top of page

Gyimóthy Gábor: Szójátékversek (Válogatás, I. rész)Valamikor, talán 17 éves koromban írtam négy-öt verset (biztosan nem többet). Sürgősen abbahagytam a versírást, mert pocsékok voltak. Most kíváncsi lennék rájuk. Főleg az érdekelne, hogy mit tartottam akkor pocséknak, de ezek a versek – valószínűleg szerencsére – eltűntek.

Aztán 21-22 éves koromban is írtam néhány verset – akkor Innsbruckban voltam, később pedig Bernben – azt hittem keveset, de néhány napja a kezembe került egy régi füzet azokkal a versekkel: nem is kevés! Viszont nem is olyanok, amilyenekkel ma büszkélkednék. Mondjuk így: nem volt nagy baj, hogy akkor nem folytattam a versírást, abból senkinek nem származott kára... Ez volt 1959 végén. Ezután eszembe sem jutott a versírás, de 1978-79-ben, öcséim gyerekeinek szórakoztatására gondolva (saját gyerekem akkor még nem volt) elkezdtem játszani a szavakkal. Olyasmivel próbálkoztam, mint amit mindenki ismer, például: Nem minden szarka farka tarka..., stb. Íme egy próbálkozás abból az időből:


Egy hal-állatorvos jegyzeteiből

Tátott szájat csuk a csuka,

amint fogast fog a foga.

Ám ha nem nyel, eme viszony

oka talán uszony-iszony...

*

Nem minden harcsa görcse furcsa,

csak a furcsagörcsű harcsa

görcse furcsa.

*

Talán jó a zsálya rája,

hogyha gálya fája vájja,

s fáj a rája mája tája ...


Szójáték rengeteg van, és miután rengetegen kitalálták, megírták és nyilvánosságra hozták saját szójátékaikat, az ember sosem lehet biztos abban, ha eszébe jut egy szójáték, hogy az nem kereng-e már – esetleg többszörösen is – a „forgalomban”. Ezért jó az ötletet versbe szedni, mert nagyon valószínűtlen, hogyha ugyanabból a szójátékból más valaki is verset csinál, hogy a két vers is azonosra „véletlenül”. Amikor megírtam a pápai követ furcsa történetét, még nem ismertem Bencze Imre csodálatos (és ma már egész biztosan mindenki által ismert) versét, az Édes, ékes apanyelvünk-et, amelyben – a rengeteg között – ez a szójáték is előfordul:Mozgalmas csendélet

A nuncius lassan lépked

Sétájáról hazajövet.

És megpillant az út mellett

Egy tojásdad emlékkövet.


Gondol egyet, megpaskolja ...

Uram fia ! Láttak ilyet ?

A nagy szikla azon nyomban

Bukdácsolva völgynek ered !


Ő meg hát utána rohan,

S előáll a ritka eset

– Mely e pillanatkép tárgya –,

Hogy egy követ követ követ.Amikor még szinte csak szójátékverseket irkáltam, nem gondoltam arra, hogy valamikor majd rengeteg „nyelvdorgáló verset” fogok írni, amelyekben más sincs, mint a mai magyar nyelvpusztulás bemutatása, de ilyesmi már a jóval korábban írt szójátékverseimben is megjelenik itt-ott:Érthetetlen új divat

Szókrátészt ír az, aki

– noha a név Szokratesz –

minden áron, mindenhova,

ékezetet szókra tesz ...Fejlődik a nyelv (?)

Új szót láttam a plakáton,

ezt: Tavaszi trendek.

Kérdezem én most szerényen,

megértik ezt kendek ?


Ezekszerint a divathű

trendőr – vagy pedig –

mindaz aki nem divatos

Trendetlenkedik ?Globalizáció

E terjedő idegen szó

a fülemnek sértés !

Magyarul ez szabatosabb:

Tekeszertesítés !Idegen szavak általi ferrtőzés

Hallgatom a sporthíreket,

aszongya, hogy Dunaferr ...

Talán vasvillája révén

lett az ördög Luciferr ?

És a vasorrú bábának

jó név lenne Dzseniferr ...A trágáruló nemzet

Vécéajtók szókincsével

él a mai náció.

Nyelvünknek csak ez hiányzott:

a klóbelizáció !Kérdés egy ímélezgetőmhöz

Nekem már nincs ipam, napam,

mert a rokonsereg apad ...

Azt látom, hogy van egy iPad,

de – kérdem én – van-e napad ?Merengő I

Él a szomszédban egy kislány

– a szép neve Ilona –

szentül hiszi, hogy az extrém

a bányarém rokona.


Megmondtam neki, nem így van,

amit hisz az nem igaz.

Valami csupán csak trém volt,

de ma – sajnos – már nem az...Miért kell minden hülyeséget átvennünk ?

Ördöggel, vagy istenekkel

jöjjön létre alkum,

hogy ne legyen CD-lemez

így nevezve: album ?!Mondj más fémet, az sem német

E kis versre föl ne horkanj,

ne mondd cinknek, ami horgany !

Cin-mondókkal se légy cinkos,

csak így nem lesz ón-juh, cin-kos.Scrabble

Szkrebl-nek mondják a népek.

Elfogadható ? Mit jelent e szó ?

Értelmes szavakkal élek:

Szórakoztató-szórakosgató”.Szívszélhűdés

A csintalan lehet csinos,

mi – tehát – a csin?

A kolbászba ne kerüljön

rághatatlan in!


Nem szép, hogyha kutyák által

trágyázott a park,

kocsonyában viszont nagyon

jó a disznófark.


Ha menekülsz, lényeges, hogy

nagyon gyorsan fuss.

Műszaki rajzoknál régen

fontos volt a tus.


Gyakran nehéz értelmezni

az idegen szót,

ezért jó, ha a helyébe

van magyarul pót!


Boncolgathatod néha, hogy

értelméhez juss,

példát is mutatok neked,

íme: in-fark-tus...


Persze gyakran, éppen az idegen szavak tesznek lehetővé egyes szójátékokat:Kezdők

Hogy milyen a leány anatómia

vizsgálgatja Annán, Anna Tomija.

Eközben a fiú anatómián

kél eligazodni Anna, Tomiján ...A megrögzött testedző

A kocogó ritkán kacag,

ám ezt bűnül föl ne ródd,

hisz elveszi életkedvét

a spuritán életmód.A búbos-punk-a

Hajtarajad szagittális.

És mi ez a szag – ittál is ?A szöszmösz és a koszmosz

Eltűnődnék én azon, hogy görbül-e a tér,

s hogy egy Nap-nyi fekete luk mily' kis helyre fér ?

Ám a lakást néha ki kell takarítani.

Nem illik az ágy alatt sem szöszmöszt tartani.

Porszívásért nekem se jár ám a glória:

a bölcs tanoktól elvon a koszmológia ..!Belsazár és pereputtyja
(Babiloni falfirka helyesírási hibákkal)

Belsazár falán az írás

ennyit mondott: MENETEKEL.

Nem értették a magyar szót.

Ezt jelenti: MENNETEK KELL !

Véglegesen, még ma éjjel

és nem lassú MENETEKKEL…Grőnland 
(A zöld sziget ?)

Ha Grőnlandon zöld burjánzik,

csodálni nincs sok időd.

Az északi fekvés miatt

az csak egy kis epiződ.Hol alakult ki az élet ?

Világűrből jött a csíra,

sejti az egyik elmélet.

Nem Földünkön keletkezett,

itt csak elterjedt az élet.

Megfogamzott, amint kihűlt

s lakható lett a földkéreg.

Így lett – az elmélet szerint –

kozmoszatból atmoszféreg.Ibér vér    

Szép bajuszt festettem

magamnak koromból.

Látszólag jó sok év

tűnt így el koromból.


Spanyol úr kedvese

bújt ide karomba.

Meglátta a spanyol

s üvültött: Caramba !


Megtévedt nőcskéjét

kitépte karomból,

s az, ami akkor jött,

volt csak a karambol !Nagy szelek

Ha a vihar tör, zúz, pusztít,

akkor a kár rengeteg.

A bajt nem okozó szélvész,

ezzel szemben: fairgeteg ...Nem bonyolult ügy

Elsüllyedt a rév, s az eset

nem is volt túl komplikált:

fennmaradásának ellen

mindössze egy komp-lik állt ...Óriáscápa

Ha leszállsz az autóbuszról

a megszokott megállódon,

nézz utána: akkora volt

a régkihalt Megalodon...


Van olyan is, amikor csak össze kell gyűjteni néhány szót és sorba rakni:Hadaró

Fondor kandúr

undor kender

vándor kondor

pöndör szender.


Pandúr dandár

Nándor zsandár.


Göndör tündér

pindur kondér

csendőr mundér

Sándor, jön dér ?


Aztán lehet „filozófiai” szójátékokat is csinálni:A felszín nem minden

Lényeges lehet, mit nem látsz,

és a látszat csalfa.

Ott a fának a gyökere:

a kezdet. – Az al-fa !Az eszköz befolyása

Az író a ceruzáját

irónnak nevezte.

Irónikus műveire

e szerszám vezette ...Egymást nem kizáró nézetek

Emígy szólt a bölcselkedő:

„Szerintem az út a cél.ˮ

„Én meg – így szólt a vasutas –

azt mondom, az út acél ...ˮGyakori nyavalyák

Eret, ideget fenyeget

az elmeszesedés.

Ám azt megelőzheti az

elme-szeszesedés …Bölcselet

A Filozó fia

s a Filozó lánya,

a Filozó uno-

és dédunokája,

rájöttek, hogy az

idő rohan,


és semmi sincs egészen

úgy, ahogy van …Tűnődés

Sajtot eszem s eltűnődöm

több mindenen, ha falom:

a tehénnek egy is elég,

nem kell neki hat alom.

Boldogságot szerezhet, de

nem pótol a hatalom.

És az utcán szerteszórtan

undorítón hat a lom.Az egyenjogúság önmagában még nem minden

Göbe ment a pocsolyához,

hogy majd helyet talál,

s szomorúan tapasztalta:

minden lében kan áll ...1924 táján így történhetett 

Sztalin elvtársban elterjedt

egy kis buja érzés

és nyomon követte azt a

nagy, sékszpíri kérdés:

Lenin, vagy nem Lenin ?

Kevés tanakodás után

utasítást adott:

Építsenek egy gyönyörű,

nagy maozóleumot ...Amikor ezt írtam, nem gondoltam volna, hogy 17 évvel később tényleg lesz magyar műhold, amelyet majd Masat 1-nek fognak nevezni :Szatelit

Kering a Föld körül

rengeteg kacat.

Ha magyar műhold lesz

úgy hívjuk Ma-szat ?


Ámbár, hogyha csúcstechnikánk

túllépné a csúcs hegyit,

– álomszerűen szép lenne –

így neveznénk: szat-ELIT.


Kilchberg, 1995. I. 15–29.A legegyszerűbb egy szójátékot lehetőleg négysoros, de legföljebb nyolcsoros versikébe csomagolni. Ez már lustasági szempontból tekintve is igen célszerű:A név

Lusta vagyok aláírni !

Fölvidít, ha elképzelem,

hogyha Félixnek hívnának,

így írhatnám le a nevem: /Apáról fiúra szálló mesterségek

Köszörűsnek fiacskája

nem kimondott fenegyerek,

ám apjától eltanulta

s gyönyörűen fen e gyerek …A svájci hivatalnok

„Irodaszékemben ülve

kényelmesen hátradőlök,

és nem idegesít semmi,

csak a főn s néha a főnök ...ˮÁtrázó káprázatok

Ki nemhangzó hangokat hall,

alighanem hallucinál.

S aki jelenést vél látni,

talán-bizony látucinál ...Baleset építkezésnél, döbbenetes felismeréssel

Leesett az olasz pallér,

s földet ért a tárló alján.

Fekve maradt a betonon,

azaz saját fájó balján.


Éppen káromkodni készült

fektében a sajgó talján,

mikor rájött, azt se tudja,

merre lehet Salgótarján !Bók

Önben az tetszik, hogy

(Esküszöm, nem duma !)

oly rokonszenves a

tomporamentuma …Cigaretta-reklámfilm kemény cowboyokkal

Markáns arcú gulyás fiúk

– egyik szebb mint a másik –

telis-tele van a képük

himlőhellyel – ragyásig ...Címtelen I.

A jó lakáj meg se nyikkan,

ha rúgdossák, vagy verik.

Ám, ha mégis, amit hallat,

mindössze egy komor nyikk...Déli szél

Sárgásvörös por fedi az

autóm összes ablakát.

Afrikából hozta a szél

tengeren és hegyen át.

Édes látomás kerülget:

tevék, pálmák, déli szín ...

Ez a szaharai homok

valóságos szaharín ...Döner kebab

Ha szívós a birka szelet,

függőleges nyársat bele !

S a húst haránt forgácsolván

máris kebabráltunk vele ...Egy kis fizika (1)
(közlekedő edények)

Korsó addig jár a kútra,

míg észre nem veszik,

és mint csodát, mutogatni,

cirkuszba nem viszik ...Előfordul

Verset írnék, mert egy téma

bennem régen lappang.

De nincs rímem s így előttem

üres, fehér lap pang...Földrajzórán

Bár érdekes a Pó-síkság,

mint földrajzi alakulat,

de a csinos tanárnőnkön

vonzóbb a pó-domborulat …Gyakori eset

Szülőnél a nagyszülő

jobban szeret gyereket.

Mégjobban a dédszülő !

Innen a szó: déd-elget …Halálos baleset építkezésnél
(Egy kis Arany-rög)

Jurtarakót megölé az a súly, mely

Szörnyű ha nedves filc a lemez !

Zúdula rá nagy, lomha tömegben

S ellepi őt, míg botlik emez...

Gyilkosa hát nemez... újra nemez.