top of page

Dr. Papp Lajos: Felhívás a nemzethez! Új magyar nemességet!


Felhívás a Magyar Nemzethez!


A föld vajúdik, az öreg Európa haldoklik. A keresztény szellemű Európa megszűnt. Nem lehet védeni azt, ami már nincs. Szent emberek, jelenkorunk bölcsei hirdetik, hogy a Kárpát-medence szüli a jövőt. Teremtenünk kell! A magyarok ősi tudására és hagyatékára támaszkodva kell új világot teremteni. A sötét világban az egész Földre kiterjedően, a vaksötét Európában lángot kell gyújtanunk, fényt kell sugároznunk! Minden ember mindenkoron egyszeri, soha nem volt, soha nem lesz, megismételhetetlen csoda. A Teremtő mindannyiunkat azért küldött a földi világba, hogy az általa létrehozott, megalkotott, teremtett világot szépítsük és jobbítsuk. Életünk során soha, senkit nem győzhetünk le, csak önmagunk gyengeségeit, hibáit, esendőségét tudjuk javítani, legyőzni. a Kárpát-medencében, a Kárpát-hazában a magyarul beszélő emberek a tanítói feladatot elfeledték az idők során. Vissza kell vennünk ősi küldetésünket! Ehhez a feladathoz új magyar nemességre van szükség. Történelmünk során a király, a császár adományozta a nemesi címet, a nemesi oklevelet a királyért, a hazáért, a nemzetért tett kiemelkedő szolgálatokért. Horthy Miklós nem adományozhatott nemességet, hiszen nem királya volt az országnak. Ezért hozta létre a Vitézi Rendet, amely hasonló okokra, érdemekre hivatkozva nem nemesi oklevelet, hanem vitézi címet adományozott. A nemesi kiváltság és a vitézi rendhez tartozás örökölhetővé vált. Mai világunkban sem király, sem kormányzó nincs. A nemesi, vitézi cím kiemelkedő teljesítmények elismerése volt. A magyar Nemzethez fordulok! Minden magyar ember korra, nemre, származásra, vallási, politikai meggyőződésre, vagyoni helyzetre való tekintet nélkül tagja lehet az új magyar nemességnek. az új magyar nemes nem utólag, elismerésként kapja a címet. Az új magyar nemes cím szándékot jelöl, ezért a legfiatalabb kortól az agg korig bárki, bármikor jelezheti, hogy az új magyar nemességhez kíván tartozni. Az új magyar nemes célkitűzései:


  • Dicső őseink iránti tiszteletből és szabad akaratomból fogadom, hogy életemet a magyar nemzet szolgálatába állítom.

  • Nemzettársaimra testvérként tekintek az isteni törvények betartásával.

  • A családom, a nemzetem és az emberiség felemelésén munkálkodom.

  • Tiszteletben tartom az élet szentségét, földi élő környezetünket segítek megőrizni utódaink számára.

  • Őseink ránk bízott hagyatékát és tudását, történelmi örökségünket, nemzetünk gazdag, élő műveltségét megőrzöm és utódaimnak átadom.

  • Magyarságomat soha meg nem tagadom. - Tetteimben az égi törvények vezérelnek.

  • Hazámhoz, nemzetemhez mindig hű leszek. Akár életem árán is megvédem.

Most a mi időnkben minden magyar ember egyformán tagja a magyar nemzetnek, származás, vagyon- és felekezetkülönbség nélkül egyforma jogokkal. Csak a kötelezettségekben lehet köztünk különbség, mert azoktól, akik erősebbek és gazdagabbak, többet kívánunk. Az új magyar nemességhez való tartozás célkitűzés, életprogram. Minden egyén maga dönti el, hogy környezetének ad e jelzést azzal, hogy a neve után nagy M, nagy N betűket ír, tehát életét magyar nemesként kívánja élni, megélni. Senki ezt az elhatározást kétségbe nem vonhatja, el nem vitathatja, mert ez nem más, mint egy szándék, mellyel kapcsolatban csak önmagának és a Teremtőnek tartozik elszámolással minden magyar nemes címet viselő. 2020. december 31.


Dr. Papp Lajos M N

 

Forrás:


Dr. Papp Lajos hivatalos oldala

83 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page