetne ezen változtatni

Így állnak most

Béke van, sikeresek, dinamikusak, boldognak tartják magukat

„De mi a boldogság?! – kérdezte egyszer Dartanyán

Anyagi gondjaink nincsenek

Szeretetben és egészségben élünk

Lelkileg-szellemileg a helyünkön vagyunk

Csak én küzdök itt a családalapítással…

Jó vicc, ennyi év után…

(a többiek így-úgy, aggódva összemosolyogtak)

Szóval ez az úgynevezett boldogság?!”

A három muskétás nagy levegőt vett

mintha egymás szavába akartak volna vágni

mégis előzékenyen hallgattak

Valami miatt (…) mindhárman Átoszra néztek

Mert ő volt az író? A pallérozott fogalmazó?

Átosz:

„Ez hülyeség / mi az, hogy a ’boldogság’?!

Semmi értelme, felszínes, üres érzelem

Pénz, egészség, kéj, hamis szabadságérzet…

Ezt nevezzük boldogságnak?!

Hát mit tanultunk mi a templomban?!

Jóság, szeretet, könyörület, önfeláldozás, üdv:

ezek azok az értékek, amelyek nemes emberré tesznek

Isten méltó gyermekévé

Nemdebár?!”

A muskétások egyetértő, s kissé fölényes bűnbánattal bólogattak

„Csakhogy…! – folytatta Átosz

Ha e fenti fogalmakat-feladatokat teljesíteni törekszünk

és lelkünket eltelíti az elégedettség érzése

amit, ha nem nevezzük is lexikális boldogságnak

de valami minősített érzésnek mégis…

Tehát a pénz, az egészség, a kéj, a hamis szabadságérzet

tisztességünket lerontja annyira, mint amennyire a

a jóság, a szeretet, a könyörület, az önfeláldozás, az üdv felemeli?

Tudom, pogány és szentségtörő az összehasonlítás

Mert melyikünk bírná ezeket szétszálazni?

Magyarázkodás nélkül értékelni és a helyén kezelni?

A pénzt ostorozni, de elfogadni?!

A kéjt szégyellni, de megélni?!

Szabadságot hazudni, vagy kizárólag az Istent szolgálni?!

Kidumálni és megnemesíteni gyengeségeinket-elvtelenségeinket?!

Hű életünket szenteltvízzel meghinteni?!

Muskétások, hol állunk mi?!

Mihez közel? Mitől távol? Vegytisztán? Összekeveredve?

Így is, úgy is?

Legyünk realisták, ne filozofálgassunk?!

Ne ostorozzuk magunkat

csak tegyük lelkiismeretesen a dolgunkat?

Dartanyán! Mit akarsz ezzel a ’boldogsággal’?!

Most mindannyiunktól kérdezem!”

Csend ereszkedett rájuk, gondolataik némán kígyóztak köröttük

Folytatta:

„Anyagi‒lelki‒szellemi tekintetben

biztonságban érezzük magunkat

De ha jön egy igazi krízis, mivé lesz az úgynevezett ’boldogság’?!

Minden mégoly igaz igyekezetünk és gürcölésünk végén

üzletszerű megelégedettség a fizetség

Ez a boldogság?

Legyünk őszinték: e kipárnázott boldogságkuckót

amolyan üdvözült izének tartjuk

Felvesszük álarcát, jóemberkedünk, templomozgatunk

megtesszük, amit a polgári/mennyei haza követel

és azt mondjuk: ennyi az egész

Kifelé/befelé simogatunk, lapátolunk, vérzünk…

Nem ostorozni akarom gerincünk vonalát

Mindenki számoljon el a lelkiismeretével

Csak visszapattintom a labdát Dartanyánnak:

igen, hagyjuk a ’boldogságot’!

A béke, a siker, a hedonizmus elaltat mindannyiunkat

Átverjük magunkat: beleszerettünk a világba, az életbe

Micsoda csapda!

Merthogy ezen keresztül vezet az út az üdvösségbe…!

Szóval ezen keresztül?! He?!”

Dartanyán:

„Szépen beszélsz, gyötrelmes, amit mondasz

Van megoldás? Nincs megoldás?

Ezek szerint az ’üdv’, az ’üdvösség’ is billegni kezd

vagy legalábbis meghatározásra szorul”

Aramisz:

„A levegőt kaszaboljuk

Istenünk kifejezhetetlenül rejtelmes

Zsigereink gépies törvényszerűséggel működtetnek

Lelkünket a hitünk vonzza, orientálja

Mozgásterünk adott, falai spirituálisan flexibilisek”

Portosz:

„Maradjunk a józanság talaján

Tesszük, amit kell

Működtetjük a testünket, organizáljuk a környezetünket

Alapvetően a szeretet és a könyörület mozgat

Harcolunk, ha kell

Vallásunk a hónunk alá nyúl

ennek ellenére vagy ezzel együtt: vakon törünk előre

Mi a francot tehetnénk?!

Sem szentek, sem mártírok nem vagyunk

Csak civil muskétások”

 

Még fejtegették, boncolgatták a megfoghatatlant

Diszkréten vájkáltak a lágy titkokban

Demonstrálták egymásba kulcsolódó alkatukat

Megerősítették lelki kötelékeiket

És összeölelkeztek

„Mindenki Egyért, Egy Mindenkiért!”

Lelki kardocskáikat, szellemi tőrjeiket tokba csúsztatták

Meghajoltak, keresztet vetettek, graciőz hátráltak, s szétszéledtek

Átosz mindig meglepte a többieket új könyvével

Portosz műszaki kérdésekben, lakásfelújításokban volt önzetlen

Aramisz jogi problémák megoldásával segítette a csapatot

Dartanyán révén mindenki Toyotával járt

amiket természetesen ingyen szervizelt 

(A kép forrása: itt)

97 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page