top of page

Gyimóthy Gábor: FÉNYÉV („Csillagászati számok”)
(A helyesírás a szerző egyéni álláspontját tükrözi.)

FÉNYÉV  („Csillagászati számok”)

Hogy mekkora táv a fényév ?

Jó szemléltetést tudok !

Nézzük meg, hány kilométer,

s az a szám mennyi homok.


A kilométer sem rövid

– tudja azt minden gyerek –

(annyi, ha az unokámért

az iskoláig megyek).


Ha egy köbmiliméterbe

tíz homokszem fér bele,

akkor a köbcentiméter

tízezerrel lesz tele.


A köbdeciméter tehát

tízmilió homokszem.

A köbméter tízmiliárd.

(És ezt nem csak úgy hiszem !)


Tízszer-tízszer-tízméteres

kocka alakú tömeg,

fölépítve tízbilió

homokszemből lenne meg.


Minden egyes homokszemhez

járul egy kilométer,

ha fényévnyi utazásra

indulna el az ember.


(Ne ijedj meg ! A fényévnyi

kilométer – s ez a jó –

nem egészen tíz, csupáncsak

kilenc és fél bilió...)


Gondolod, hogy egy fényévre

utazni tán kellemes ?

Tíz fényévnél közelebbre

menni alig érdemes...


És ha egyszer átutaznád

Tejutunkat keresztbe’,

„átruccanásod” kereken

százezer fényév lenne.


(Ezért megsúgom neked, mert

hiszen nem súgja meg más,

nagy marhaság lenne akár

egy fényévnyi utazás !)


*


Ám legyen, hogy e kis mesém

tényleg nagy számot mutat,

melynél megáll a képzelet,

sőt, megtorpan a tudat.


Lessünk meg egy csillagrendszert,

de ezúttal egy olyat,

tízmiliárd fényévnyire

ólálkodó tejutat.


Kilométerben ez a táv,

bár könnyen kimondható,

de fölfogni lehetetlen,

mert: százezertrilió !


Ámde kilométerenként

vegyünk homokszemeket.

Elképzelni talán tudunk

egy olyan homokhegyet.


Ha a homokkocka éle

tíz kilométer lenne,

csupán tízezertrilió

homokszem lenne benne.


Lenne hát e homoktömeg

száz kilométer hosszú,

tízkilométernyi magas

s éppolyan vastagságú !


(Ebből, egyszer-egy méteres

fal, hogyha keletkezne,

kétszázötvenezerszeres

Egyenlítő hossz lenne.


Szemléltetni alig lehet.

Elképzelni az ember,

úgy sem tudja, ha azt mondom:

tízbilió köbméter.)


Ennyi hát homokszemekben

a százezertrilió.

Oly távoli tejutakra

ezért gondolni se jó...


Képzelet támogatáshoz

megnyugtatót mondhatok,

tán nagyobb távokhoz is van

a Szaharában homok.


Ám lehet, hogy ez tévedés.

Ha utána gondolok,

s egy méter magasan állna

a Szaharán a homok,


négyzetkilométerre az

tízmiliónyi lenne !

Ez talán akkora tömeg;

ennyi homok nincs benne.


(Szaharának csak ötöde

ám a homok sivatag,

s ott öt méter mélyen állna

a fönti homok adag...!)


Ne felejtesse el veled

a rengeteg szöveg fent,

hogy minden egyes homokszem

egy kilométert jelent.


Zollikerberg, 2022. VII. 25.


 

Kapcsolódó írásaink:

62 megtekintés

Commentaires


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin